Föltorp

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6458065 Y:1503608
Koordinater WGS84: 58°14’46″N 15°51 59″E
Adress: Föltorp Hedingstorp

Karta Lantmäteriet

Före 1888 i Vists socken, nu i Grebo.