Hagstugan

Läge:
Byggt: ca 1790
Koordinater RT90: X:1499475 Y:6465047
Koordinater WGS84: 58°18’53″N 15°47’46″E
Rivet

Hagstugan nämns första gången i husförhörsboken 1792 som backstuga på Skogs Skattegårds ägor. Stugan är under den tid som dess historia är känd för det mesta bebodd av änkor och ensamstående kvinnor.

Boendelängd

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1800

1819

Änka

Gustafsdotter Kerstin

17441109

    
   

Kerstin var fattighjon från Stavsätter. Hon flyttade till Hagen 1819.

1800

1819

Dräng

Jansson Magnus

17460201

Vist

   

1800

1819

 

Månsdotter Brita

176?0808

    

1800

1819

 

Persdotter Cajsa

17740000

    

1800

1819

Änka

? Maja Greta

17820000

    
   

Ovanstående personer bodde i Hagstugan en kortare tid under angiven period.

1827

1833

 

Groth Sophia Magdalena

17951127

Norrköping

1864

 

Sophia Magdalena Groth var dotter till tullnären i Söderköping Carl Groth och hans hustru Magdalena Falk.

  

Garvare

Hagström Samuel Gustaf

17960613

Vårdsberg, Svistad

1833

Feber

Fadern var bonden Samuel Hinriksson i Vårdsberg. Samuel Gustaf hade i sin ungdom varit garvaregesäll, blev sedan mästare. Till Vist kom han 1816.

   

Hagström 

18180311

Vist

  

Carl Gustaf var enligt husförhörsboken småväxt vilket kan tyda på dvärgväxt.

Carl Gustaf

   

Hagström 

18220623

Vist

   

Adolf Fredrik

   

Hagström 

18261217

Vist

   

Frans August

   

Hagström 

18291021

Vist

   

Sophia Carolina

   

Hagström 

18320307

Vist

  

Per Vilhelm blev varnad för sin tjuvaktighet, senare straffad för stöld.

Per Wilhelm

    

1833

1864

Änka

Groth Sophia Magdalena

17951127

Norrköping

1864

  
   

Med de hemmavarande barnen i äktenskapet med Samuel Gustaf Hagström samt ett oäkta barn, Ludvig Ferdinand, född 27/12 1834, död 9/1 1835 i slag. Det oäkta barnet omnämns i husförhörsboken samma år med följande ord: ”Lägrad av skräddaredrängen Johan Ljungqvist uti Solbacken den 22/2 1834.” En ändring av detta datum har gjorts men ändringen är ej läsbar. Lägrad innebar att kvinnan varit med i lägersmål, med eller mot sin vilja. Följden av detta lägersmål blev som synes den oäkta sonen Ludvig Ferdinand som endast levde ett par veckor.

1864

1868

 

Uppgifter saknas i husförhörsboken.

1868

1868

 

Svensson Carl

18130330

Skeda

   
   

Carlsdotter Eva Charlotta

18150901

Vist, Överby

  

Eva Charlotta var dotter till bonden i Överby Carl Carlsson och dennes hustru Anna Maja Andersdotter.

   

Carlsdotter Hildegard Matilda

18521128

Landeryd

   
   

Familjen kom från Isaksberg 1868 och flyttade samma år till ”Socknen”.

1864

1876

 

Uppgifter saknas i husförhörsboken.

1876

1883

Änka

Bengtsdotter Maja Cajsa

18110209

Vist

1883

 

Maja Cajsa var född i Lillsäter. Hon hade varit gift med torparen Jöns Johansson vid Gärdet på Skogs ägor. Änka 1874.

1876

1878

 

Jönsson 

18350418

Vist

1878

  

Per Adolf

1883

1889

 

Per bodde tillsammans med sin mor änkan Maja Cajsa Bengtsdotter.

Huset troligen obebott.

1889

19??

Till hus

Johansdotter Johanna Carolina

18370212

Vist

   
   

Gustaf Alfred

18631215

Vårdsberg?

   
   

Johanna Carolina var dotter till förre torparen Jöns Johansson och dennes hustru Maja Cajsa Bengtsdotter boende vid Gärdet på Skogs ägor. Modern hade som änka varit bosatt vid Hagstugan. Johanna Carolina hade inflyttat från Vårdsbergs socken 1889 och hade möjligen sonen Gustaf Alfred med sig.