Löfhagen

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6456206 Y:1500315
Koordinater WGS84: 58°13’46″N 15°48’38″E
Rivet.

Karta Lantmäteriet

Torpet Löfhagen under Kringstorp var beläget mellan Rosendahl och Tolemålen till höger inne i skogen utefter vägen mellan förutvarande Banketorps järnvägsstation och Tolemålen.

Torpet anlades under greve Salzas tid i början av 1840-talet av en Carl Magnus Palmqvist som svedjade och odlade här. Carl Magnus var född i Malexander socken. Hans hustru Greta Elisabeth Gustavsdotter var född i Markustorp, Vist socken, som oäkta barn till änkan Catharina Samuelsdotter. Hennes fader var gifte torparen Gustaf Larsson i Korsbäcken.

Carl Magnus inflyttade med sin familj till Vist 1840. Han kom från Åtvids socken. De första åren var familjen bosatt vid Västra Sjöändan. År 1844 finns de vid Löfhagen.

Som snickare och byggmästare hade Palmqvist varit med om att bygga en tegeltorklada vid Säby bro. Han hade också byggt ett tröskverk som drevs med vattenkraft. Dessa arbeten hade han utfört så väl att greve Salza lovade honom att för egen del, var han ville på Säby ägor, uppodla mark och anlägga ett torp. Han valde då denna plats där svedjning troligen tidigare förekommit.

I stället för dagsverken för torpet skulle han valla och se till den boskap som sommartid betade i skogsmarkerna däromkring och på kvällarna skulle drivas in i de befintliga vargskydden. Arbetet utfördes emellertid så vårdslöst att en del djur dog varför sysslan togs ifrån honom och han ålades i stället att utföra dagsverken, 52 st per år.

Vad tiden led fullgjorde han ej heller denna skyldighet och kom på grund därav i träta med inspektor Bäckström vid Säby. För att undslippa konsekvenser av detta vände han sig direkt till konsul Ekman och fick skrifligt på att han skulle få bli i ”okvald besittning till döddagar” av torpet.

Torpets areal var omkring år 1860:

Gårds- och ladugårdsbackar
Åker
Åkerbackar
Hårdvallsäng 
1 tunnland
2 tunnland
9 tunnland
6 kappland
15,3 kappland
12,4 kappland
13,0 kappland

Synliga rester 1985 av torpet är delar av den nedrasade murstocken, rester av husgrunder, källaren samt ett stort antal odlingsrösen.  

Carl Magnus Palmqvists familj:

Torparen Carl Magnus Palmqvist 
Hustrun Greta Elisabeth Gustavsdotter

Dottern Catharina Charlotta
Sonen  Carl Alfred
Sonen  Gustaf 
Sonen  Johan Adolf 
Sonen  Olof Peter
Dottern  Mathilda
Dottern Klara Sophia
Sonen Otto Reinhold
Dottern Johanna Eugenia

* 1808
* 1812

* 1837
* 1839
* 1841
* 1844  
* 1846
* 1848
* 1851
* 1855
* 1859

Enligt Vists husförhörslängder 1871-1875 bodde Carl Magnus ”till hus” hos sonen Otto Reinhold, som vid den tiden blivit torpare vid Löfhagen. Carl Magnus hustru Greta Elisabeth dog 1866. Carl Magnus dog 1878.  

Sonen Otto Reinhold bodde kvar vid Löfhagen till år 1879 då han emigrerade till Amerika. Löfhagens åkermarker blev lagda till Tolstorp och Tolemålen. Enligt uppgift i Bjärka-Säby gårdsarkiv flyttades stugan vid Löfhagen till Berglund.