Berglund

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6457229 Y:1501547
Koordinater WGS84: 58°14’19″N 15°49’54″E
Adress: Kringstorp Berglund 1

Karta Lantmäteriet

Här bodde Gustaf Andersson, känd som Gustaf i Berglund. Läs hans biografi.

Namnet Berglund kommer av berg och lund i betydelsen ’liten skog av (huvudsakligen) lövträd’.

Nytt tak lades på vedboden 2014.

Torpet Berglund, förr under Kringstorp, är beläget ca 6 km sydöst Bjärka-Säby utefter vägen mot Åtvidaberg intill sockengränsen Vist – Grebo.

På den tiden greve Saltza ägde Säby fanns där torpet Berglund nu ligger en s.k. jordkula vars ena vägg utgjordes av branta sidan av den bergknalle på vilken den nuvarande stugan ligger.

Efter vad omtalat är, var en man som kallades Pump-Jon den förste som bodde vid Berglund. Så småningom lyckades han uppföra en liten ryggåsstuga helt nära jordkulans grund. Den stugan var en s. k. sjuvarvsstuga och hade ett enda rum med stor spiselmur och tre små fönster. Någon jord att räkna med odlade han inte upp. Till sitt försörjning ”gjorde han korgar och gick ikring och stal”. En gång brände han så att det tog eld i skogen. För detta fick han 28 dagars vistelse i häkte på vatten och bröd.

Pump-Jon hade i ett tidigare äktenskap flera barn, bl.a. sonen Janne Pump som blev en beryktad stortjuv och nästan jämt satt i häkte. En gång stal han kyrksilvret ur Adelövs kyrka i Småland. Han dog i häktet i lungsot. (berättat till Bjärka-Säby-arkivet av G. Nilsson och Wirén).

Arealen åker m.m. som hörde till torpet var ringa. 1860 års karta anger dåvarande arealen till följande: Gårdstomt 18.3 kpl, åker 1 td1 14.7 kpl, hårdvallsäng 5 td1 3.5 kpl.

1865 blev torpet belagt med dagsverksskyldighet. Sannolikt hade viss nyodling skett som ökat arealen. Sålunda stipulerades följande skyldighet:

26 vinterdagsverken värderade till 50 öre/dagsv. 26 sommardagsverken värderade till 75 öre/dagsv.

Denna sida bygger delvis på resultat av en studiecirkel om Fornhemmets byggnader våren 2015 och delvis på äldre material.

Boendelängd

Berglund

 
  

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

 
  

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

 

1850C

1880

Torpare

Larsson Anders

1811

Landeryd

1896

 

Anders kom till Vist 1837 och var en tid vid Skogs Södergård. Blev sedan bonde vid Kringstorp och även senare statare därstädes. Slutligen fick han torpet Berglund som undantagsställe. Det var han som odlade upp jorden till torpet.

 
   

Jönsdotter Stina Kajsa

1805

Slaka

18830211

Ålderdom

  
   

Andersson Karl August

18370102

Slaka

    
   

Andersdotter Johanna Matilda

18390223

Vist, Skog Rust

    
   

Andersson Johan Fredrik

18410306?

Vist, Skog Rusthåll

    
   

Andersdotter Sofia Karolina

18430621

Vist, Skog Rusth.

    
   

Andersson Gustaf Adolf

18491106

Vist, Kringstorp

1918

Ålderdoms-

Gustaf efterträdde sin far som brukare av Berglund. Se nedan

 

svaghet

 
     

1880

1913

Torpare

Andersson Gustaf Adolf

18491106

Vist, Kringstorp

1918

Ålderdoms-

 
 

svaghet

  
   
   
   
 

 

 
   

Norrbom Augusta Sofia

1846

Åtvid

1899

Lungsot

  
   

Andersson Gustaf Hjalmar

18810830

Vist, Berglund

    
   

Andersson Signe Matilda Charlotta

18840622

Vist, Berglund

    
   

Andersson Ernst August

18881015

Vist, Berglund

    
   

Gustaf Adolf var son till förre brukaren Anders Larsson.

 

1880

1913

Torpare

Andersson Gustaf Adolf

18491106

Vist, Kringstorp

1918

Ålderdoms-

  

svaghet

 
   

Gustaf bodde kvar som torpare efter hustruns död. Åtminstone sonen Ernst August bodde också kvar och dessutom fanns där under en period hushållerskan Hulda Sandström med barn.

 

1900

1900

Dräng

Gustafsson Karl Johan

1873

Åtvid

    
   

Enligt SCB. In-och utflyttningsår är okända.

 

1910

1910

Hushållerska

Sandström Hulda Maria

1874

Viby

    
   

Sandström Hilma

1899

     
   

Sandström Alice

1905

     
   

Sandström Magnhild Maria Elvira

1910

Vist, Berglund

    
   

Enligt SCB. In-och utflyttningsår är okända.

 

1913

1918

Till hus

Andersson Gustaf Adolf

18491106

Vist, Kringstorp

1918

Ålderdoms-

  

svaghet

 
   

Bodde hos sonen Ernst August som övertagit torpet.

 

1913

1919

Torpare

Andersson Ernst August

18881015

Vist, Berglund

    
   

Bengtsson Hulda Maria

1890

Hällestad

    
   

Familjen flyttade 1919 till Motala.

 

1919

1934

Skogsarbetare

Johansson Karl Alfred

1874?

Vist, Stjärnstugan

    
   

Wallin Klara Karolina

18731116

Vist, Barkesved

    
   

Johansson Karl August

1898

Vist

    
   

Johansson David

1901

Vist

    
   

Johansson Helga Elisabet

1906

Vist

    
   

Johansson Astrid

1911

Vist

    
   

Johansson Sven Arvid

1912

Vist

    
   

Eftersom viss jord hörde till Berglund, var Karl jämsides med skogsarbetet också småbrukare med 2 kor, gris och höns.

 

Karl hade innan han kom till Berglund arbetat vid trämassafabriken i Skorpa.

 

Familjen flyttade från Berglund till Sågarstugan vid Skorpa.

 

1934

1936

Skogsarbetare

Johansson David

1901

Vist

    
   

Bodde tillsammans med sin syster Astrid.

 

Båda flyttade till Ukna s:n, där David blev bonde.

 

1934

1936

Hushållerska

Johansson Astrid

1911

Vist

    
   

Bodde tillsammans med sin bror David.

 

Båda flyttade till Ukna s:n, där David blev bonde.

 

1941

1948

Skogsarbetare

Johansson Helge

19020000

Vist, Lövingsborg

    
   

? Alice

1913

Vist, Hovetorp

    
   

Fortfarande fanns på 1940-talet viss öppen jord vid Berglund, varför Helge jämsides med skogsarbetet också var småbrukare med ett par kor, svin och höns. För vinterfoder till korna fick Helge slå med lie gräs på ängsbackar, banvallar, dikes- och vägrenar.