Knaggelsten

Läge: vid Cedersberg
Byggt: okänt
Koordinater RT90:
Koordinater WGS84:
Rivet.