Vreta Övergård 1

Läge: Vreta by ca 1 km nordost om Sturefors
Byggt:
Koordinater RT90: X:6468810 Y:1496073
Koordinater WGS84: 58°20’33″N 15°44’17″E
Adress: Vreta Övergård 1

Karta Lantmäteriet

Boendelängd

Vreta Övergård 1Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår YrkeNamnFöddPlatsDödDödsorsakÖvrigt
16821708BrukareNilsson Lasse16470905Vist, Vreta   
   Andersdotter Anna1660?    
   Larsson Jon16830528Vist, Vreta   
   Larsdotter Karin16850329Vist, Vreta   
   Larsson Anders16870918Vist, Vreta   
   Larsson Per16881111Vist, Vreta   
   Larsdotter Elisabet16900504Vist, Vreta   
   Larsson Johan16911011Vist, Vreta   
   Larsson Nils16930607Vist, Vreta16960503?  
   Larsdotter Kerstin16941007Vist, Vreta17000415  
   Lars Nilsson var vid giftermålet med Anna Andersdotter 1682 hemmahörande i Vreta och Anna i Risnäs Spånggård. Vigseln förrättades på Sturefors.
17081714BrukareMatsson Göran16870925Vist, Norrberga171302??Olyckshändelse? 
   Olofsdotter Anna1690?    
   Göransdotter Kerstin17101020Vist, Vreta   
   Göran Mattsson gifte sig 1708 med Anna Olofsdotter. Göran var då hemmahörande i Toketorp och Anna i Norrberga. Familjen blev bosatt i Vreta i samband med giftermålet.
17141733Brukare/Till husHåkansson Jöns16831118Vist, Norrberga17570521Håll Sting 
   Matsdotter Brita16730907Vist, Hovetorp17330115  
   Jönsdotter Kerstin17190526Vist, Vreta   
   Jöns var bosatt i Toketorp mär han 1712 gifte sig med änkan Brita Mathisdotter från Kvarnen. Troligen flyttade de till Vreta 1714, då ”Jöns i Vreta” följande år (1715) blev utsedd till rotemästare.
17331739Till husHåkansson Jöns16831118Vist, Norrberga17570521Håll Sting 
   Nilsdotter Katarina1683 17531218Håll Sting 
    
17301763BrukareAndersson Anders1703 17631115Liungsot 
   Persdotter Katarina1706 17710519Wärk 
   Andersson Anders17310224Vist, Vreta   
   Andersson Sven17330703Vist, Vreta17330724  
   Andersdotter Margareta17340712Vist, Vreta   
   Andersdotter Kerstin17370303Vist, Vreta   
   Andersdotter Karin17400104Vist, Vreta17400131  
   Andersdotter Lena17400104Vist, Vreta17400112  
   Andersdotter Ingrid17420304Vist, Vreta17430623  
   Andersdotter Greta17440311Vist, Vreta   
   Familjen omnämns första gången vid Vreta i samband med sonen Anders födelse 1731.
År 1740 lovade Per i Storgården och Anders Andersson i Vreta att bestå ljus till julottan.
17631771Till husPersdotter Katarina1706 17710519Wärk 
   Katarina bodde sannolikt kvar efter makens, Anders Andersson, död.
17631777BrukareJonasson Nils17380506Vist, Risnäs Överby17770504 Bouppteckning 1778, se flik
   Andersdotter Kerstin17370303Vist, Vreta   
   Nilsson Anders17650306Vist, Vreta   
   Nilsson Petrus17680912Vist, Vreta17730429Bröstplågor 
   Nilsdotter Katarina17750221Vist, Vreta   
   Nils Jonason var måg hos föregående brukaren. Vid tiden för giftermålet 1763 var han bosatt i Prästgården.
Kerstin Andersdotter var född i Vreta, föräldrarna var bonden Anders Andersson och hans hustru Catharina Pärsdotter. 
17801798BrukareKarlsson Samuel1736Kaga18000507Bröstfeber 
   Andersdotter Kerstin17370303Vist, Vreta   
   Hustrun Kerstin Andersdotter var änka efter den tidigare brukaren Nils Jonason. Hon gifte sig 1780 med Samuel Carlsson, som vid tiden för giftermålet var bosatt i Haddorp, Slaka socken.
Samuel Carlsson död 7/5 1800, dödsorsak bröstfeber. Vid sin död var han till hus boende på gården.
17981805BrukareAndersson Sven1776Landeryd   
   Nilsdotter Katarina17750221Vist, Vreta   
   Svensdotter Stina Katarina18000506Vist, Vreta   
   Catharina Nilsdotter var född i Vreta och dotter till tidigare brukaren Nils Jonason och hans hustru Kerstin Andersdotter. Sven Andersson var vid giftermålet 1798 hemmahörande vid Sörby i Landeryds socken.
Familjen flyttade till Sörby 1805.
18051826BrukareAndersson Andreas17761109Vist, Vreta   
   Samuelsdotter Brita17830328Skeda   
   Andersdotter Aina Kristina18060606Vist, Vreta   
   Andersson Anders18100301Vist, Vreta18110518Magtorsk 
   Andersson Per Ulrik18120513Vist, Vreta   
   Anders var född i Vreta, föräldrarna var bonden Anders Nilsson och Anna Maria Olofsdotter i Vreta Övergård 2.
Familjen flyttade till Landeryd 1826.
18261840BrukareAndersson Petrus17821123Vist, Gattorp18400324BröstfeberPetter Andersson var född i Gattorp. Föräldrarna var bonden Anders Jonsson och hans hustru Greta Stina Perdotter. 
   Johansdotter Maja Greta17880421Landeryd18560404  
   Pettersson Anders18150918Törnevalla18780226Lunginflammation 
   År 1813 gifte han sig med Maja Greta Johansdotter från Sörby i Landeryds socken. 1826 tillträdde han gårdsbruket vid Vreta. Dessförinnan hade han arbetat en kort tid som statdräng vid Kallerstad i S:t Lars socken. Därefter i 12 år som rättare vid Linghems gård i Törnevalla socken.
Hans hustru Maja Greta bodde kvar till sin död.
    
18401856Till husJohansdotter Maja Greta17880421Landeryd18560404  
    
18421872BrukarePettersson Anders18150918Törnevalla18780226Lunginflammation 
   Karlsdotter Anna Karin1809Gistad18861019Hjertförlamn.Inh. Bonde Enka
   Andersdotter Johanna Matilda18490617Vist, Vreta Överg.1936  
   Ander Pettersson var son till föregående brukaren Petter Andersson och hans hustru Maja Greta Johansdotter.
Efter avträdet av arrendet bodde Anders och hans hustru kvar vid gården på undantag.
18721878Till husPettersson Anders18150918Törnevalla18780226Lunginflammation 
   Karlsdotter Anna Karin1809Gistad18861019Hjertförlamn.Inh. Bonde Enka
   Andersdotter Johanna Matilda18490617Vist, Vreta Överg.1936  
    
18721905CBrukareKarlsson Johan August18400504Vårdsberg1910-20  
   Andersdotter Johanna Matilda18490617Vist, Vreta Överg.1936  
   Karlsson Johanna Sofia18760322Vist, Vreta   
   Johanna Mathilda var dotter till föregående brukaren Anders Pettersson och Anna Caisa Carlsdotter.
Johan August avled i perioden 1900 – 1910.
Johanna Mathilda bodde kvar vid Vreta som brukareänka 1920.
18781886Till husKarlsdotter Anna Karin1809Gistad18861019Hjertförlamn.Inh. Bonde Enka
   Johanna Mathilda var dotter till föregående brukaren Anders Pettersson och Anna Caisa Carlsdotter.
Johan August avled i perioden 1900 – 1910.
Johanna Mathilda bodde kvar vid Vreta som brukareänka 1920.
1905C1943Brukare Gustafsson Nils Ferdinand 18700515Vist  Bild från 1950
   Johansson Hulda Amalia18741116Bankekind   
   Gustafsson Nils Gunnar 1912Vist   
   Gustafsson Karl Oskar 1913Vist   
   

Nils Ferdinand var son till brukaren Nils Gustaf Isaksson i Vreta Nergård 1och dennes hustru Johanna Matilda Johansdotter. Nils Ferdinand emigrerade år 1890 till USA men återinvandrade till Sverige och Wreta, se Edvin Karlsson, Minnen från Vist, En Amerikafärd år 1890.

Se även en intervju i Corren 1950 med den då 80-årige Nils Ferdinand.

19431948Brukare Gustafsson Nils Gunnar 1912Vist   
   Mellan 1948 och 1975 arrenderades alla fyra gårdsenheterna av bröderna Gunnar och Karl Oskar Gustafsson. 1975 skapades Vreta Storgård som fram till 1980 arrenderades av Nils Gunnar Gustafsson. Nils Gunnar och Karl Oskar var söner till Nils Ferdinand Gustafsson.
1980 överfördes Vretagårdarnas jordbruksareal till Sturefors gård.
         
Bouppteckning 1778
Bouppteckning 
1778-02-07 efter Nils Jonsson[1] i Vreta, Vist socken, efter original i Landsarkivet i Vadstena,
Tolkning gjord i september 2006 av Brita Peterson.
Originalets stavning har i möjligaste mån bibehållits.
 
X = oläslig uppgift på tillgänglig kopia. Resultat av granskning av originalhandlingen avvaktas.
(  ) = Kommentar eller förtydligande år 2006
 
 
 
Anno 1778 d 7 Februari är efter vederbörandes anmodan Laga Boupteckning förrättad efter i lifstiden Åboan Nils Jonsson Wretta, som med döden af gick d 5 mai 1777[2] ock etter sig lemnat Änkian Hustru Kierstin Andersdotter ock 3ne barn, sonen Anders 12 år, dottren Christina 7 år och dottren Caissa 3 år, å de omyndigas vägnar upstälte sig des Farbroder Torpparen Petter Jonsson Torpet Murtorpet under Styfvinge lydande
 
  Contanta pengar finns intet
 
SilferDaler%
X förgylder bägare ? lod, 9 dr lodet117 
Förgyld bägare X lod a 8 dr lodet40 
 157 
Koppar  
1 st Kiättil 12 mkr 2 dr mkr24 
1 st Sönderslagen brännvinspanna 1 lispund a 2 dr mkr40 
X Ljusplåttar af mässing2 
 66 
Then  
1 st Fatt 2 mkr a 2 dr mkr4 
X Talrickar a 1 dr 16 % st3 
1 st Litten bläcktratt 24
 724
Jern Sacker  
1 st Grytta 8 kannor16 
1 st Dito 4 kannor6 
X gl Stekpannor1 
X Tälgyxa3 
X Skyryxa116
X Dito1 
X Dito1 
X gl Hanyxa1 
1 st Slåtterlie216
1 st Dito116
3 st gl Dito116
2 st Tårf yxor 24
1 st Stälnings nafre 24
1 st Dymlings Do 16
1 st Spiäl nafr 16
1 st Fäst nafvre 16
1 st Skaft med 5 bårr1 
2 st Hugg iärn 24
1 st Sticke såg 24
1 st Banknif1 
1 st Väggvrete 16
1 st Han såg 24
1 st Dito 24
1 st Dito 8
1 st Järn stör2 
3 st gl Fäbinslen116
1 st Diks spade116
1 st Dito sämbr 16
1 st Järn vigge1 
1 st Ellgafvel 8
gl Smedie redskap12 
1 st Låda med gl iärn116
1 st Slip vef2 
1 Lispund 5 mkr nyt iärn10 
 7716
Husgeråds Sacker  
1 st Vägg uhr med fotral12 
1 st Brun målat skåp10 
2 st gl Kistor116
4 st Brunmålade stolar8 
1 st Bord tafla 12
1 st Sängställe3 
2 st Spinråckar10 
1 st gl Väfstohl5 
1 st Sädeslåre8 
1 st gl Dito5 
7 st gl Stånnor 24
7 st gl Dito 24
1 st Dito större 16
2 st gl Fiärdingar 8
1 st Sädesvanna18
1 st gl Dito 16
1 st Sädes skiäppa 16
1 st Matt balia (= matbalja)2 
1 st Kar4 
1 st Stor balia2 
1 st Vatten Ämbr (= vattenämbar) 16
1 st Mål Kappe 16
1 st Kanna ock stop1 
2 st Miölk tråg 16
4 st Miölk bounkar1 
1 st Smörkiärna 12
2 st Brännvins fiärdingar 16
1 st Half ankare116
1 st Pän lykta116
1 st Grep kårge 12
1 st gl Tablät 4
1 st gl Resel 8
1 st gl Hämte kårge 8
1 st Kårge med låck 24
1 st Dricks flaska116
1 st Dricks tunna4 
1 st Tun kar 24
2 st Säckar6 
1 st gl Dito1 
 97 
Kiör och Åkerredskap  
1 st Färdevang36 
1 st Hövang skod18 
1 st Half skod Dito10 
4 st Nya oskodda hiull18 
1 st Skod tvåbets slede18 
1 st Oskod enbets Do12 
1 par Skodda kiälkar9 
1 par Dito8 
2 par Oskodda dito3 
2 st plogar4 
2 st Årder3 
1 st Häst uk (= ok) 24
1 st Oxuk med töm116
1 st Mans sadel2 
3 st Nya selebricktor (? Kan vara bogträn)116
1 par Värk selar3 
1 st San kista (= sandkista? Användning?) 12
1 st Giötsel skråf1 
1 st Görssel skråf 16
1 st Slipsten med vef116
1 st Dito utan vef 16
1 st Tårf lie 16
1 st Foder kasse3 
Grepar 24
Räfsor1 
Li orf 8
 1574
Säng Kläder  
1 st Halmbolster2 
1 st Kudde med bråd i2 
X st Dito med halm116
gl Randig veppa116
Blagarns lakan3 
X förlåt med kappa1 
1 st Fiäderkudde 3 mkr3 
1 st gl Halmbolster 16
X Lärfts lakan1 
X Blagarns Dito2 
 2116
Mannens Gång Kläder  
X —klänning24 
1 st Svart Dito24 
1 st Kläd päls6 
1 st Okläd Dito3 
1 st gl Brun råck2 
1 st Lifstycke116
1 st Svart hatt116
1 st Mössa3 
X Böxor2 
X Hanskar 24
X Dito med vantar2 
1 par Svartta strumpor2 
1 st Lärfts skiortta3 
1 st Blagarns Dito3 
1 st Dito3 
1 st Dito116
 828
Kreatur  
1 Röt stod i 12 året120 
1 st Do mindre i 6 året120 
1 st Hvitbrokig oxe108 
1 st Dito mindre100 
2 st Kor a 60 dr st120 
1 st Dito gl48 
1 st Qviga48 
5 st Får a 9 dr st45 
1 st Bagge9 
1 st Ung galt6 
1 st gl Sugga12 
3 st Galt kultingar27 
3 st Lif Gäs15 
 778 
   
Uptages gäll och skull i Wist kiörkia180 
till Änkian Margreta vid Risnäsh9816
drängen Karl i Norrberga27 
Bouppteckningsarvode60 
I värderings ställe Måns Håckerström3 
för inteckning i domboken18 
fattigprocenten222
 3986
Att Egendomen är riktigt upgifen kan med Ed bestyrkas om påfordras  
 
Kierstin Andersdotter
KA
Å de omyndigas vägnar  
 
Petter Jonsson
PIS
Till kallade Bouptecknings män  
Isac Olof Brandt  Måns Håckerstöm
   
Delning öfver föregående stärbhus
Debet Kopparmt%
Uptages Summan Inventarie  80 Rd 19 skl 3 rs144428
Credet   
Af föres gäll och skull 389,6  
Blir till Delning i behåll 1055,22   
Hustruns för dehl 20 % af oskift boo  52,25
Till Delning
Hustruns gifto rätt i Boet 1/3 dehl  334,9
Blir till Delning Barnen emellan  668,20
Blir således sonens låt 2 delar  334,10
Dottren Christina  167,5
Dottren Caissa 167,5
Rätteligen vare efter Lag Delat Summan 80 Rd 19 skl 3 rs144428
Intygas Sturefors d 5 Marti 1778
Isac Olaw Brandt
 
 
 
   
 
[1] Namn enligt kyrkoböckerna Nils Jonason
 
[2] Dödsdag enligt död- och begravningsboken 4/5 1777.
Syneprotokoll 1826
Bouppteckning  
1778-02-07 efter Nils Jonsson[1] i Vreta, Vist socken, efter original i Landsarkivet i Vadstena,
Tolkning gjord i september 2006 av Brita Peterson.
Originalets stavning har i möjligaste mån bibehållits.
 
X = oläslig uppgift på tillgänglig kopia. Resultat av granskning av originalhandlingen avvaktas.
(  ) = Kommentar eller förtydligande år 2006
 
 
 
Anno 1778 d 7 Februari är efter vederbörandes anmodan Laga Boupteckning förrättad efter i lifstiden Åboan Nils Jonsson Wretta, som med döden af gick d 5 mai 1777[2] ock etter sig lemnat Änkian Hustru Kierstin Andersdotter ock 3ne barn, sonen Anders 12 år, dottren Christina 7 år och dottren Caissa 3 år, å de omyndigas vägnar upstälte sig des Farbroder Torpparen Petter Jonsson Torpet Murtorpet under Styfvinge lydande
 
  Contanta pengar finns intet
 
SilferDaler%
X förgylder bägare ? lod, 9 dr lodet117 
Förgyld bägare X lod a 8 dr lodet40 
 157 
Koppar  
1 st Kiättil 12 mkr 2 dr mkr24 
1 st Sönderslagen brännvinspanna 1 lispund a 2 dr mkr40 
X Ljusplåttar af mässing2 
 66 
Then  
1 st Fatt 2 mkr a 2 dr mkr4 
X Talrickar a 1 dr 16 % st3 
1 st Litten bläcktratt 24
 724
Jern Sacker  
1 st Grytta 8 kannor16 
1 st Dito 4 kannor6 
X gl Stekpannor1 
X Tälgyxa3 
X Skyryxa116
X Dito1 
X Dito1 
X gl Hanyxa1 
1 st Slåtterlie216
1 st Dito116
3 st gl Dito116
2 st Tårf yxor 24
1 st Stälnings nafre 24
1 st Dymlings Do 16
1 st Spiäl nafr 16
1 st Fäst nafvre 16
1 st Skaft med 5 bårr1 
2 st Hugg iärn 24
1 st Sticke såg 24
1 st Banknif1 
1 st Väggvrete 16
1 st Han såg 24
1 st Dito 24
1 st Dito 8
1 st Järn stör2 
3 st gl Fäbinslen116
1 st Diks spade116
1 st Dito sämbr 16
1 st Järn vigge1 
1 st Ellgafvel 8
gl Smedie redskap12 
1 st Låda med gl iärn116
1 st Slip vef2 
1 Lispund 5 mkr nyt iärn10 
 7716
Husgeråds Sacker  
1 st Vägg uhr med fotral12 
1 st Brun målat skåp10 
2 st gl Kistor116
4 st Brunmålade stolar8 
1 st Bord tafla 12
1 st Sängställe3 
2 st Spinråckar10 
1 st gl Väfstohl5 
1 st Sädeslåre8 
1 st gl Dito5 
7 st gl Stånnor 24
7 st gl Dito 24
1 st Dito större 16
2 st gl Fiärdingar 8
1 st Sädesvanna18
1 st gl Dito 16
1 st Sädes skiäppa 16
1 st Matt balia (= matbalja)2 
1 st Kar4 
1 st Stor balia2 
1 st Vatten Ämbr (= vattenämbar) 16
1 st Mål Kappe 16
1 st Kanna ock stop1 
2 st Miölk tråg 16
4 st Miölk bounkar1 
1 st Smörkiärna 12
2 st Brännvins fiärdingar 16
1 st Half ankare116
1 st Pän lykta116
1 st Grep kårge 12
1 st gl Tablät 4
1 st gl Resel 8
1 st gl Hämte kårge 8
1 st Kårge med låck 24
1 st Dricks flaska116
1 st Dricks tunna4 
1 st Tun kar 24
2 st Säckar6 
1 st gl Dito1 
 97 
Kiör och Åkerredskap  
1 st Färdevang36 
1 st Hövang skod18 
1 st Half skod Dito10 
4 st Nya oskodda hiull18 
1 st Skod tvåbets slede18 
1 st Oskod enbets Do12 
1 par Skodda kiälkar9 
1 par Dito8 
2 par Oskodda dito3 
2 st plogar4 
2 st Årder3 
1 st Häst uk (= ok) 24
1 st Oxuk med töm116
1 st Mans sadel2 
3 st Nya selebricktor (? Kan vara bogträn)116
1 par Värk selar3 
1 st San kista (= sandkista? Användning?) 12
1 st Giötsel skråf1 
1 st Görssel skråf 16
1 st Slipsten med vef116
1 st Dito utan vef 16
1 st Tårf lie 16
1 st Foder kasse3 
Grepar 24
Räfsor1 
Li orf 8
 1574
Säng Kläder  
1 st Halmbolster2 
1 st Kudde med bråd i2 
X st Dito med halm116
gl Randig veppa116
Blagarns lakan3 
X förlåt med kappa1 
1 st Fiäderkudde 3 mkr3 
1 st gl Halmbolster 16
X Lärfts lakan1 
X Blagarns Dito2 
 2116
Mannens Gång Kläder  
X —klänning24 
1 st Svart Dito24 
1 st Kläd päls6 
1 st Okläd Dito3 
1 st gl Brun råck2 
1 st Lifstycke116
1 st Svart hatt116
1 st Mössa3 
X Böxor2 
X Hanskar 24
X Dito med vantar2 
1 par Svartta strumpor2 
1 st Lärfts skiortta3 
1 st Blagarns Dito3 
1 st Dito3 
1 st Dito116
 828
Kreatur  
1 Röt stod i 12 året120 
1 st Do mindre i 6 året120 
1 st Hvitbrokig oxe108 
1 st Dito mindre100 
2 st Kor a 60 dr st120 
1 st Dito gl48 
1 st Qviga48 
5 st Får a 9 dr st45 
1 st Bagge9 
1 st Ung galt6 
1 st gl Sugga12 
3 st Galt kultingar27 
3 st Lif Gäs15 
 778 
   
Uptages gäll och skull i Wist kiörkia180 
till Änkian Margreta vid Risnäsh9816
drängen Karl i Norrberga27 
Bouppteckningsarvode60 
I värderings ställe Måns Håckerström3 
för inteckning i domboken18 
fattigprocenten222
 3986
Att Egendomen är riktigt upgifen kan med Ed bestyrkas om påfordras  
 
Kierstin Andersdotter
KA
Å de omyndigas vägnar  
 
Petter Jonsson
PIS
Till kallade Bouptecknings män  
Isac Olof Brandt  Måns Håckerstöm
   
Delning öfver föregående stärbhus
Debet Kopparmt%
Uptages Summan Inventarie  80 Rd 19 skl 3 rs144428
Credet   
Af föres gäll och skull 389,6  
Blir till Delning i behåll 1055,22   
Hustruns för dehl 20 % af oskift boo  52,25
Till Delning
Hustruns gifto rätt i Boet 1/3 dehl  334,9
Blir till Delning Barnen emellan  668,20
Blir således sonens låt 2 delar  334,10
Dottren Christina  167,5
Dottren Caissa 167,5
Rätteligen vare efter Lag Delat Summan 80 Rd 19 skl 3 rs144428
Intygas Sturefors d 5 Marti 1778
Isac Olaw Brandt
 
 
 
   
 
[1] Namn enligt kyrkoböckerna Nils Jonason
 
[2] Dödsdag enligt död- och begravningsboken 4/5 1777.
 
 
Syneprotokoll 1841
  

Avskrift av fotostatkopia från Sturefors gårdsarkiv, erhållen via Birgit och Josef Hackl
No 155 Wreta Övergård No 82

 

År 1841 den 30 September förrättades af undertecknade Laga af- och Tillträdes Husesyn på ½ Mantal Wreta Öfvergård i Wist sn lydande under Sturefors Säterie, som numera aflidne Bonden Petter Andersson innehaft sedan d 24 Oct. 1826, och tillträdes nu nästkommande 14de Mars 1842 af dess son Anders Pettersson. Syneförrättningen företogs i wederbörandes närvaro i följande Ordning.

 

No 1

En Stugubyggnad uppförd med 2ne Wåningar med Stuga, Kök och Förstuga på nedra samt Nattstuga, Kammare och Förstuga på öfra botten, under tak af Bräder och Tegel, Wäggar och innanrede i godt stånd, sedan Golf i köket blir inlagdt med ½ Tolft plank med Arbetslön

3

 

 

 

 

6 st. rutor insättes för

1

24

 

 

 

 

Låsar och Spjäll äro i godt stånd

 

 

 

4

24

No 2

En Bod i godt stånd sedan Golfvet omlägges med 1 ½ plank med arbetslön

9

9

No 3

Stall med Foderlada och Skulle Taket omtäckes med 1000de Tegel

8

16

 

 

 

 

Latter Spik och Arbetslön

6

32

 

 

 

 

2ne Dörrar göres nya hvartill bräder finnes

1

0

 

 

 

 

Gångjern

24

16

24

No 4

Ett Fähus 1 Knut brädfordras

1

16

 

 

 

 

Taket omtäckes med 2 ½ tjåg halm á 3 rd

7

24

 

 

 

 

Hång och Arbetslön

2

 

 

 

 

Inredet och Lås i godt stånd

 

 

 

10

40

No 5

En Loge med 2ne Golf och TröskbottenLogteldet Omlägges med 3 plank á 24 sk per st

1

24

 

 

 

 

Arbetslön

3

 

 

 

 

Takfoten förbättras med 2 tjåg halm med arbetslön

6

32

11

8

No 6

2ne Nya Svinhus med tegeltak i fullt godt stånd

 

 

 

 

 

 

No 7

Ett Wedskull af Stolpar och bräder – Taket omtäckes med 1000de Tegel

8

16

 

 

 

 

Latter Spik och påläggning

3

16

11

32

No 8

En källare af Gråsten till alla delar i godt stånd

 

 

 

 

 

 

No 9

Ett Hemlighetshus utan anmärkning

 

 

 

 

 

 

No 10

Gärdesgårdarna emottages af Tillträdaren utan anmärkning

 

 

 

 

 

 

 

Summa Rdr Banco

 

 

 

63

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sålunda Synat, wärderat och befunnit

Betygar som Ofvan

 

Otto Sundwall

Petter Jonsson

      

nämdeman

      

Med förestående syn förklarar jag mig till alla delar nöjd

       

                                                 Anders Pettersson

      
 

I afräkning på ofvanstående Husröta har jag bekommit den vid mitt tillträde utsådda Höstsäd

 

Neml: 3 Tr Råg á 7:32

23    –  –

      

          ¾ Ta Hvete á 12:32

  9   24 –    32 24 –

      
        

Som härmed qvitteras 

       

Anders Pettersson