Sveden under Markustorp

Läge: Jutens östra sida
Byggt: 1784
Koordinater RT90: X:6458587 Y:1500776
Koordinater WGS84: 58°15’3″N 15°49’6″E
Adress: Markustorp Sveden 1

Karta Lantmäteriet

Sveden under Markustorp ligger på den östra sidan av sjön Jutens norra ände.
Namnet tyder på brännande och uppröjning av mark i skogen.
Vid storskiftet 1783 nämns ett torp som ligger vid sjön men inte är uppodlat. Med säkerhet är det Sveden som åsyftas.
Enligt en senare karta från 1821 hade Sveden då en åker på 4 kappland skrin sandjord. Hagen som hörde till stället mätte 1 tunnland, 6 ½ kappland.
I 1810 års förteckning över ”Befintliga backstugor i Vist s:n” är Sveden en av dem. Fritidshus efter 1937.

Boendelängd

Sveden

Boende

 

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1783

1794

Torpare

Olofsson Jöns

17560000

Åtvid

  

Jöns kom från Kringstorp till Sveden och flyttade därifrån till det då nyuppförda (Stora) Tolstorp.

   

Jönsdotter Maria

17590000

Vårdnäs

   
   

Familjen kom från Kringstorp och flyttade till St, Tolstorp

1794

1799

 

Andersson Lars

17290000

Åtvid

17990000

  
   

Olofsdotter Maria

17310000

Kättilstad

   

1801

1820

Snickare

Andersson Svän

17570000

Hägerstad

18280000

  
   

Johansdotter Anna

17670000

Slaka

18380000

  
   

Svänsdotter Maja

17920000

Vist

   
   

Svänsson Johannes

18070000

Vist

   
   

Svänsson Salomon

18080000

Vist

   
   

Flyttade till Lilla Brommetorp 1820. Hade då fattigdel.

1822

1844

Torpare

Eriksson/Vållander Peter

17940000

Vårdnäs

18500000

 

Efter 1822 bytte Eriksson efternamn till Vållander.

   

Johansdotter Maja Stina

17980000

Vist

18430000

Nervfeber

Dotter till rusthållaren Johan Månsson i Markustorp.

   

Pettersson Erik Gustaf

18210000

Vist, V.Sjäändan

   
   

Pettersdotter Lena Sophia

18230000

Vist, Sveden

   
   

Pettersdotter Maja Stina

18250000

Vist, Sveden

   
   

Pettersdotter Carolina Vilhelmina

18280000

Vist, Sveden

   
   

Pettersson Christoffer

18310000

Vist, Sveden

   
   

Pettersson Per Adolf

18330000

Vist, Sveden

   
   

Petter hade tidigare varit torpare vid Västra Sjöändan och hette då Eriksson. Han var bondson från Skår. Petter flyttade till Västra Sjöändan, där han bodde ”till hus”. Han dog 1850.

1844

1864

Torpare

Johansson Magnus

17940911

Vist, Markustorp

  

Magnus var son till Johan Månsson på Markustorp, ogift torpare och flyttade 1833 till Värna. Flyttade till Sveden i Vist där han levde ensam. I 1859 – 64 års husförhörslängd för Vist läser vi följande uttalande om Magnus: ”Har på flera år ej begått Herrans Heliga nattvard”.

1883

1913

Timmerarb.

Gustafsson Johan August

18500000

Vist, Nytorpet

19130710

  

1883

1892

 

Danielsdotter Lena Sophia

18570000

Vårdnäs

18920000

Förlossning

 
   

Johansdotter Anna Florentina

18840000

Vist, Sveden

   
   

Johansdotter Astrid Sofia

18870000

Vist,Sveden

   
   

Johansdotter Gerda Maria

18920000

Vists, Sveden

18920000

  
   

Första äktenskapet.

1896

1913

 

Gustafsson Johan August

18500000

Vist, Nytorpet

19130710

  

1896

1937

 

Andersdotter Maria Elisabet

18660000

Grebo

19370507

  
   

Johansdotter Edit Elisabet

18970000

Vist, Sveden

   
   

Johansdotter Maria Elvira

19010000

Vist, Sveden

   
   

Johansson Oskar Valdemar

19040000

Vist, Sveden

   
   

Andra äktenskapet. Maria Elisabet Gustafsson, född 1866 i Grebo s:n (född Andersdotter) och änka efter timmerarbetaren Johan August Gustafsson, bodde kvar i Sveden efter mannens död. Hon bodde först tillsammans med barnen, senare ensam.