Skog Norrgård

Läge: utmed vägen ca 950 m söder om Stureforskorset
Byggt:
Koordinater RT90: X:6466496 Y:1494958
Koordinater WGS84: 58°19’18″N 15°43’9″E
Adress: Skog Norrgård 1

Karta Lantmäteriet

Flyttat från Skogs by efter det laga skiftet 1869.

Lite om Skogs Norrgård i gammal tid:

Till Skogs by hörde år 1696 följande ängar.

Nasen, var en stor äng som låg sydvest om byns tomter emot Gräshorva och Vessentorps gränser. Är nu nästan helt oppodlad till åker.

Byängen låg alldeles norr om Skogs Norrgård och i nordost om gårdstomterna. Också rätt stor. Nu åker.

Krikan låg nordost om och intill Byängen.

Tåtareslätten låg längst i norr, vester om den allmänna vägen.

Kirkioängen låg längst i nordost mot Stångån och öster om vägen och utgör jämte den föregående huvuddelen av det nuvarande Skogs Norrgårds åker och äng.

Nyängen åter var en liten äng längst i sydost mot Stångån och Hovetorps-bäcken.

I alla dessa hade Skogs Norrgård del i förhållande till sitt stångtal.

Skogs Norrgård, hade liksom de andra gårdarne sina ”enskilte” ängar, dels söder om Sörgården och dels i nordliga änden av Nyängen. Denna äng kallades ”Tompten”. På den beräknades man erhålla ”1 sommarlass hö av blawall och sterling” och ”3 lass starrfoder”. Å den lilla hårdwallsängen som nämndes först, och låg inemot Hovetorpsbäcken, beräknades man skörda ”1 sommarlass hårdwallshö”.

Skogs Norrgård hade också sina ”särskilta” beteshagar

Så låg närmast de gamla gårdstomterna, just sydöstra området av den skogs- och hagmark, som vid laga skifte tilldelats Skogs-Norrgård, en liten hage beväxt med ”hassel och ekeskog, som beräknades kunna lemna hårdvallsbete för 2 kor”. Den låg alldeles intill ängen ”Kråkan.
Något vester och nordvest om nyssnämnda hage och även inom den skogspark som senare tilldelsts Skogs Norrgård låg en särskild kohage, just på den jämnaste delen av skogen, där lera och myra befinnes utgöra jordmånen, men där även fanns ”berg och ahlskog”. Dock var den särskilt beredd till betesmark, därigenom att ”mäste-delen var avdelat”. Densamma beräknades dock kunna lemne ”hård- och kierrwalsbete för 5 å 6 kohr”.
Till hemmanet hörde också en annan hage , med ”något ung löfskog” men i övrigt ”föga annat wärde”. Den låg sydöst om Sörgårdens tomt och öster övre ändan av ängen Nasen, i vilken den bildade liksom ett hak, som bildade liksom en näsa på ängen, varigenom denna fått sitt namn.
Tillsammans med Skogs Södergård hade Skogs Norrgård en rätt stor beteshage gränsande intill Labbenäs och gående ända ned till Rengen. Den beskrevs såsom ”bestående af god gran-, tall- och löfskog till swedieland jämte uthustimmer”, men innehöll därjämte ”några bergh, backar och kierr, i synnerhet Sparrwyks-kierret, som nyligen är afrögdt” Detsamma” plägar understundom slåås och bergas till höö”. Även här har Skogs Norrgård vid laga skifte en god del av sin skogs- eller utmark placerad, vilken emellertid såsom särdeles långt avlägsen i stället lagts till Labbenäs, som därigenom fått en välbehövlig förstärkning i sin betesmark.
(jämför kartan över Skogs by i sol- och tegskifte år 1696).

Boendelängd

Skogs Norrgård

Boende

 

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

 

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1599

1613

Bonde

Oluff

1550C

    
   

? Anna Kajsa

  

17960510

Koppor

 
   

Olofsson Anders

1580C

Vist?

   

1631

1639

Bonde

Olofsson Anders

1580C

Vist?

   
   

? Anna Kajsa

  

17960510

Koppor

 
   

Andersson Erik

1610C

Vist, Skogs Norrgård?

   

1640

1668

Bonde

Andersson Erik

1610C

Vist, Skogs Norrgård?

   
   

Andersdotter Brita

1610C

    
   

Eriksson Nils

1640C

Vist, Skogs Norrgård?

   

1669

1674

Bonde

Eriksson Nils

1640C

Vist, Skogs Norrgård?

   
   

Ingrid

1640C

    

1675

1710

Bonde

Övedsson Jöns

  

16800418

  
   

Okänd hustru

     
   

Jönsson Öfwe

1650C

    
   

Övedsson Jöns

16740510

Vist, Skog

16740906

  
   

Övedsson Johan

16750620

Vist, Skog

   
   

Övedsson Jöns

16760813

Vist, Skog

16780407

  
   

Övedsson Elisabet

16771212

Vist, Skog

   
   

Övedsson Samuel

16790316

Vist, Skog

   
   

Övedsdotter Helena

16820104

Vist, Skog

   

1711

1727

Bonde

Övedsson Jöns

  

16800418

  
   

Persdotter Maria

1685C

    

1728

1758

Bonde

Henriksson Harald

1696

 

17670417

  
   

Okänd hustru

     

1759

1775

Bonde

Månsson Anders

17291229

Vist, Nysätter

17750201?

Hufvudwärk

 
   

Haraldsdotter Annika

17370123

Vist, Skog

17990408

Håll Och St.

 
   

Haraldsdotter Annika

17370123

Vist, Skog

17990408

Håll Och St.

 

1775

1793

Bonde

Svensson Jan

1745

 

17931029

Bröst

Bonde Brukare

   

Haraldsdotter Annika

17370123

Vist, Skog

17990408

Håll Och St.

 

1795

1816

Bonde

Andersson Karl

1769

 

18160926

Colik

 
   

Andersdotter Kristina

17711113

Vist, Skog

18431214

Bröstsjukdom

Enka Föräldrar: Bond Anders Månsson och Hustru Anna Haraldsdotter

1824

1858

Bonde

Karlsson Anders

18000806

Vist, Skog

18581119

Lungsot

Föräldrar: F Carl Andersson och Hustru Stina Andersdtr.

   

Månsdotter Lena Kajsa

1802

 

18711217

Lungsot

Inh. Enka

1858

1865

Bonde

Hansson Niklas

18300709

Vårdnäs

   
   

Andersdotter Sara Charlotta

18290730

Vist, Skogs…

18860309

Nervslag

F: Anders Karlsson Lena Kajsa Månsdotter

   

Hansson Karl Anders August

18600417

Vist, Skogs Norrgård

   
   

Hansson Anna Matilda

18620805

Vist, Skogs Norrgård

   
   

Hansson Amelie Augusta

18640328

Vist, Skog Norrgård

   
   

Hansson Klara Olivia

18660805

Vist, Skogs Lifgr. Torp.

   
   

Hansson Emilia Charlotta

18680907

Vist, Ringsnäs

18690114

Kikhosta

 
   

Hansson Gustaf Albert

18700711

Vist, Ringsnäs

   
   

Hansson Sofia Vilhelmina

18720201

Vist, Ringsnäs

   

1865

1868

Bonde

Roos Karl Gustaf Oskar

18271201

Stockholm

   

1868

1872

Bonde

Löfgren Axel Reinold

1831

Åtvid

   
   

Bergkvist Anna

1825

Ukna

   

1872

1876

Bonde

Gustafsson Nils Petter

18361105

Åtvid, Thomasbo

19170319

  
   

Nilsdotter Eva

1844

Kettilstad

   

1877

1884

Bonde

Normelli Jakob Gustaf Florentin

1848

Normlösa

   
   

Stegeman Karolina Eugenia

1853

 

18790518

Hjertförlamn.

Hustru

1884

1887

Bonde

Jonsson Gustaf Fredrik

1850

    
   

Chr. Cath. Adolfsdotter

1855

 

1901

  

1887

1913?

Bonde

Andersson Anders Gustaf

18501130

Vist, Pinnerum

   
   

Persdotter Anna Sofia

18511006

Vist, Braberg

19311124

  
   

Andersson Karl Vilhelm

18830720

Rappestad

   

1913

????

Bonde

Andersson Karl Vilhelm

18830720

Rappestad