Tolstorp

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6456602 Y:1500814
Koordinater WGS84: 58°13’59″N 15°49’4″E
Adress: Kringstorp Lilla Tolstorp 1

Karta Lantmäteriet

Torpet Tolstorp, förr torp under Kringstorp, sedermera arrendegård direkt under Bjärka-Säby, är beläget intill platsen för numera raserade Banketorps järnvägsanhalt utefter vägen Kringstorp – Skår.

I Vist husförhörslängd 1793-99 nämnes Tolstorp som nybygge. Där Tolstorps åkerjord låg (numera skogbeväxt) var 1697 delvis ett sankt kärr.

Torpets areal:

Enligt 1860 års kartaTdlKpl
Gårdstomt, kålland och gata19,4
Åker511,4
Åkerbackar318,8
Ängsmark, hårdvallsäng2130,2
      ”        , sidvall317,3
Impediment918,0
Sjön Mörken1826,9

 

Enligt 1904 års karta:harar
Tomt och åker520,5  
Äng958,0
Avrösningsjord319,0
Impediment21,3
Summa1818,8

Åkerarealen år 1911:

Kreatursstocken vid Tolstorp utgjorde:

ÅrHästarFölStutarKorKvigorKalvarSuggorUngsvinFårHöns
1917312411 2446
19212  52 1 425

Till kreaturen hade 1916 köpts 5.000 kg kraftfoder.

Dagsverksskyldigheter, arrenden m.m.:

ÅrVinterdagsvSommardagsvVinterhjondagsvSommarhjondagsv
1843-44 26 á 16 sh26 á 18 sh  
1858-6126 á 50 öre78(60) á 75 öre  
1866-6844 á 50 öre82  á 75 öre34  á 35 öre78  á 50 öre

Dessutom skulle sista åren presteras:

100 fmr dike              = 2 Rdr,

100 fmr gärdesgård    = 2 Rdr,

4 fmr ved                    = ? Rdr,

4 sågstockar               = 4 Rdr,

200 löv                       = 2 Rdr,

Linbrytning                  = 1 Rdr;

Spånad 3 skålpund      = 1,50 Rdr.

Hela summan beräknad till 152 Rdr 50 öre.

Bland annat skulle även göras i tur och ordning ”postbud till staden” om söndagen, som bestod däri att till Linköping och tillbaka skulle bäras den tunga postväskan. Det var ”obarmhärtigt med postbud från Tolstorp till Säby och Linköping och så hem igen”.

Arrendesumman för tiden 14/3 1911 – 14/3 1923, (12 år): ”Arrendesumman numera vid Bjärka-Säby ej på längre tid. Vid gården skall levereras 3.900 kg mjölk (per år).”

Enligt bokverket Sveriges bebyggelse finns 1945 vid Tolstorp 2 hästar, 7 kor, 3 ungdjur och 1 svin. Vidare sägs att bostadshuset är uppfört 1872, ladugård och magasin av timmer uppförda 1904.

Familjer boende vid torpet
1794-1820Jöns Olofsson* 1758i Åtvid s:n
 Hustru Maria Jonsdotter* 1759 
 Dotter Lena Cajsa* 1792 
 Son Olof* 1797 
 
Jöns Olofsson var den förste torparen vid Tolstorp. Redan 1794 var familjen närvarande vid husförhör som boende i Tolstorp. I husförhörslängd 1809-19 är de antecknade som ”Venersjuka” och ”nådehjon”. Om deras barn står antecknat: ”förstörda barn”. 1820 är de avflyttade från Tolstorp till Göttorp.

 

1820-1827Samuel Ericsson * 1775 
 Hustru Anna Stina Carlsdotter* 1779 
 Son Carl Petter (Petrus)* 1801 
 Dotter Eva Caisa* 1803 
 Son Johannes   * 1809 
 
Samuel Ericsson var född på Ekenäs ägor i Örtomta s:n och hans föräldrar voro ryttaren Erik Vallgren och dennes hustru Stina Persdotter. Samuels hustru Anna Stina var född i Paradis i Vist av föräldrarna Carl Nilsson och Eva Icaksdotter. I hfl för 1820-talet står antecknat för Anna Stina att hon var ofärdig. Samuel och Anna Stina hade gift sig år 1800. De inflyttade till Tolstorp 1817 från Rystad s:n, där de varit statare. Stugan i Tolstorp var då mycket dålig, varför Samuel fick bygga om den.

Torparen i Tolstorp skulle vid denna tid även ha tillsyn över boskap från Säby som hölls på bete i markerna däromkring. Där fanns en särskild inhägnad vari djuren nattetid skulle vistas till skydd mot vargarna. Det berättas om Samuel, att när han om söndagarna vaktade djuren hade han alltid psalmboken med sig och sjöng psalmer.

Samuel bodde kvar i Tolstorp hos sina söner till sin död som inträffade 1851, då han dog i bröstfeber. Hustrun Anna Stina levde till 1859, då hon dog av ålderdomsbräcklighet.

1827-1837 Carl Petter Samuelsson * 1801 
 Hustrun Maja Stina Persdotter* 1807 
 Anna Lena* 1827 
 Dotter Stina Caisa* 1830 
 Dotter Carolina* 1832 
 Dotter Eva Charlotta* 1835 
 
Carl Petter var son till föregående brukaren Samuel Ericsson och hans hustru Anna Stina Carlsdotter. Han föddes i Paradis i Vist s:n. Som barn hade Carl Petter med sina föräldrar lämnat Vist. Familjen återkom 1817 till socknen och bosatte sig då i Tolstorp. Hustrun Maja Stina var född i Lilla Tolemålen och dotter till Peter Ericsson och dennes hustru Lena Larsdotter.  
Carl Petter med familj avflyttade 1837 från Tolstorp till Torpa Mellangård i Vist, där han blev bonde.

 

1837-1867Johannes Samuelsson * 1809 
  Hustru Christina Elisabeth Thyrsdotter* 1812 + 1851 
 Dotter Anna Matilda* 1841 
 Son Carl Johan* 1844 
 Dotter Maria Christina* 1848 
 
Johannes tog över torpet efter sin broder Carl Petter Samuelsson. Johannes var son till Samuel Ericsson, även han tidigare brukare av Tolstorp. Modern var Anna Stina Carlsdotter. Johannes var född i Rystad s:n och kom till Vist 1817. Hustrun Christina Elisabeth var född i Åtvid s:n

Johannes gifter sig på nytt 1852. Då med Catharina Pärsdotter, som var född 1826 i Ringetorp i Vist. I detta äktenskap föddes barnen:  

  Hustru Catharina Pärsdotter* 1826 
 Son Vilhelm* 1859 
 Dotter Anna Sofia* 1862 
 Dotter Hilma Catharina* 1865 
 
Familjen avflyttade 1867 till Skår i Vårdnäs s:n.

 

1871-1911Per Gustaf Israelsson * 1839 
  Hustru Johanna Markman* 1831 + 1885 
 Son Carl Gustaf* 1865 
 Dotter Carolina Wilhelmina* 1868 
 
Per Gustaf var född i Kettilstad s:n. Johanna var född i Vist och dotter till Sven Svensson Markman och Beata Charlotta Olofsdotter i Stora Tolemålen. De flyttade till Tolstorp 1871 och kom dit från Säby, där Per Gustaf arbetat i sju år. Per Gustaf gifte sig på nytt 1887. Då med Johanna Charlotta Carlsdotter, född 1853 i Barkesved i Vist.  
 Hustru Johanna Charlotta Carlsdotter* 1853 
 
En dag i veckan var Per Gustaf körkarl från Säby till Norrköping med ost och kalvar. I början av 1900-talet hade Per Gustaf börjat ordna för sin ålderdom, då han som undantagsbostad nära intill byggde Lilla Tolstorp, dit han flyttade troligen 1911. Brukandet av Tolstorp fortsattes ej av något av Per Gustafs barn eftersom dottern emigrerade till Amerika och sonen blev sinnesrubbad och tog sitt liv.  

 

1911-1947Ernst Jaensson * 1877 
  Hustru Hilma Andersson* 1877 
 Son Vilhelm* 1912 
 Son Carl* 1913 
 Son Hugo* 1915 
 Dotter Greta* 1918 
 
Ernst var född i Göttorp i Vist och son till Jaen Nilsson och hans hustru Matilda Niclasdotter. Han hade innan han kom till Tolstorp bott i Eketorp en kort tid, då som skogsarbetare. Hustrun Hilma, som var född i Värna s:n ?, dog 1938.

 

1941-1945Vilhelm Jaensson* 1912
  Hustru Anna Pettersson* 18/10 1917 Grebo
 Dotter Valborg Viola Elisabet* 16/5 1941 i Hällestad
 Dotter Barbro Linnea* 16/5 1943  i Vist

I mars 1945 flyttade Vilhelm med sin familj till Skärkind, där han köpt en gård.

Ernst Jaensson var siste bonden vid Tolstorp. Han bodde kvar vid gården en tid efter det arrendetiden utgått och flyttade sedan till Lilla Tolstorp. Bostället uthyrdes till skogsarbetarebostad och på åkerjord planterades skog.