Brinken jordetorp

Läge: trakten av Markustorp
Byggt: 1815
Övergivet: 1857
Koordinater RT90: ?
Koordinater WGS84: ?

Rivet.

Jordtorpet Brinken under Markustorp (ej att förväxla med soldattorpet därstädes) låg ca 4 km från Bjärka-Säby utefter vägen mot Åtvidaberg, nära nuvarande bostället Brinken.

Enligt karta från 1821 var jordtorpet Brinken då ett nybygge med en åkerareal om 12 5/8 kappland.

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1815

1822

 

Persson Samuel

17760000

Vist, Korsbäcken

  

Samuels 3:e äktenskap av fyra.

 

 

 

Persdotter Catharina

17870000

Vist, Mumsmålen

18220000

Barnsbörd

 

 

 

 

Samuelsdotter Anna Stina

18120000

Vist, L.Brommetorp

18120000

  

 

 

 

Samuelsdotter Lena Sophia

18170000

Vist, Brinken Jt

   

 

 

 

Samuelsdotter Anna Stina

18180000

Vist, Brinken Jt

   

 

 

 

Samuelsdotter Onga Lisa

18210000

Vist, Brinken Jt

   

1822

1833

 

Persson Samuel

17760000

Vist, Korsbäcken

  

Samuels 4:e äktenskap av fyra.

 

 

 

Nilsdotter Stina

17980000

Skeda/Vårdsberg?

18330000

 

Sjuklig. Hade vid sin död vistats mycket på lasarettet.

 

 

 

Samuelsson Samuel Petter

18240000

Vist, Brinken Jt

   

 

 

 

Samuelsdotter Lovisa

18270000

Vist, Brinken Jt

   

 

 

 

Samuelsson Nils Johan

18300000

Vist, Brinken Jt

   
   

Samuel flyttade till Västra Sjöändan

1834

1838

 

Velander Gustafa Karolina

18060000

Linköping, S.t Lars

   

 

 

 

Krut Johan Erik

18080000

Gladhammar

  

Torpare

 

 

 

Krut Carl Johan

18340000

Vist, Brinken Jt

   

1853

1857

 

Pettersson Nils Petter

18240000

Östra harg

  

Torpare

 

 

 

Olman Anna

18250000

Ringarum

   

 

 

 

Nilsdotter Carolina

18510000

Landeryd

   

 

 

 

Nilsson Gustaf Adolf

18530000

Vist, Brinken Jt

   

 

 

 

Nilsdotter Matilda Charlotta

18560000

Vist, Brinken Jt

   

 

 

 

Familjen kom från Landeryd och flyttade åter dit 1857. De tycks ha varit de sista boende i torpet.