Vinstorp

Läge: ca 750 m norr om Skrinhultsvägen
Byggt:
Koordinater RT90: X:6469999 Y:1495509
Koordinater WGS84: 58°21’12″N 15°43’43″E
Adress: Vinstorp 1

Karta Lantmäteriet

Tidigare i Vist, någon gång efter 1949 överfört till Landeryds socken.