Kammarbo

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90:
Koordinater WGS84:
Rivet

Backstugan Kammarbo under Markustorp (ca 5,2 x 8,2 m) var belägen i sydligast hörnet av Markustorps ägor nära Mörketorpsgränsen. Namnet var föranlett av att stugan, en låg kroppåsstuga, endast innehöll en liten kammare. Kammarbo omnämnes första gången i Vist husförhörslängd för år 1809 – 1819 där följande står att läsa: ”Där Hans Persson bor kallas Kammarbo”.

Enligt 1821 års karta anges Kammarbo då som nybygge med en åker på 13 ¼ kappland och linda på 1 tunnland, ¼ kappland. Huset fanns kvar 1878 (ekonomiska kartan) och var då troligen bebott.

Ca 80 meter SSO om husgrunden finns en stensättning och en hög som kan tolkas som en smedja tillhörig Kammarbo.

Boendelängd

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1811

1818

 

Svensdotter Caisa

17570000

Vist, Sveden

18110106

Venerisk sjukdom

Caisa dog i V. Sjöändan före flytten till Kammarbo.

1811

1818

Smed

Persson Hans

17650000

Vist, Mosshult

18291124

Olyckshändelse

Hans Persson ”föll ner af ett slinne och tog däraf döden”. Han flyttade in i det nyuppförda bostället Kammarbo omkring 1810. Tidigare hade han varit torpare i Västra Sjöändan. Hans huvudsakliga yrke var dock smedens. I yngre dagar hade han varit smeddräng vid Skorpa.

   

Hansson Carl Petter

17900000

Vist, V.Sjöändan

  

Svag till sinnet.

   

Hansdotter Maria Christina

17910000

Vist, V.Sjöändan

   
   

Hansdotter Maja Greta

17930000

Vist, V.Sjöändan

17930000

  
   

Hansson Sven Julius

17970000

Vist, V.Sjöändan

   
   

Hansson Magnus

17980000

Vist, V.Sjöändan

   
   

Hade tidigare varit torpare i Västra Sjöändan.

1818

1830

Smed

Persson Hans

17650000

Vist, Mosshult

18291124

Olyckshändelse

Hans Persson ”föll ner af ett slinne och tog däraf döden”. Han flyttade in i det nyuppförda bostället Kammarbo omkring 1810. Tidigare hade han varit torpare i Västra Sjöändan. Hans huvudsakliga yrke var dock smedens. I yngre dagar hade han varit smeddräng

   

Nilsdotter Inga

17840000

Kisa

  

Hans Perssons andra hustru

   

Hansson Nils Johan

18200000

Vist, Kammarbo

18200000

Magplåga

Dog 4 månader gammal

   

Hansson Hans Johan

18220000

Vist, Kammarbo

18230000

Slag

Dog 1 år och 4 månader gammal

   

Hansson Hans Johan

18240000

Vist, Kammarbo

18240000

Slag

Levde bara 4 dagar. Nöddöpt

   

Hansdotter Maja Stina

18270000

Vist, Kammarbo

18270000

Uppkastning

Död 6 veckor gammal

   

I 1820 års husförhörslängd står familjen antecknad som fattig. Efter 1830 finns enligt husförhörslängden ingen bosättning i Kammarbo.

Bouppteckning efter Cattrina SvensDotter 1811

 

 

 

År 1811 den 2 Martii Infant sig undertecknade att förrätta Laga Bouppteckning hos Torparen välbeskedlige Hans Persson i Västra Sjöändan på Markustorps äg, Vist socken, efter hans den 6 Januari med döden afgångna kjärra Hustru, i lifstiden ärlige och Dygdesamma, Cattrina Svens Dotter, som jemte Enkemannen lemnat 3nne omyndige barn: Sonen Carl Petter, svag i sin beskaffenhet 20 år, Sven Julius 15, dottern Maja Gritta 18 års ålder.

 

Til de omyndigas rätt i aktagande infant sig Johan Lagergren Derstädes som deras der under beroende rätt bevaka.

 

At rätt och redit på Ed och samvete utan minsta undantag uppgifdes qvarlåtenskap förmandes Enkemannen och befants som följer:

 

Guld och Contante Penningar

  

fants ick

  
   

Silfer

  

1 st silferring

 

4

   

Koppar, Then, Malm, Bleck

  

1 st Bleck trat Tumlare

 

12

   

Järnsaker

  

1 st 4-kanna Gryta

1

 

1 st 2-kann Dito

 

24

1 st Stål Påtta

 

16

1 st Eldtång

 

4

1 st Kåhl hack

 

8

2 st Bra Pannor

 

16

1 st Ressel

 

4

1 st Gryt ?

 

2

1 st Han yxa

 

8

2 st Skiyr yxor

 

24

1 st Hottstång

 

24

1 st ?

1

 

2 st Spadar

 

12

En liten hand Smedie och Fihl Redskap värd

16

 
   

Åkerredskap

  

1 st Harrfv

 

10

1 st Årdre

 

8

   

Husgeråd

  

1 st gl Wäg uhr

 

32

1 st Brunt skåp m 2ne Dörr

2

 

2 st gl Bord

 

12

2 st Karmstolar

 

12

1 st Län stol

 

2

1 st gl Väfstol m behör

 

32

1 st Spin Råck

 

24

Tapeter

 

8

2 st gl Ståndsängar

 

16

1 st Vattenså

 

4

2 st Vattenämbar

 

4

1 st Sädes Lårre

1

 

3 st Ankar

 

12

1 st Backtråg

 

12

1 st Wanna

 

8

1 st gl Halfen Kappe

 

12

1 st gl Stånna

 

8

1 st Tvätt Balja

 

8

4 st Trä Skider

 

1

1 st Gryn Såll

 

4

gl Mjölk Skåhlar

 

4

1 st Spån Såll

 

2

1 st Hanqvarn

 

24

1 st gl Byck Balja

 

2

3 st Räfsor

 

6

1 st Glaslykta

 

4

1 st Betsmansvekt

 

8

1 st Saltkar och Sill

 

4

   

Sängkläder

  

1 st Fiär Kudde, gammal och mycket sönder Var

2

 

1 st gl Sängtäcke

 

12

2 st Lackan

 

24

1 st gl Säng Sparlakan, 1 st Säck

 

24

1 st Skåttkärra

 

4

2 st gl Nät

 

24

   

Kreatur

  

1 st gl Ko

10

 

3 st Får

6

 

Summa

50

35

   

Als inga Qvinskläder som kunde skrivas.

  
   

Gäld och Skuld

  

Till Högvälborne Herr Baron och Öfersten Cederhjelm på Säby

19

 

Capital:  16

Tre års ränta härpå: 3

Till Nämndemannen i Kringstorp Enligt skuldsedel af 2 de februari 18101 års ränta.

13

46

Capital: 13

Ränta:     –  46

   

Till dito för ? inrop

10

 

Till Bonden Wåleberg i Bostorp Contant

12

 

Till Torparen Petter i Högmo Contant

14

 

Till Rusthållaren Samuel Andersson i Markustorp

5

16

Till Pigan Stina Nilsdotter i Säby Contant

2

 

Till Bonden Peter i Tomesbo, Åtvid

5

16

För boupteckning i 2 ne Exemplar

 

32

1/8 dels prosent af summa inventarie fattig Prosenten qvitteras Anders G Schelin

 

3

Summa Gäld

82

17

 

At alt sammans Redeligen uppgifvits och Ingenting med vet och vilia undandolgt betygar under edelig förbindelse.

 

Hans Persson

H. P. S.

 

Å de omyndigas vägnar har jag icke något at ärhindra.

 

 Johan Lagergren

 

Sålunda efter upgift upetecknat och Wärderat Betygar.

 

Nils Christophersson

Nämdeman