Danielstorp

Läge: i Skeda socken nära Persbo
Byggt:
Koordinater RT90: X:6463928Y:1489968
Koordinater WGS84: 58°17’55″N 15°38’3″E
Rivet.

Karta Lantmäteriet 

Av Nils Sjöberth

Stugan var uppförd som en sjuvarvsstuga, sju knuttimrade stockvarv i väggarna. En typisk 1700 tals byggnad. Senare har stugan genomgått en renovering då väggarna blivit brädfodrade och taket försetts med tegel. Vidare har en järnspis satts in i den öppna spisen.
Något som bör observeras är dörrspeglarna (framgår i viss mån av bilden). Sådana dörrar återfinns på stugan i Andersbo. Enligt uppgift från Robert Ekman, som hittat ett antal dörrar i samma utförande vid renovering av en av flyglarna till slottet, så har förmodligen dörrarna fungerat som fönsterluckor på slottet. Då, förmodligen före den Spenska renoveringen och ombyggnaden av slottet i början av 1700 talet.
Torpets åkermark torde ha varit beläget norr om fastigheten.

Torpet, som låg ca. 160 meter VSV om Persbo, är numera rivet.

Boendelängd

Boende i Danielstorp

    

För tiden 1748-1772 är fem personer upptagna i längden, fast namnen är oläsliga.

  

Familjen

Namn

Född

Verksam åren

Anm

  
       

?

Göte Persson

1752

1772-1824

   

Hustru

Lena

1752

    

Son

Peter

1775

    

Son

Johan

1777

    

Son

Carl

1780

    

Dotter

Anna Brita

1782

    

Son

Nils

1785

    

Troligen är Danielstorp upptaget som Persbo undantag för åren 1824-1858 då fölande personer är upptagna på undantag och inga personer är registrerade för Danielstorp.

  

Undantag

Daniel Johansson

1772 död 1855

1824-1855

   

Hustru

Maja Stina Andersdotter

1781

1824-1856

   

Dotter

Inga Lena

1810

    

Son

Samuel

1812

    

Dotter

Casiato Lotte

1816

    
       

Torparen

Peter Samuelsson

1811

1856-1881

Flyttade till Amerika

  

Hustru

Johanna Karsk

1824

    

Son

Christian

1844

    

Son

Samuel Oscar

1852

    

Son

Carl Johan

1855

    

Dotter

Clara Matilda

1857

    

Dotter

Carolina

1859

 

Flyttade till Amerika 1879

  

Son

Gustav Adolf

1865

    

Son

Fredrik Wiktor

1872

    
       

Arbetskarl

Jonas Peter Andersson

1826

1881-1895

   

Hustru

Johanna Carolina Jakobdotter

1824

    

Fosterdotter

Anna Karolina Johansdotter

1880

    
       

Inhyse

Johanna Carolinsdotter

1824

1895-1897

Änka efter Jonas

  
       
       
       
       

Torparen

Nils Peter Johansson

1839

1899-1911

   

Hustru

Lena Sofia Andersdotter

1844 död 1905

    

Dotter

Jenny Matilda

1883

    

Son

Karl Fredrik

1890

    
       

Torparen

Johan August

1844

1907-1912

   

Hustru

Kristina Sofia Persdotter

1842

    

Son u.ä.

Martin Evald

1886

    

Dotter

Amanda Sofia Söderström

§886

    
       

Torparen

Adolf Fredrik Wiström

1867

1912-1920

   

Hustru

Kristina Matile Lundgren

1863 död 1918

    

Dotter

Agnes Wiktoria

1895

    

Son

Karl Gustav

1898

    

Son

Edvin Artur

1903

    

Adolf Fredrik flyttade från Danielstorp till Andersbo. I Andersbo gick han under namnet ”Frigge i Andersbo” eller ett annat namn var ”Huggarn”. Fredrik var en sinnrik mångsysslare. Bl.a. var han Stavsäters bikung. Han tillverkade laggkär på ett ypperligt sätt. Han var gårdens rödfärgare, även om rödfärgen hade svårt att överleva det första regnvädret.
Under ett antal år var han och brodern Gustav i Amerika. Gustav var en mästare i Amerikahistorier, där sanningshalten var slagen i spillror, men Fredrik bekräftade alltid med orden ”ja huggarn det är allt sanning”.