Söderhult

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6463361 Y:1490429
Koordinater WGS84: 58°17’37″N 15°38’31″E
Adress: Persbo Söderhult 1, Linköping:

Karta Lantmäteriet

Söderhult är uppfört på Persbos ägor i Skeda socken. Torpet är svårt att åldersbestämma eftersom Persbos ägor inte finns med på 1720 års kartmaterial. Vad man vet är, att det har legat ett mycket gammalt hus bakom den nuvarande stugan. Den nuvarande stugan torde ha tillkommit vid den allmänna upprustningen av bostäder under 1920-talet. Conrad och Robert Ekman har båda försökt att flytta den gamla stugan ner till gården, och på så sätt försökt rädda det gamla huset. Detta var tyvärr icke möjligt, tidens tand hade gått för hårt fram med det gamla huset. Den sista torparen blev Gunnar Johansson.

Torpet är numera uthyrt som sommarbostad.