Kalvsveden

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6462363 Y:1491539
Koordinater WGS84: 58°17’5″N 15°39’39″E
Adress: Stavsätter Kalvsveden 1

Karta Lantmäteriet

Kalvsveden är liksom närliggande torp avstyckat från Farsbo. Avstyckningen skedde vid sekelskiftet 1700. Efterhand som de gamla torparna av åldersskäl upphörde med sin torpargärning, slogs flera torp tillsammans till större bruksenheter. Så blev det vid Kalvsveden, då mark från Västerås, Lövudden och Hässelkulla tillfördes Kalvsveden. Den sista brukaren vid Kalvsveden blev Nils Eriksson, bördig från en gammal torparsläkt i Pirum. Nils Erikssons hustru Stina, bor fortfarande kvar som pensionär vid Kalvsveden. Vid Kalvsveden är fortfarande alla byggnader bevarade.