Haganäs (Edvardsgården)

Läge: vid järnvägen mitt emot Markustorp
Byggt: 1820
Övergivet: 1840. Ersatt av nytt hus
Koordinater RT90: X:6458010 Y:1499353
Koordinater WGS84: 58°14’44″N 15°47’39″E
Adress: Markustorp Edvardsgården 1

Karta Lantmäteriet

Haganäs (även kallat Edvardsgården) i Markustorp, Vist s:n, ligger på västra sidan om järnvägen Bjärka-Säby – Åtvidaberg och snett emot Markustorps järnvägsstation.

Haganäs nämns först i husförhörslängden för 1820-talet och då som backstuga. I längden för 1830-talet är den därstädes boende Gustaf Larsson kallad torpare. Kanske har en viss uppodling av mark skett, som medfört att backstugan kallas torp.
I Bjärka-Säby ortnamn anges ”att Hagnäs var en gård i Markustorp på ¼-dels mantal med läge midt emot nuvarande järnvägsstationen”. Kanske har ytterligare uppodling skett och torpet nu benämnes som gård. Förmodligen är det fråga om den gård som idag kallas Edvardsgården.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

1820

1840

 

Larsson Gustaf

17740000

Vist, Fallemo

18400109

Bröst och magplågor

   

Andersdotter Anna

17760000

Yxnerum

  
   

Gustafsson Lars Gustaf

18000000

Vist

  
   

Gustafsson Johan

18020000

Vist, Korsbäcken

  
   

Gustafsdotter Stina Cajsa

18040000

Vist, Korsbäcken

  
   

Gustafsson Johan Christer

18070000

Vist, Korsbäcken

  
   

Gustafsson Petrus

18090000

Vist, Korsbäcken

  
   

Gustafsson Anna Sophia

18120000

Vist, Korsbäcken

  
   

Gustafsson Carl Magnus

18150000

Vist

  

Familjen hade före Haganäs bott i Korsbäcken, Västra Sjöändan och som inhyses ett par år i Lilla Brommetorp/Mossen.
Hustrun Anna flyttade till Västra Sjöändan.

1891
1917

1948
1958

 

Johansson Oskar Edvard
Andersson Anna Sofia
fosterdottern
Karlsson Tyra Linnea

Ogifta bröder till Anna Sofia:
Andersson Axel Henning
Andersson Lars Albert

18650518
18821224

19140516


18920514
18850112

Vist, Torpa
Vist, Gasarp

Skänninge


Vist, Gasarp
Vist, Gasarp

19481226
19581213

19741111


19750708
19710128