Kämpestugan

Läge: på Skogs rusthålls ägor
Byggt: ca 1820
Koordinater RT90: ?
Koordinater WGS84: ?
Rivet

Enligt Bjärka-Säby ortsnamn av Natan Lindqvist är Kämpestugan nämnd första gången 1820. Stugan fick sitt namn efter ryttaren Gustaf Kämpe, som avgick från sin tjänst 1808. Det är mycket möjligt att stugan hade varit hans bostad alltsedan hans avsked från tjänsten. Kämpestugan var också dagsverkstorp i ungefär 20 år.

Boende

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

182?

1831

F.d ryttare

Kämpe Gustaf
Gustaf Kämpe var son till ryttaren Per Kämpe i Vårdnäs. Han blev soldat vid 21 års ålder och deltog i åtskilliga fältslag.

17580125

Vårdnäs

1831

Lungsot

.

   

Johansdotter Kajsa

17800303

Vårdsberg

   
   

Det är mycket möjligt att stugan hade varit hans bostad alltsedan hans avsked från tjänsten 1808. I så fall bodde även hans fru nummer två, Inga Andersdotter i stugan från 1808 till 181?.

1831

1835

Änka

Johansdotter Kajsa

17800303

Vårdsberg

   
   

Änka efter ryttaren Gustaf Kämpe.

1835

1860

Torpare

Larsson Isak
Han är som nybliven torpare mantalsfri på grund av bråck.

17920809

Värna

1856

Åldersbräcklighet

 
   

Eriksdotter Maja Greta
Blind på högra ögat

18080329

Vist, Fredriksdal

1860

Lungsot

.

   

Isaksdotter Maria Karolina

18430823

Vist, Kämpestugan

   
   

Isak Larsson inflyttade till Kämpestugan 1835. Första tiden var han dräng, men står ganska snart antecknad som torpare. Han är som nybliven torpare mantalsfri på grund av bråck. Efter 1860 inga uppgifter om Kämpestugan.