Skogs ryttartorp

Läge:
Byggt: ca 1700
Övergivet: efter 1872
Koordinater RT90: omkring X:6465260 Y:1494265
Koordinater WGS84: omkring 58°18’38″N 15°42’26″E
Rivet.

Boendelängd

Skogs ryttartorp

Boende

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1699

1705

Ryttare

Olofsson Nils

1670C

 

17070721

  
   

”Ryttaren slagen och hästen förkommen uti action hvid Varchau den 21 juli 1705.”

1710

1722

Ryttare

Skog Nils

1685

Vikingstad

  

Har ”en brun häst utan tadel, håller måttet”.
”Admitterad 6 october 1722.

   

Andersdotter Kerstin

16830225

Vist, Skog

   
   

Nilsdotter Anna

17140501

Vist, Skog

17861020

Mageplåga

 
   

Nilsson Zakris

17160311

Vist, Skog

   
   

Osäker familjeinfo.

1722

1744

Ryttare

Björk Bertil

1689

   

33 år gammal när han antages och är då hemkommen ur fångenskap.
1741 är han 52 år. Han har då en brun häst utan tecken vars ålder är 24 år.
1744 får Björk ”afskied, gammal”.

   

Eriksdotter Katarina

1690C

    
   

Bertilsdotter Katarina

17140807

Vist, Korsbäcken

   
   

Osäker familjeinfo.

1744

1759

Ryttare

Hjelm Olof

1708

 

17621031

Frossa

Soldat vid 35 år.
Avskedad vid generalmönstringen 21 mars 1759.

   

Larsdotter Stina

1720C

    
   

Olofsson Johan

17460417

Vist, Skog

   
   

Osäker familjeinfo.

1764

1778

Ryttare

Hjelmgren Nils

1730

    
   

”Ryttaren slagen och hästen förkommen uit action hvid Varchau den 21 juli 1705.”
1764 är han ”siuk i lägret”.
1770 års generalmönstringsrulla: ”Karlen sjuk i lägret”.
1770 års rull: ”Karlen oduglig, casseras”.

1779

1802

Ryttare

Kämpe Gustaf

17580125

Vårdnäs

18310617

Lungsot

Gustaf Kämpe var son till ryttaren Per Kämpe i Vårdnäs. Han blev soldat vid 21 års ålder och deltog i åtskilliga fältslag.

   

Samuelsdotter Katarina

1750

Vårdnäs

18020524

Fråssa

Hust.

   

Kempe Inga

1782

Vårdnäs?

18230306

Lungsot

 
   

Gustafs 1:a gifte av tre.

1803

1808

Ryttare

Kämpe Gustaf

17580125

Vårdnäs

18310617

Lungsot

Gustaf Kämpe var son till ryttaren Per Kämpe i Vårdnäs. Han blev soldat vid 21 års ålder och deltog i åtskilliga fältslag.

   

Andersdotter Inga

1768

Gränna, Östanå

18150204

Wattusot

Hustru Föräldrar: Bonde Anders Bengtsson och Hustru Maria Ingialsdtr.

   

Gustafs 2:a gifte av tre.

1808

1825

Ryttare

Hjelte Salomon

17870624

Norrköping

  

Interimsavskedad 29 april 1825. Utflyttad till Norrköping 1826,

   

Johansdotter Hjelte Rebecka

1771

Dalhem

18480211

Bröstfeber

 
    

1825

1862

Ryttare

Persson Wessman Anders Peter

18030623

 

1862

 

Grenadjär för Skogs rusthåll i 35 år. Han hade 1860 begärt och fått avsked med läkarintyg. Han angavs där vara gammal och sjuklig och blev berättigad till underhåll omedelbart.
Enligt anteckningar i rullan var han 6 fot, 4½ tum lång. Han hade under sin tid ”tjänt utmärkt väl”.

   

Hagström Lena Kajsa

17980501

Sya

18601006

Vattusot

Föräldrar: F Anders Hagström och Hustru Maria Månsdtr.

   

Persson Peter

18260806

Vist, Skog

   
   

Persson Karl Vilhelm

18280518

Vist, Skogs Ryttaretorp

   
   

Persson Lena Sofia

18340828

Vist, Skogs Rusthåll

   
   

Persson Peter Gustaf

18361016

Vist, Skogs Soldattorp

   
   

Persson Johanna matilda

18390624

Vist, Skogs Soldattorp

   
   

Persson Fredrika Charlotta

18420325

Vist, Skog Soldattorp

19251011

  
   

Persson  August

18450829

Vist, Skogs Grenadtorp

   
    

1861

1872

Ryttare

Palm Karl Fredrik

18401208

Grebo

19280616

 

Carl Fredrik Palm hade tidigare hetat Isaksson. Enligt uppgift i mönstringsrullan var hans längd 6 fot och 0,8 tum.  Tog avsked som grenadjär 1892. Flyttade då till Nedre Sjösäter.

   

Wessman Fredrika Charlotta

18420325

Vist, Skog Soldattorp

19251011

 

Fredrika Charlotta var dotter till grenadjären Anders Wessman och dennes hustru Lena Chatarina Hagström.

   

Palm Anna Charlotta

18640408

Vist, Skogs Rusthåll

   
   

Palm Karl Johan

18660725

Vist, Skogs Lifgr. Torp.

   
   

Palm Gustaf Alfred

18690306

Vist, Skogs Soldattorp

   
   

Utflyttar till det nybyggda Sjögsäter 1872. Får avsked 1892.