Banketorp

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6456890 Y:1500645
Koordinater WGS84: 58°14’8″N 15°48’58″E
Adress: Kringstorp Banketorp 1

Karta Lantmäteriet

Gården Banketorp, bl.a. en gång gård under Sturefors, senare arrendegård under Bjärka-Säby, är belägen ca 1 km från Kringstorp vid vägen mot Skår.

Genom donation av Gustaf II Adolf tillföll Banketorp 1628 löjtnanten Anders Andersson.

1665 sålde hans döttrar gården och ägare blev då Carl Persson Natt och Dag på Säby.

1672 gav Carl Persson på ”lifstids frihet” Banketorp till   sin skräddare Anders Andersson.

1689 inköptes gården av överstelöjtnanten Johan Gripenwald på Västerby. Carl Persson hade då kommit på obestånd och pantsatt Banketorp.

1709 kom gården i Sturefors ägo där den stannade till 1889    då ett byte ägde rum varvid Banketorp tillföll Säby och Sturefors erhöll Ringetorp.

Gårdens areal:

År 1904 var arealen

har

 

ar

Åker

9

 

44

Äng

6

 

64

Avrösningsjord

16

 

80,7

Impediment och järnväg

1

 

63,8

1918 års areal

   

Åker

13

 

38

Äng

6

 

64

Avrösningsjord, impediment och järnväg

16

 

52

  Djurbestånd:

År 1918

År 1945

5 hästar (därav 2 arbets- och 1 unghäst)

3 hästar

8 – 9 kor, 3 ungnöt

10 kor, 5 ungdjur (reaktionsfria)

3 – 4 får, 1 sugga, 1 svin, 3 – 4 grisar

 

12 – 15 höns

 

Familjer som bott vid gården:

1621 – ?

Håkan (finns kvar även i 1624 års mantalslängd)

1628 – 1633

Moses

1636 – 1645

Håkan

Död i Banketorp 15 april 1645

1646 – 1670

Jöns Håkansson

Han omtalas även i sockenprotokoll 1648.

Död: Jöns i Banketorp 3 jan. 1675.

Den 3 maj 1650 omtalas i dödboken ”Jönses son i Banketorp som blev mördad av en pojke i Hedingstorp, Grebo s:n.”

1673 – 1675

Anders Andersson med hustru. Kan detta vara samma Anders skräddare, som fick gården på ”lifstids frihet” av Carl Persson Natt och Dag?

1676 – 1690

Joen ”Organist”.

1691 – 1705

Jon Jonsson, troligen född 1666. Hustru Brita Månsdotter. Familjen flyttade från Banketorp till Kringstorp.

1705

Bonden Mattis med hustru.

1706 – 1708

Bonden Hans med hustru.

1709 – 1740

Per Olofsson, född troligen 1682. Död 1755 i Banketorp.
Hustru Anna Gustafsdotter, född troligen 1684. Död 1754 i Banketorp.

1715 ”beklädas” ljuskronorna i Vist kyrka med ljus av Per i Banketorp och Nils i Gasorp.

1745 – 1747

Olof Persson, född 1728 i Banketorp och son till förre brukaren Per Olofsson. Olof var ogift.

1748 – 1762

Isak Mattson, född 1720 i Svinstad s:n. Son till domaren Mattis Persson i Jordstorp, Svinstad. Död 1761 i Banketorp i bröstsjuka. Isaks hustru var Ingrid Persdotter, född i Banketorp och dotter till en tidigare brukare Per Olofsson. Ingrid finns ej inskriven i Vist födelsebok, men förekommer i mantalslängd för 1740 som dotter till Per Olofsson.

1763 – 1780

Salomon Jonsson, född 1740 i Vist.
Hustru Ingrid Persdotter, född i Banketorp, änka efter föregående brukaren Isak Mattson. Ingrid död 1781 1 Banketorp i håll och sting.

Salomon död 1800 i Banketorp i ålderdomssvaghet.

1780 – 1785

Petter Isaksson, född 1754 i Banketorp och son till tidigare brukaren Isak Mattson.

1786 – 1824

Samuel Larsson, född 1760 i Tjärstad.
Hustru Brita Isaksdotter, född 1760 i Banketorp och dotter till tidigare brukaren Isak Mattson. Brita dog i Banketorp 1823 i moderspassion och hjärtsprång.

Samuel dog i Banketorp 1826 i vattusot.

1824 – 1857

Johannes Persson, född 1799 i S:t Lars s:n. Gift 1:a gången med Brita Lisa Samueledotter, född i Banketorp 1798 och dotter till förre brukaren Samuel Larsson. Brita Lisa död 1827 i barnsbörd. Gift 2:a gången med Anna Samuelsdotter, född 1806 i Vårdnäs s:n. Död 1844 i Banketorp i ansiktsros. Johannes dog 1857 i Banketorp i bröstfeber. Det berättas om honom att han var en duktig pratmakare: ”Våll, våll te bonne, å dukti son våll, våll”, sa’ han (berättat av Joh. i Skår).

1857 – 1909

Samuel Petter Johansson, född 1831 i Banketorp och son till föregående brukaren Johannes Persson i hans andra äktenskap.

Gift med Inga Stina Samueldotter, född 1635 i Tjärstad. Samuel Petter var bonde i Banketorp i 52 år och dog därstädes 1909.

1909 – 1927

Salomon Samuelsson, född i Banketorp 1861 och son till föregående brukaren Samuel Petter Johansson.
Gift med Johanna Matilda Andersdotter, född 1866 i Lilla Tjugumålen.

Salomon hade innan han, efter sin far, blev bonde i Banketorp varit bosatt vid Skälstorp. Dock ej som brukare därstädes, eftersom han då står för arbetare. Kanske var han verksam vid trämassafabriken i Skorpa? Salomon dog i Banketorp och begravdes 12 februari 1927. Av bevarade inbjudningsbrev ser vi, att en äldre begravningsritual ännu var i bruk. Samling skedde i sorgehuset i Banketorp redan kl. 9,00 på förmiddagen. Jordfästningen i Vist kyrka började först kl. ½4 på eftermiddagen. När hustrun Johanna dog elva år senare hade sederna ändrats. Samling skedde då direkt vid kyrkan kl. 11,30 f.m. för jordfästningen, varefter kaffe omedelbart därefter intogs i Kommunalsalen. Johanna begravdes 25 sept. 1938.

1928 – 1939

Henning Georg Samuelsson, född 1902 i Skälstorp, Vist s:n och son till föregående brukaren Salomon Samuelsson. Henning flyttade från Banketorp till Kävelsbo i Åtvid s:n.

Henning. var den siste av samma släkt som i en obruten följd av 230 år brukat Banketorp. Den förste vi med säkerhet vet tillhörde släkten var Per Olofsson, född 1682. Han kom till Banketorp 1709.

1939 – 1945

Bonden Seth Öster.

1945 – 1961

Bertil Eriksson, född 1912 i Hybbeln vid Bjärka-Säby.
Hustru Birgit Pettersson, född 1915 i Grebo s:n.

Familjen flyttade till Landeryd s:n. Bertil var den siste bonden vid Banketorp. Huset blev närmast därefter uthyrt som skogsarbetarebostad och på åkerjorden planterades skog.