Ängstugan

Läge: utmed vägen strax norr om Skogs by
Byggt:1868
Övergivet: 1907
Koordinater RT90: omkring X:6465769 Y:1494782
Koordinater WGS84: omkring 58°18’54″N 15°42’58″E
Rivet.

Huset var ett tidigare brygghus på bybacken i Skogs by. Det flyttades till den så kallade Kriken eller Kalvtomten där det inreddes till bostad åt de förståndshandikappade systrarna Forsén, Johanna Matilda och Karolina Augusta Jenny, efter föräldrarnas död. . I förbehållet ingick också en famn björkved samt tre famnar furu- och granved jämte nödigt risbränsle hemkört årligen.

 

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1868

1897

 

Esaiasson Johannes

18151110

Svinstad

   

1868

1897

 

Andersdotter Carolina

18250320

Vist

1895

  
   

Johannes Esaiasson och hans hustru var troligen anställda för viss tillsyn av systrarna Forsén. Änkemannen Johannes Esaiasson avflyttade till byn 1897. Efter flyttningen till byn anställdes en ny vårdare till Johanna, familjen Wiking.

1868

1897

 

Forsén Johanna Matilda

18270909

Vist, Skogs Skattegård

1902

  

1868

1875

 

Forsén Carolina Augusta Jenny

18421223

Vist, Skogs Skattegård

1875

  
   

Johanna och Carolina var systrar och döttrar till rusthållaren Gustaf Forsén och dennes hustru Anna Greta Johansdotter boende vid Skogs Skattegård. De båda systrarna var vad vi idag kallar gravt förståndshandikappade. Familjen hade tydligen ekonomiska möjligheter att ordna för ett bättre boende för de båda kvinnorna än vad som annars stod till buds vid denna tid.