Lilla Tolmålen

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6455557 Y:1500657
Koordinater WGS84: 58°17’16″N 15°48’48″E
Rivet.

Torpet Lilla Tolmålen under Kringstorp i Vist socken var beläget utefter vägen Kringstorp- Skår, ca 1 km från förutvarande Banketorps järnvägsanhalt och omedelbart söder om Stora Tolmålen.

    

Lilla Tolemålen   

Torpet Lilla Tolemålen under Kringstorp i Vist socken var beläget utefter vägen Kringstorp- Skår, ca 1 km från förutvarande Banketorps järnvägsanhalt och omedelbart söder om Stora Tolemålen.

I husförhörslängd för Vist socken nämnes Lilla Tolemålen omkring 1810. Sista familjen i torpet flyttade därifrån 1878 varefter jorden lades till Stora Tolemålen.

Torpets areal var omkring år 1860:

Ägotyp

Tunnland

Kappland

 

Gårdstomt och ”gata”

 

14,9

 

Åker

1

22,6

 

Åkerbacke

2

7,3

 

Hårdvallsäng jämte gammal humlegård och svedja

3

15,7

 

Sidvallsäng

2

25,1

 

Impediment

1

4,9

 

Årliga dagsverksskyldigheter för torpet var 1867-1868:

35 vinterdagsverken á 50 öre

53 sommardagsverken å 75 öre

56 hjondagsverken å 25 öre

Dessutom skulle torparen:

Gräva 50 famnar diken = 1 Rdr

Hägna 50 famnar gärdesgård = 1 Rdr

Bryta 100 löv = 50 öre

Hugga 2 sågstockar = 2 Rdr

Bryta 5 Mkr lin = 50 öre

Spinna 12 tågor = 75 öre

 

Synliga rester 1985 av torpet är delar av den nedrasade murstocken, rester av husgrunder, källaren samt ett stort antal odlingsrösen.  

Familjer bosatta vid torpet:

1807-1844

Peter Ericsson

* 1778 + 1844

 

Lena Larsdotter

* 1785 + 1855

 

Dotter Maja Stina

* 1807

 

Dotter Lena Caisa

* 1809

 

Dotter Brita Lisa

* 1817

 

Dotter Anna Lotta

* 1819

 

Son Eric Johan

* 1827

 

Dotter Johanna 

* 1829

 
 

Peter Ericsson var född på Slefringe ägor i Åtvids socken och inflyttade till Vist 1807 då han gifte sig med Lena Larsdotter, som var född i Stora Tolemålen och dotter till Lars Persson och Christina Larsdotter.

 

Peter Ericsson dog 1844 i Lilla Tolemålen i lungsot. Vid hans bortgång hade två av deras åtta barn ”med döden afgått”. Änkan Lena Larsdotter kvarbodde därefter ”till hus” hos sin son som blev näste torpare vid Lilla Tolemålen. Hon dog år 1855 av ”ålderdoms svaghet”.

1844-1878

Eric Johan Persson

* 18270306

 

Anna Catharina Larsdotter

* 18281225

Dotter Helena Sofia

* 1852

Dotter Johanna Charlotta

* 1854

Son Jonas Petter

* 1855

Dotter Emma Christina

* 1857

Son Carl Gustaf

* 1861

Son Salomon August

* 1862

Son Lars Adolf

* 1864

Dotter Anna Mathilda

* 1866

Son Johan Alfred

* 1869

Dotter Hilma Vilhelmina

* 1871

Dotter Clara Lovisa 

* 1874

 

Eric Johan Persson var född i Lilla Tolemålen och son till Peter Ericsson och Lena Larsdotter. Eric Johans hustru Anna Catharina var född i Vårdnäs socken.

 

Om denna familj yttrade mor Anna i Hågen, efter att först ha berättat om sina egna vedermödor: ”Men dä va di sôm hadd´et värre, tänk Perssons i Lille Tomålen, elva barn å e ko, dä va nog bekymmer å dra fram”. Av detta yttrande förstår man att stor fattigdom rådde på torpet. Det sägs också i Bjärka-Säbyarkivet att torpet var belastat med orimligt hårda skyldigheter.

År 1878 flyttade familjen från Lilla Tolemålen och bosatta sig vid Lilla Långnäs. Därmed upphörde bosättningen vid torpet. Den tillhöriga jorden lades till Stora Tolemålen.