Opphem

Läge: söder om Vistkorset
Byggt:
Koordinater RT90: ?
Koordinater WGS84: ?
Rivet