Börsebo på Styvinge ägor

Börsebo 2000-01-15. Foto: Hans Hansson

Läge: strax väster om Äbbetorp
Byggt:
Koordinater RT90: X:6466778 Y:1492621
Koordinater WGS84: 58°19’27″N 15°40’45″E
Adress: Äbbetorp Börsebo 1

Karta Lantmäteriet

Efter Brita Petersson

(Aln, måttenhet i Sverige till 1863. 1 aln = 2 fot = 0,5938 meter.) (1 fot = 0,2969 meter)

Börsebo omtalas i de tidiga skattelängderna på 1620-talet. I kyrkans bänkindelning på 1650-talet hade Börsebo bänk 21 på kvinnosidan och 23 på manssidan. I syneprotokoll från 1730-talet och framåt omtalas att Börsebo gör 2 dagsverken i veckan med egen kost förutom hjälpdagsverken. 

I syneprotokoll för 1800 – 1824 finns vid Börsebo: 

En stugubyggnad med förstuga, kammare och stuga. Husets storlek var 12 ¾ aln (7,57 m) långt, 7 ¾ aln (4,60 m) brett och 8 varv högt. Byggnadens tak var av halm och torv. 

Tvenne bodar samt vagnsskjul under gemensamt brädtak. Bodarna var 8 ¾ aln (5,20 m)långa, 6 ½ aln (3,86 m) breda och 11 varv höga. 

Vagnsskjul 8 ½ aln (5,05 m) långt, 6 ½ aln (3,86 m) brett och 12 varv högt. 

Loge med stall under halmtak, 33 ¾ aln (20,04 m) lång, 8 ¼ aln (4,90 m) bred och 13 varv hög. Fähus, 12 alnar (7,13 m) långt, 8 ½ aln (5,05 m) brett och 10 varv högt, vartill på vänstra gaveln ett svinhus är tillbyggt, också ett mindre fähus är där tillbyggt. Fähuset var under samma tak av halm som svinhuset. 

Gärdesgårdar fanns vid denna tid, 480 hot odugliga och 397 hot halvgoda. 

I syneprotokoll för åren 1830 – 1834 omtalas att en ny stugubyggnad nyligen uppförts. Måtten på det nya huset var ungefär samma som för det föregående. Det nybyggda huset innehöll förstuga, stuga och kök, kammaren är nu utbytt mot kök. Huset fick betyget ”väl upptimrat”. För övrigt är ekonomibyggnaderna de samma som vid synen 1820 – 1824. 

År 1846 hade beslut fattats om gemensamma åbyggnader för Börsebo och Hjortkälla med placering vid Börsebo. I syneprotokoll för 1876 finna vid Börsebo: 

Stugubyggnad, 25 ½ fot (7,57 m) lång, 16 fot (4,75 m) bred och 8 ½ fot (2,52 m) hög. Bodbyggnad, 17 fot (5,05 m) lång, 13 fot (3,86 m) bred, indelad i två rum. 

Vagnshus med portar, 16 fot (4,75 m) i fyrkant. 

Loge med två sädesgolv och tröskbotten samt Fähus sammanbyggda till 72 fots (21,38 m) längd, 32 fots (9,50 m) bredd och 13 fots (3,86 m) höjd. 

Både Stugubyggnaden och ekonomibyggnaderna var 1876 försedda med tegeltak. Undertaken var av trä.

Boendelängd

Anteckningar om boende i Börsebo 

 

1630

Anders 

 
 

Vid Börsebo fanns enligt uppgift i rumpeskattelängden för 1632 1 ungt sto, 2 kor, 1 kviga, 2 gamla får och 2 unga får. Utsädet var 1 tunna.

1633 

Änkan

 
 

Troligen har Anders dött i början av 1630-talet och det är nu hans änka som bor kvar. 
I skatt betalades detta år vid Börsebo 1 daler 4 ¼ öre.

1635-1651

Jöns
h. ?
d.  Kerstin

+1651
+1651
*1646 +1651

 

Detta år, 1651, hemsöktes Vist av ”Starka sjukan” eller ”Starka soten”. Sjukdomen var en följd av den missväxt som rådde och som i sin tur hade sin orsak i olsmässoregnet 1649.

1650-1668 

Anders Skytt
h. Ingeborg Hansdotter

d. Karin

+1662
+1668
*1659

 

Ingeborg Hansdotter bodde kvar i Börsebo efter mannens död.

1664-1671  

Nils Olofsson

+1671

1671-1692

Per Haraldsson
h. Anna Larsdotter

d. Elisabet
s. Ingvald
s. Anders*1678
*1681
*1682

 

Per och Anna gifte sig 1668, båda var då bosatta vid Styvinge. Per Haraldsson var mantalsfri på grund av ofärdighet. I mantalslängden för 1688 är de antecknade som fattigt folk. I tjänst hos dem i slutet av 1680-talet fanns Jon och hans hustru.

1692-1700

Anders Persson
h. Ingeborg Jonsdotter
h. Ingeborg från Seltorp

d. Anna 1694. 

*1660 +1700-10-28
+1693-04
*1712

 

Anders blev änkeman i april 1693, samma år gifte han om sig med Ingeborg från Seltorp. Anders, som till yrket var snickare, dog den 28 oktober 1700, då han ”råkade olyckligen i en djup källa i Linköping falla och lifvet lämnade”. Han var då 40 år. Efter företagen undersökning begravdes han på kyrkogården i Vist den 23 januari 1701.

1702-1711

Anders Jonsson
h. Ingeborg Jonsdotter

d. Karin
s. Johan

*1665 +1711

*1703 +1711
*1706 +1706

 

Anders och Ingeborg gifte sig 1703. Ingeborg var änka efter den omkomne snickaren Anders Persson. Anders Jonsson var till yrket salpetersjudare. Han dog i pesten 1711 och var då 46 år. Även dottern Karin dog i pesten.

1712-1717

Zakris Håkansson
h. Karin Nilsdotter

s. Nils
d. Anna*1715
*1717

 

Zakris och Karin gifte sig 1712, båda var då boende i Styvinge.

1718 

Olof Jonsson
h. Kerstin Håkansdotter

 

1720-1739 

Pär Andersson
h. Kerstin Svensdotter

s. Jonas 
d. Brita
d. Maria 

*1692 +1744
*1684 +1756
*1715
*1720
*1722

 

Pär och Kerstin gifte sig 1714 och hade de första åren efter äktenskapets ingående bott på Skogen. Efter dottern Britas giftermål bodde de till hus i Börsebo. Kerstin bodde kvar vid Börsebo efter mannens död 1744. Hon dog 1756 av ”torr värk”, hon var då 72 år.

1739–1789

Jöns Persson
h. Brita Persdotter 
h. Maria Birgersdotter

s. Petter
s. Anders
s. Johan
s. Petter
d. Maja

*1718 +1788
*1720 +1774

*1744
*1747
*1749
*1751
*1761

 

Jöns och Brita var båda bosatta vid Börsebo när de gifte sig, Brita var dotter till förre torparen Pär Andersson. Hustrun Brita Persdotter är död 1774 av rödsoten. Samma år som hustrun dog gifte Jöns om sig med pigan Maria Birgersdotter från Labbenäs. Jöns Persson dog 1788, han var då 70 år och betecknades som fattighjon. Dödsorsaken var håll

1789-1798 

Torparen Petter Larsson, f. i Askeby
h. Maria Jonsdotter

d. Stina
s. Lars
s. Jonas

*1761
*1767
*1792
*1794
*1796

 

Petter och Maria gifte sig 1789. Båda var då boende i Börsebo. Familjen flyttade till Ebbetorp.

1798-1812 

Torparen Lorents Persson, f. i Åtvid
h. Anna Håkansdotter
, f. i Slaka
s. Petter
d. Brita Lisa
s. Carl 
d. Lena 
s. Lars 
d. Anna Stina

*1769
*1769
*1796
*1798
*1800
*1803
*1806
*1808

 

Lorents och Anna gifte sig 1796 och var därefter bosatta ett par år vid Ringsnäs. Flyttade från Börsebo till Murtorpet.

1812-1816 

Torparen Sven Torsson, f. i Kisa
h. Maria Jonsdotter
, f. i Grebo
s. Carl Gustaf, f. i Landeryd
d. Inga, f. i Landeryd
d. Maja Stina, f. i Landeryd

*1774
*1776
*1800
*1802
*1805

 

Familjen kom från Kisa 1812 och flyttade till Skeda 1816.

1816-1829 

F.d. livgrenadjären Magnus Lejonqvist,   Landeryd
h.  Stina Håkansdotter
h. Brita Cajsa Fredriksdotter
h. Anna Jonsdotter

s. Johannes 
d. Stina, f. i Skeda
s. Carl Magnus, f. i Skeda
d. Brita Maria, f. i Svinstad

+1827*1806
*1808
*1810
*1815

 

Lejonqvist kom som torpare till Börsebo och blev senare ”till hus” boende därstädes. Han hade i yngre år varit ryttare för Harvestad. Han var gift tre gånger, första gången med Stina Håkansdotter, andra gången med den nästan 40 år yngre Brita Cajsa Fredriksdotter, den tredje hustrun var den 32 år yngre Anna Jonsdotter från Hjortkällan. Han hade haft 10 barn. Magnus Lejonqvist dog i Börsebo 1827 av slag och benröta. Hustrun Anna flyttade till Skeda 1829. 

1820-1823

Torparen Gustaf Andersson, f. i Askeby
h. Stina Persdotter, f. i Skeda
s. Gustaf
s. Johan Petter
s. Carl Fredrik
d. Anna Sophia

*1777
*1794
*1816
*1819
*1821
*1823

 

Familjen flyttade till S:t Lars.

1823-1824

Torparen Perlström, f. i Lofta
h. Brita Nilsdotter, f. i Ledberg
d. Hedda Ulrika, f. i S:t Lars
d. Johanna

*1793
*1789
*1822
*1823

 

Familjen kom från S:t Lars 1823 och flyttade till Skeda 1824. Anmärkning i flyttningsbeskedet: Missämja i äktenskapet.

1824-1834

Torparen Petter Andersson, f. i Gammalkil
h. Lena Månsdotter, f. i Gammalkil
s. Anders Magnus
d. Lena Caisa

*1799
*1800
*1826
*1828

 

Familjen flyttade till S:t Lars 1834.

1835-1839

Torparen Johannes Persson, f. i S:t Lars
h. Anna Abrahamsdotter, f. i Tjärstad
d. Inga Lena
s. Peter Magnus
d. Maja Greta
d. Anna Lisa
d. Fredrika

*1803
*1790
*1819
*1821
*1823
*1825
*1827

 

Alla barnen var f.a i S:t Lars och härstammade från ett tidigare äktenskap. Familjen hade inflyttat från S:t Lars 1835 och utflyttade åter till S:t Lars 1839.

1839-1850 

Statdrängen och torparen Johan Johansson, f.  i Hycklinge
h. Anna Maja Carlsdotter, f  i Oppeby
d. Stina Lisa
s. Carl Johan

*1807

*1811
*1838
*1840

 

Familjen hade inflyttat från Slaka och utflyttade till Klockarängen 1850.

1847-1850 

Statdrängen Johannes Gustafsson
h. Inga Nilsdotter
, f. i Ulrika
d. Johanna Carlotta
d. Gustafa Matilda, f.  i Landeryd

*1806
*1811
*1838
*1844

 

Familjen hade inflyttat från S:t Lars 1847 och utflyttade till Landeryd 1850. De betecknades då som fattighjon.

1847-1880 

Erik Hansson
h. Lena Persdotter
, f.  i Åtvid

*1793 +1880
*1795 +1863

 

Erik och hans hustru hade inflyttat till Börsebo 1847. De hade tidigare varit torpare i 27 år vid Nytorpet. De bodde ”till hus” de första åren vid Börsebo, men var troligen torpare där åren 1850 – 1855. De bodde sedan kvar ”till hus” till sin död. Erik står i någon husförhörslängd under denna tid antecknad som sjuklig och utfattig.

1856-1877 

Daglönaren och torparen Gustaf Melker Pettersson, f. i Tjärstad
h. Christina Molander, f. i Rystad
s. Carl Gustaf, f. i S:t Lars
d. Mathilda, f. i S:t Lars
s. Adolf Fredrik, f. i S:t Lars
d. Anna Charlotta, f. i Vist
d. Clara Sofia, f. i Vist
d. Augusta, f. i Vist. 

*1823

*1821
*1851
*1853
*1855
*1857
*1858
*1862

 

Familjen hade inflyttat till Börsebo 1856 från S:t Lars. 1877 utflyttade de till Skärkind.

1878-1882 

Daglönaren Anders Johan Andersson, f. i Vårdnäs
h. Eva Lotta Johansdotter, f. i Tjärstad
s. Carl Johan, f. i Vårdnäs
s. Gustaf Adolf , f. i Tjärstad
s. Oskar Fredrik
d. Emma Lisa

*1840
*1839
*1873
*1875
*1877
*1880

 

Familjen kom från Stafsäter 1878 och flyttade till S:t Lars 1882.

1882-1886 

Inga anteckningar om boende i Börsebo.

 

1887-1889 

Änkan Johanna Carlsdotter, f. i Flistadd. 
d. Alva Vilhelmina, f. i Rappestad
d. Hilda Eugenia, f. i S:t Lars

*1834
*1869
*1872

 

Familjen var inflyttad från torpet Myran och utflyttade till Skeda 1889.

1891-1896

Rättaren Johan August Nilsson, f. i Askeby
h. Hilma Christina Gustafsdotter, f. i Värna
s. Gustaf Einar

*1865
*1866
*1893

 

Familjen kom från Örtomta 1891 och flyttade till Grebo 1896.

1896-1897

Rättaren Carl Johan Nilsson, f. i Landeryd
h. Anna Augusta Johansdotter, f. i Bäckaby

*1864
*1870

 

Familjen kom från Skogs Södergård 1896 och flyttade till Klampenborg 1897.

1898- ?

Muraren Sven Oskar Andersson, f. i Kisa
h. Johanna Matilda Olofsdotter
s. Carl Oskar
d. Gerda Maria

*1857
*1865
*1889
*1893

 

Familjen kom från Norrberga 1898.