Skrinhult

Läge: ca 400 m öster om Vreta by
Byggt:
Koordinater RT90: X:6468854 Y:1496443
Koordinater WGS84: 58°20’35″N 15°44’40″E
Adress: Skrinhult 1

Karta Lantmäteriet

Ur Natan Lindqvist, Bjärka-Säby ortnamn (1926):

Skrinhult
Torp på Vists prästgård.
Skrinhulltt, Lasse Beltares längd öfver Vist 1554, i Kammararkivet, Skrinnhultt, engh. Jb 1555, Skrinhult Mtl 1810, Ek 1878.
Förra leden är det i sv. dial. vanliga adj. skrin, i äldre Bjärka-Säbyurkunder ofta skrifvet skrijn, så t. ex. i Fakb 1699 (»skrijn hårdwall medh hwen iblandh»), en sidoform till sv. dial. skinn, mager, torr, ofruktbar, ä. nsv. skrin, skrinn, mager, ofruktbar, kraftlös.
Enligt uppgift är jorden på torpet mager och dålig, och dessutom saknas betesmarker.
Torpet skall enligt sägnen en gång i tiden ha skänkts af Bjelkeska familjen som faddergåfva till en prästdotter.
Senare leden är subst. hult, löfskog.

Ur Sveriges bebyggelse: (uppgifter avser år 1945)

Tegneby 51, Skrinhult
Areal: totalt 5 ha, därav 3,5 åker, 1,5 kultiverad betesmark. Taxeringsvärde: jordbruksvärde 12 000.
Jordart: Mullrik styv lera på lerbotten.
Manbyggning uppförd av trä. Ombyggd och moderniserad 1938. 1 våning och mansardvåning. 1 lägenhet, 2 rum, 1 kök, hall. Bekvämligheter: centralvärme, el. ljus, vatten och avlopp.
Ekonomibyggnader: Ladugård och magasin av trä, uppförda 1937.
1 häst, 3 kor, 1 ungdjur.
Gården ligger 1 km från järnvägsstation.


Under senare delen av 1600-talet förekommer namnet Skrinhult ofta i Vist sockens födelse- och dödbok. Några sammanhängande boendelängder från denna tid är omöjligt att få fram eftersom dödboken från 1600-talet saknar åldersuppgifter om de döda. Man vet inte om det är far eller son som dött. Genom de fragmentariska uppgifter som ändock finns i vår tidiga kyrkobok kan vi se att Skrinhult var bebott vid 1600-talets mitt och som framgår av den tidigare nämnda Lasse Beltares längd långt tidigare.
Ännu i mitten på 1900-talet fanns en arrendator och jorden brukades på traditionellt sätt. På senare delen av detta århundrade skedde här liksom i övriga delar av landet en förändring. Skrinhult finns i dag (2004) inte kvar i kyrkans ägo. Huset är bebott och ombyggt, åkrarna brukas, men den boende får sitt levebröd genom ett helt annat yrke och behöver ej hysa några bekymmer för att de tämligen magra åkrarna inte skall ge den skörd som fordras till hans bärgning.

Boendelängd

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1650?

?

 

Nilsson Lars

16??

    
   

1650 var Skrinhult bebott av Lars Nilsson, vars son detta år avled av mässlingen.

1677?

1677

 

Larsson Olof

16??

 

1677

  
   

1677 Död Olof Larsson.

1680?

1681?

 

Nilsson Sven

16??

   

Från Kålsbo

   

Olofsdotter Ingrid

16??

Vist, Skrinhult?

   
   

Svensson Jöns

16800519

Vist, Skrinhult

   
   

Vigde Ingrid Olufsdotter i Skrijnhult och Sven Nilsson Kålsbo.

1681

1692

Torpare

? Lars

16??

 

1692

  
   

Okänd hustru

     
   

Larsdotter Ingeborg

16811113

Vist, Skrinhult

   
   

Larsdotter Margareta

16811113

Vist, Skrinhult

16820402

  
   

Larsson Olof

16850324

Vist, Skrinhult

   
   

Larsdotter Anna

16890901

Vist, Skrinhult

   
    

1693

?

 

Andersdotter Gertrud

16930319

Vist, Skrinhult

   
   

1693 Född Gertrud Andersdotter.

1694?

1694

 

? Brita

  

1694

  
   

1694 Död hustru Brita.

1694?

1694

 

? Börje

  

1694

  
   

1694 Död Börige i Skrinhult.

1716?

1716?

Torpare

Becker Bertil

16??

    
   

Eriksdotter Katarina

16??

    
   

Vigde Catharina Eriksdotter, Skrinhult, och båtsmannen Bärtil Bäcker.

1728?

1733

Torpare

Nilsson Jonas

1705?

 

1777

Svag av bröstfeber

 
   

Andersdotter Maja

1698?

 

1733

  
   

Jonasson Anders

17281119

Vist, Skrinhult

   
   

Jonasdotter Anna

17300429

Vist, Skrinhult

   
   

Jonasdotter Katarina

17321108

Vist, Skrinhult

   
   

Första gången Jonas Nilssons namn omnämns vid Skrinhult är vid sonen Anders födelse 1728.

1733

1769

Torpare

Nilsson Jonas

1705?

 

1777

Svag av bröstfeber

 
   

Nilsdotter Ingrid

1709?

 

1769

Hosta

 
   

Jonasdotter Maja

17361127

Vist, Skrinhult

   
   

Jonasson Nils

17371226

Vist, Skrinhult

   
   

Jonasson Karl

17390511

Vist, Skrinhult

   
   

Jonasson Karl

17420103

Vist, Skrinhult

   
   

Jonas? ?

17460409

Vist, Skrinhult

   
   

Jonasson Petter

17480426

Vist, Skrinhult

   
    

1759

1759

Torpare

Eriksson Nils

1724?

 

1759

Hastig feber

 
   

Jonasdotter Anna

17300429

Vist, Skrinhult

   
   

Nilsson Jonas

17590513

Vist, Skrinhult

   
    

1760

1766

Torpare

Natanaielsson Jonas

17400504

Vist, Dånehall

   
   

Jonasdotter Anna

17300429

Vist, Skrinhult

   
   

Jonasson Anders

17611004

Vist, Skrinhult

   
   

Jonasdotter Maja

17630928

Vist, Skrinhult

1764

Koppor

 
   

Jonasson Nils

17650503

Vist, Skrinhult

   
    

1766

1768

Torpare

Jonasson Petter

17480426

Vist, Skrinhult

   
   

Andersdotter Annika

1741?

 

1768

Vattusot

 
   

Pettersdotter Katarina

17671009

Vist, Skrinhult

1768

Bröstverk

 
   

Petter Jonasson var troligen son till förre brukaren Jonas Nilsson.

1768

1777

Torpare

Jonasson Petter

17480426

Vist, Skrinhult

   
   

Johansdotter Maria

17??

    
   

Persdotter Maria

17691127

Vist, Skrinhult

1770

Bröstsjuka

 
   

Persson Johan

17700210

Vist, Skrinhult

   
   

Persdotter Kristina

17720205

Vist, Skrinhult

1773

  
   

Persson Karl

17741016

Vist, Skrinhult

   
    

1770

1777

Torpare

Nilsson Jonas

1705?

 

1777

Svag av bröstfeber

 
   

Nilsdotter Maja

     
   

Jonsson Nils

17720619

Vist, Skrinhult

   
    

1777

1782

Torpare

Magnusson Nils

17511016

Vist, Snickarbacken

   
   

Johansdotter Anna

17??

Vist, Myran?

17820415

Barnsbörd

 
   

Nilsdotter Katarina

1778

Vist, Skrinhult

   
   

Nilsson Karl

17790612

Vist, Skrinhult

1780

  
   

Nilsson Johannes

17820414

Vist, Skrinhult

17820421

  
    

1782

1796

Torpare

Magnusson Nils

17511016

Vist, Snickarbacken

   
   

Andersdotter Stina

17640506

Vist, Wessentorp

1815

Långsam frossa

 
   

Nilsson Anders

17841127

Vist, Skrinhult

1784

Slag

 
   

Nilsson Johannes

17850121

Vist, Skrinhult

   
   

Nilsdotter Maria Kristina

17870808

Vist, Skrinhult

1787

Slag

 
   

Nilsdotter Kristina Katarina

17880921

Vist, Skrinhult

   
   

Nilsson Magnus

17920927

Vist, Skrinhult

   
    

1796

1815

 

Andersdotter Stina

17640506

Vist, Wessentorp

1815

Långsam frossa

 
   

Under denna tid bor en eller ett par änkor åt gången i Skrinhult. Bland andra bor Stina Andersdotters moder Maria Larsdotter här under 1790-talet. Följande citat ur ett sockenstämmoprotokoll kan gälla just denna Maria. ”Vidare föreställdes de tryckande omständigheter som gamla änkan Maria Larsdotter i Skrinhult vore stadd i, dels som utfattig, dels som gammal, skröplig och svagsynt, samt således oförmögen att kunna genom tiggande inom församlingen, sitt liv uppehålla, beslöts därföre att hon tills rum blifer i fattigstugan får åtnjuta 1 lispund mjöl i månaden lika som de andra fattighjonen”.

    

1797

1830

Torpare

Andersson Nils

17600318

Vist, Tegneby

1830

Förkylning

 
   

Larsdotter Fredrika

17610910

Vist, Dala

  

Föräldrar Lars Olofsson och Lena Nilsdotter

   

Nilsson Anders

17980511

Vist, Skrinhult

   
    

1824

1836

Torpare

Nilsson Anders

17980511

Vist, Skrinhult

   
   

Karlsdotter Lisa

17970916

Skeda

  

Dotter till torparen Karl Månsson oh hustru Ingrid i Skeda

   

Andersson Nils Gustaf

18250821

Vist, Skrinhult

   
   

Andersson Karl Johan

18261215

Vist, Skrinhult

   
   

Andersson Anders Petter

18290723

Vist, Skrinhult

   
   

Andersson Nils Gustaf

18320401

Vist, Skrinhult

   
   

Andersson Lars Adolf

18341111

Vist, Skrinhult

   
   

Anders Nilsson var son till förre torparen vid Skrinhult Nils Andersson och hans hustru Fredrika Larsdotter. Vid giftermålet 1824 med Lisa Carlsdotter hade Anders övertagit gårdsbruket av Skrinhult.

1830

1836

 

Larsdotter Fredrika

17610910

Vist, Dala

  

Föräldrar Lars Olofsson och Lena Nilsdotter

   

Fredrika Larsdotter bodde vid Skrinhult till omkring 1836. Förmodligen lämnade hon då Skrinkult tillsammans med sonen Anders.

1836

1866

Torpare

Persson Anders Petter

18101030

Skeda

1866

  
   

Jonsdotter Sofia Charlotta

18030323

Vist, Jordstorp

1874

 

Föräldrar var Jonas Månsson och Catharina Germundsdotter.

   

Andersson Karl Gustaf

18380423

Vist, Skrinhult

1841

Bröstsjuka

 
   

Andersdotter Maria

18410627

Vist, Skrinhult

   
    

1868

1872

Torpare

Karlsson Per Adolf

18320705

Vist, Örebro

   
   

Persdotter Sara Sofia

18381116

Kättilstad

   
   

Persson Karl Gustaf

18670503

Vist

   
   

Flyttade till Socknen (Åtvidaberg?) 1872.

1872

1875

 

Skrinhult obebott.

1875

1876

Arbetare

Risell Per August

18470430

Vist, Källstugan

  

Hans föräldrar var torparen Anders Fredrik Risell och Maja Greta Månsdotter.

   

Gellert Matilda

18451219

Skeda

   
   

Risell Anna Matilda Sofia

18721101

Hycklinge

   
   

Risell Alma Karolina

18740903

Hycklinge

   
   

Familjen kom från Hycklinge 1875 och flyttade till Skärkind 1876.

1876

1881

Torpare

Andersson Johan Alfred

18400226

Åtvid

   
   

Wennerdal Gustava Charlotta

18440910

Vist, Sjöstugan

   
   

Johansson Anders Johan

18750802

Vist, Vässentorp

   
   

Johansson Karl Fredrik

18771222

Vist, Skrinhult

   
   

Inflyttade från Vässentorp 1876. Flyttade till Ringetorp 1880.

1880

1881

Skomakare

Karlsson Johan Fredrik

18560117

Törnevalla

  

Skomakare

   

Lilja Anna Lovisa

18520922

Vist, Brinken Rt

   
   

Kom från Norrberga 1880. Flyttade åter till Norrberga 1881.

1882

1884

Daglönare

Jonsson Jonas Peter

18420519

Tjärstad

  

Daglönare

   

Karlsdotter Karolina Matilda

18390905

Tjärstad

   
   

Jonsson Anna Lovisa

18640411

Tjärstad

   
   

Jonsson Karl Axel

18680128

Tjärstad

   
   

Jonsson Elin Sofia

18730326

Tjärstad

   
   

Jonsson Per Gustaf

18741015

Tjärstad

   
   

Jonsson Hulda Karolina

18830411

Vist, Skrinhult

   
   

Familjen inflyttade från Stavsätter 1882 och flyttade till Linköping 1884.

1895

1902

Torpare

Andersson Johan Alfred

18720716

Borg

  

Arbetare

   

Broman Emma Kristina

18690213

Vist

   
   

Andersson Ester Maria

18950817

Vist

   
   

Andersson Henrietta Viktoria

18970822

Vist, Skrinhult

   
   

Inflyttade från Hamradal 1895.

1902

1906

Torpare

Johansson Adolf Hjalmar

18750126

Åtvid

   
   

Karlsson Hilda Maria

18790103

Vårdnäs

   
   

Johansson Ingrid Maria

19001208

Vårdnäs

   
   

Familjen kom från Vårdnäs 26/11 1902 och flyttade till Bankekind 16/3 1906.

1907

1908

Torpare

Viking Gustaf Alfred

18730415

    
   

Andersdotter Jenny

18730208

    
   

Viking Karl Gustaf Vallentin

18980214

Vist

   
   

Viking Einar Valfrid

18991119

Vist

   
   

Viking Adolf Folke

19011124

Vist

   
   

Viking Torsten Valdemar

19060128

Vist

   
   

Utflyttade till Vreta Nergård 2.

1908

1914

Torpare

Karlsson Lund Axel Ferdinand

18770621

Landeryd

   
   

Eriksdotter Klara Lovisa

18740323

Vist, L. Tolemålen

   
   

Lund Edit Viola

19031013

Linköping

   
   

Lund Signe Viktoria

19060315

S:t Lars

   
   

Lund Martin Axel Helmer

19090129

Vist, Skrinhult

   
   

Lund Gustaf Evert

19110120

Vist, Skrinhult

   
   

Lund Ivar Ferdinand

19130131

Vist, Skrinhult

   
   

Familjen flyttade till Rystad 9/3 1914.

1917

1918

Torpare

Forsen Ernst Alfred

18860927

Värna

   
   

Karlsson Signe Alida

18830514

Malexander

   
   

Forsen Maj Birgitta

19140517

Vist

   
   

Familjen flyttade till Grebo 21/5 1918.

1918

1921

Torpare

Lundborg Oskar Fredrik

18810416

Landeryd

   
   

Johansson Anna Maria

18810905

Åtvid

   
   

Lundborg Oskar Folke

19080917

Vimmerby

   
   

Lundborg Aina Signhild Maria

19091225

Vist

   
    

1921

1924

Torpare

Widar David Konrad

18890823

Ulrika

   
   

Karlsson Anna Lovisa

18920625

Nykil

   
   

Widar Axel Konrad

19100419

Nykil

   
   

Familjen flyttade 7/7 1924 till Linköpings Domkyrkoförsamling.

1924

1926

Torpare

Flärd Johannes Emanuel

18940624

Askeby

   
   

Andersson Anny Elisabet

18950424

Svanshals

   
   

Flärd Sven Arne Emanuel

19250227

Vist

   
   

Familjen flyttade till Skärkind 23/4 1926.

1926

1927

Jordbruks-
arbetare

Andersson Ivar Emanuelsson

19020217

Linköping Domkyrko

   
   

Torin Hildegard Maria

18991025

Kimstad

   
   

Torin Einar Mauritz

19210711

Linköping Domkyrko

  

Hildegards son u.ä.

   

Andersson Märta Maria

19260522

    
   

Ivar Emanuel och Hildegard Maria flyttade till Skrinhult i samband med sitt giftermål, han 27/5 1926 från Vårdsberg och hon tillsammans med sonen Einar Mauritz 31/5 1926 från Slaka.
Familjen flyttade till S:t Lars i Linköping 4/6 1927.

1927

1937

Torpare

Karlsson Erik Olof

18961226

Östra Tollstad

   
   

Rubin Tekla Amanda

18980630

Kisa

   
   

Karlsson Hans Erik Gunnar

19281121

Vist

   
   

Karlsson Sture Ingmar

19351013

Linköping, Domkyrko

   
    

1937

>1939

Torpare

Karlsson Axel Gunnar

18960501

Pelarne

  

Axel Gunnar Karlsson var son till Axel Karlsson och hans hustru Ida, född Karlsson.

   

Karlsson Elsa Maria

19070820

Vist

  

Elsa Karlsson var dotter till Karl Karlsson och Klara Johansdotter.

   

Karlsson Bengt Gunnar

19360731

    
   

Axel Gunnar Karlsson med familj bodde kvar vid Skrinhult 31/12 1939.