Grensholmen

Läge:
Byggt: 1905
Koordinater RT90: X:6468801 Y:1494664
Koordinater WGS84: 58°20’33″N 15°42’51″E
Adress: Klampenborgsvägen 2

Karta Lantmäteriet

Fastighet av trä, uppförd 1905 av Karl Palmkvist. Ombyggd 1938, moderniserad 1944.
Ägaren 1945 är köpman Arthur Svensson. Hans far köpte fastigheten 1922 av slussvakten J. F. Sköld och brukade den till 1938, då han överlät den på sin son.