Tjugmålen 22:2

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6461077 Y:1500381
Koordinater WGS84: 58°16’23″N 15°48’42″E
Rivet. Före 1888 i Grebo socken.

Familjer som brukat och bebott torpet

I husförhörslängder benämnes detta torp Tjugmålen ibidem.
Angående belägenhet och synliga rester, se torp nr 22:1  

Familjer som brukat och bebott torpet:

1795-1802

Jonas Torstensson
Hustru Eva Birgersdotter

Son Petter    
Dotter Eva   
Dotter Brita Lisa                                                                        

* 1740
* 1741 +1802-02-07

* 1767
* 1779
* 1783

 


Jonas Torstensson och Eva Birgersdotter var båda födda i Vist, Jonas vid Säby och Eva vid torpet Västra Sjöände under Markustorp. De gifte sig 1762, brukade först torpet Fallemo, därefter Storängen och slutligen detta Tjugmåletorp. Efter Evas död den 7 februari 1802 bodde Jonas som inhyses i det närbelägna torpet Stensätter.
 

 

1802-1821

Anders Eriksson              
Hustru Eva Jonsdotter    
Dotter Maja Kajsa                                   
Dotter Brita Lisa               
Son Johannes
Son Anders
Dotter Eva
Son Eric
Dotter Anna

* 1770 +1821
* 1779

* 1803
* 1806
* 1809
* 1812
* 1815
* 1819                       + 1820
* 1821

 
 

 
Anders Eriksson var född i Svinstad socken, detta sockennamn ändrades fr.o.m. 1904 till Bankekind. Anders Eriksson var måg till förre brukaren Jonas Torstensson och övertog brukningen av torpet år 1802. I en ålder av nära 51 år avled Anders den 10 juni 1821. Yngsta barnet Anna var då endast 17 dagar gammal. Eva Jonsdotter var född vid Storängen i Vist socken. Hon kom med sina föräldrar till Tjugmålen i början på 1790-talet. Efter några få år som piga, bl.a. i Örtomta, återkom hon som torparmor till Tjugmålen. När hon blev änka år 1821 skötte hon själv brukningen av torpet med hjälp av barn och tjänstefolk. Hon gifte sig för andra gången den 26 december 1824.
 

 

1825-1843

Salomon Nilsson               
Hustru Eva Jonsdotter

* 1795 + 1844
* 1779 + 1849

 
 

 
Salomon Nilsson var född i Vårdnäs socken, föräldrarna var torparfolk. Han tjänade dräng, mestadels på gårdar i Åtvids socken. År 1824 tog han drängtjänst i Tjugmålen och gifte sig i december samma år med änkan därstädes. Salomon drabbades av den på den tiden icke helt ovanliga sjukdomen lungsot. Han dog den 26 mars 1844. Salomon och Eva hade inga gemensamma barn. Eva Jonsdotter blev alltså änka för andra gången, hon framlevde sina sista levnadsår som inhyses i Tjugmålen. Hon dog den 2 september 1849 nära 70 år gammal.
 

 

                      1844-1857             

Johannes Andersson       
HustruStina Jönsdotter
   
Hans dotter Johanna                               
Hennes oäkta son Per Göran                                         
Dotter Eva Mathilda                               
Son Johan August                                   
Dotter Brita Sofia                                   
Dotter Clara 
Son Anders Gustaf            

* 1809
* 1813

* 1839
* 1839
* 1844
* 1848
* 1851
* 1853
* 1856

 
 


Johannes Andersson var född på detta torp 1809. Han var alltså son till Anders Eriksson och Eva Jonsdotter. Han hade tjänat dräng bl.a. i Vårdnäs och Björsäter, ingått äktenskap 1839 men blivit änkling redan år 1843. Han ingick nytt äktenskap 1844 med Stina Jönsdotter och övertog detta år brukningen av det torp på vilket han var född. År 1857 övertog han även brukningen av det intilliggande torpet (Tjugmålen 22:1) och familjen flyttade in i denna stuga. Stina Jönsdotter var född vid torpet Hybbeln vid Bestorpbyn i Vårdnäs socken.
 

 

1858-1871

Johan Jaensson
Hustru  Inga Persdotter

Catharina Ulrika Andersdotter

* 1800 + 1888
* 1794 + 1860

 
 

 
Fr.o.m. år 1858 benämnes denna torpstuga som backstuga. Johan Jaensson hade brukat det närbelägna torpet Lilla Tjugmålen sedan 1826. Han närmade sig nu 70-årsåldern och blev på sin ålders dag backstugusittare. I juli 1860 avled hustrun Inga Persdotter. Johan bodde dock icke ensam, i stugan fanns också änkan Catharina Ulrika Andersdotter. Denna Catharina var tydligen en av samhällets utstötta, så här skriver prästen om henne i husförhörslängden:

”Twenne oäkta barn. Absolverad twenne gånger för brott mot 6. budet. Fattighjon. Mindre välkänd”

Gamle Johan tycks ha haft ett gott hjärta, den utstötta fick bo i hans stuga. År 1871 kom en ny familj och bosatte sig i stugan. Johan och Catharina Andersdotter fick nu hysa in sig i den andra tjugmålsstugan där Johannes Andersson och hans tredje hustru Anna Lena Olofsdotter bodde. Den ”mindre välkända” Catharina avled 21 april 1872. Johan avled 3 februari 1888, 87 år gammal.
 

 

1871-1882

Skomak. Gustaf Wilhelm Gustafsson
Hustru
Brita Sophia Johansdotter
Dotter Hulda Albertina     
Dotter Hilma Amalia
Son Oscar Wilhelm

* 1846
* 1845
* 1869
* 1873
* 1878

 
 

 
Gustaf Wilhelm Gustafsson var född i Tjärstad socken. År 1867 ingick han äktenskap och när familjen bosatte sig i Tjugmålen kom de från Björsäter. Brita Sophia Johansdotter var född i torpet Stensätter, hon var dotter till Johannes Jonsson och Maria Margareta Jonsdotter. Familjen flyttade till Linköping i september 1882 och blev därmed de sista boende personerna i denna torpstuga.