Tjugmålen 22:1 (Stora)

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6461051 Y:1500408
Koordinater WGS84: 58°16 22”N 15°44’50″E
Rivet.

Tjugmålen var beläget c:a 400 m norr om nuvarande Tjugmålen. Det bestod av tre torpställen. Två av dessa, här kallade 22:1 och 22:2, låg alldeles intill varandra och hade gemensam gårdstomt. Dessa två ställen benämnes från 1850-talet Stora Tjugmålen. Det tredje torpstället låg c:a 200 m ytterligare åt nordost med benämning Lilla Tjugmålen. Tjugmålen tillhörde tidigare Grebo socken, vid ändrad sträckning av sockengränsen, kom Tjugmålen att tillhöra Vist socken från och med 1 Januari 1888. Tjugmålen är en mycket gammal plats. Enligt Natan Lindqvist: Bjärka-Säby Ortnamn är platsen nämnd i bevarade arkivhandlingar från 1580-talet.
Före 1888 i Grebo socken.

Synliga rester av Stora Tjugmålen år 1997 är en mängd odlingsrösen i omgivningen. Lätt att definiera är även platsen för källare. Rester av husgrunder förekommer. En grund för boningshus är tämligen intakt och har uppmätts till c:a 6×9 m. Av växtlighet finns en vildapel, ett par plommonträd samt en mängd syrenbuskar.

Familjer som brukat och bebott Tjugmålen 22:1:

I husförhörslängder kan Tjugmålen följas från år 1795.

1790-talet                     

Carl Petersson                  
Hustru Sara Jönsdotter

Dotter Magdalena
Son Petrus
Son Anders  
Dotter Sara Beata              

Denna familj flyttade till Vist socken 1793.
 

* 1749

* 1777

* 1783
* 1780
* 17911024

1793-1823

Torparen Jonas Jonsson 
Hustru Catharina Samuelsdotter
Hustru Maja Persdotter

Son Johan Peter
Son Johannes
Son Petter    
Dotter Anna Maja             
Dotter Eva Lisa

* 1771
* 1767
* 1768
* 17960505
* 17980109
* 1800
* 1803
* 1805

 

 
Jonas Jonsson var född i Lilla Fallemo i Vist socken. 1792 gifte han sig med Catharina Samuelsdotter likaledes född i Vist. Paret kom till Tjugmålen 1793. Catharina dog 1796, dödsorsak barnsbörd. Jonas gifte om sig 1797 med Maja Persdotter som var född i Långnäs i Vist socken. År 1823 övertogs torpet av deras son Petter. Jonas och Maja bodde på undantag vid torpet. Jonas dog 1836, Maja dog 1846.
 

 

1823-1830                     

Torparen Petter Jonsson
Hustru Stina Salomonsdotter
               
Dotter Maja Stina              
Dotter Anna Catharina      
Dotter Johanna

* 1800
* 1799

* 1824
* 1827 död samma år
* 1828

 
 


Petter Jonsson var född vid Tjugmålen. Han gifte sig 1823 med Stina Salomonsdotter som var född vid Sundet under Sturefors. De brukade Tjugmålen i 7 år, 1830 flyttade familjen till Vist.
 

 

1830-1844

Torparen Jonas Persson
Hustru Maria Samuelsdotter
Dotter Johanna
Dotter Brita Lena
Dotter Carolina

* 1794
* 1790
* 1824
* 1826
* 1828  

 
 


Jonas och Maria var båda födda i Vist, Jonas i Kringstorp och Maria i Mårdstorp. De kom från Vist 1830. Maria dog år 1842 och änklingen Jonas flyttade från Tjugmålen 1844 till det närbelägna torpet Nysäter.
 

 

1844-1857                     

Torparen Gottfrid Baas
Hustru Maja Cajsa Andersdotter
Son Gustaf Fredrik
Son Johannes
Dotter Brita Maria
Dotter Johanna
Son Anders Gottfrid 
Hustru Johanna Bergsten
Dotter Carolina                    
Dotter Augusta Charlotta  
Son Herman   
Fosterdotter   

* 1797
              + 1842
* 1825
* 1830
* 1832
* 1834
* 1840
* 1819
* 1848
* 1849
* 1856
* 1826

 
 


Gottfrid Baas var f.d. livgrenadjär, han hade blivit avskedad på grund av bröstsjukdom. Han var född vid Cedersberg där hans far var glashandlare. Vid avskedandet fick han i torpaskogen bryta upp mark och anlägga ett litet torpställe som blev kallat Nysäter. Han var gift första gången med Maja Cajsa Andersdotter, med henne hade han fem barn. 1842 avled Maja Cajsa och Baas gifte om sig samma år med Johanna Bergsten. I äktenskapet med Johanna hade Baas tre barn. Gottfrid och Johanna brukade Tjugmålen till år 1857 då de flyttade tillbaka till Nysäter. En av Baas döttrar, Johanna, utvandrade till Amerika år 1857.
 

 

1857-1879

Torparen Johannes Andersson
Hustru Christina Jönsdotter

Hans dotter Johanna          
Hennes oäkta son Per Göran
Bägges dotter Eva Mathilda
Son Johan August
Dotter Brita Sofia
Dotter Clara
Son Anders Gustaf
 

* 1809
* 1813

* 1839
* 1839
* 1844
* 1848
* 1851
* 1853
* 1856

 
 


Johannes var född vid Tjugmålen. Innan äktenskapet med Christina hade han varit gift en gång tidigare och blivit änkling år 1843. Han ingick nytt äktenskap 1844 med Christina Jönsdotter, som var född i torpet Hybbeln vid Bestorpbyn i Vårdnäs socken. De kom detta år till Tjugmålen där Johannes arbetade som gift dräng vid granntorpet (22:2). Han övertog småningom brukningen av detta torp. När Gottfrid Baas flyttade från Tjugmålen år 1857 slogs de båda torpen tillsammans och Johannes brukade nu båda torpen. År 1864 blev Johannes änkling ännu en gång men han gifte om sig året därpå med Anna Lena Olofsdotter som var född vid Kottsätter i Vist socken. De fick tre barn tillsammans, sonen Carl Victor född 1867, dottern Anna Charlotta född 1870, död samma år och sonen Herman född 1876. I slutet av 1870-talet hade byggandet av nuvarande Tjugmålen påbörjats och år 1879 övertogs brukningen av Tjugmålen av torparen Anders Gustaf Paulsson med hustru Johanna Andersdotter. Familjen kom från Björsäter. I det gamla tjugmåletorpet bodde Johannes kvar till sin död år 1898, änkan Anna Lena bodde där till år 1899 då hon flyttade till det närbelägna Herrstorp. Dessa båda blev de sist boende personerna i gamla tjugmålsstugan.