Lilla Tolstorp

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6456619 Y:1500740
Koordinater WGS84: 58°13’59″N 15°49’4″E
Adress: Kringstorp Lilla Tolstorp 1

Bostället Lilla Tolstorp är beläget intill platsen för numera raserade Banketorps jänvägsanhalt utefter vägen Kringstorp – Skår.

Bostället uppfördes omkring 1910 av förre torparen Gutaf Israelsson vid (Stora) Tolstorp att brukas av honom som undantagsbostad.

Till stället hörde också en kä11are och en ladugård för en ko med tillhörande utrymme för vinterfoder. Israelsson anlade också en trädgård omkring huset med fruktträd och prydnadsväxter. Även rikt givande rov- och potatisland hörde till.

Där stugan ligger var tidigare en föga fruktbar grusbacke med något myrmark. Israelsson fick av Hushållningssällskapet belöning för sin odlarflit.

Israelsson dog 1920 och hans hustru 1933. Därefter uthyrdes stället till människor i grannskapet som behövde bostad.

I dag (1987) är Lilla Tolstorp endast använt till sommarbostad.