Boberg

Av Nils Sjöberth

Läge: okänt. Backstuga till Persbo.
Rivet.

Familjen

Namn

Född

Verksam åren

Anm

Inhyse

Jonas Svensson

1759 död 1810

1809-1810

Svagsint, fattighjon

Hustru

Katarina Bondsdotter

1759 död 1810

 

Sjuk, oförmögen till arbete

Inhyse

Samuel Andersson

1756 död 1820

1808-1820

Dövstum

Enkan

Maja Zachrisdotter

1761

1808-1829