Löten (Torpa)

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6460579 Y:1498157
Koordinater WGS84: 58°16’7″N , 15°46’26″E
Rivet 1913. Boningshuset flyttades till Fornhemmet, Bjärka-Säby.

Namnet Löten anses betyda ‘betesmark’.

Torpet Löten under Torpa var beläget c:a 500 meter väster om Lugnet. I husförhörslängder för Vist socken omnämnes torpet först år 1800, det torde dock ha anlagts långt tidigare. Det finns omnämnt i arkivhandlingar 1628.

Den 21 oktober 1997 gjordes en undersökning på platsen av Arvid Larsson och Hans Gustafsson varvid följande spår av torpet kunde iakttagas: Odlingsrösen och landdiken. Platsen för stugan, består nu av en kulle med tegelskärvor. Fragment av grund för uthus i anslutning till stugan. Grund för ladugård och loge uppmätt till 8.60×4.00. Stensättning runt förmodad vattenkälla. Enligt ortsborna Holmfrid Wiqvist och Arvid Larsson fanns endast mycket små åkerlappar hörande till Löten.

Familjer bosatta i Löten:

1798-1821 

Anders Persson
Hustru Brita Olofsdotter

* 1744 + 1821
* 1745 + 1819
 Anders var född vid Fillinge i Svinstad socken. Han var gift två gånger, första gången med Maria Ericsdotter med vilken han hade fyra barn, andra gången med änkan Brita Olofsdotter i Nybolet, en gård i Torpabyn. Anders och Brita hade inga gemensamma barn. De brukade Nybolet åren 1781-1798, varefter de bosatte sig i Löten. Anders dog 1821. Brita var född vid Juby i Askeby socken. Hon hade i sitt första gifte sju barn. Hon blev änka i början av 1780-talet och gifte sig andra gången med Anders Persson. Brita dog 1819.
Bouppteckning efter Anders Persson.
 
1821-1843

Carl Samuelsson
Hustru Stina Larsdotter
 

* 1750 + 1843
* 1760 + 1845
 Carl var född i Tjärstad socken. Då han 1783 gifte sig med Stina var han mjölnardräng i Tannefors. Carl och Stina kom till Barkesved 1793 och senare till Gatan vid Göttorp. Omkring 1820 kom de till Löten, Carl var då i 70-årsåldern. Carl och Stina hade en son och två döttrar. Endast en dotter kvarlevde år 1843, det år då Carl dog. Så här skriver prästen om Carl i dödlängden: En stark kroppsbyggnad, god helsa, ordentligt och nyktert lefnadssätt förlängde hans lefnad till en hög ålder. Han var derjemte en redbar, gudfruktig, from och WäIskaffens man. Bröstfeber. 92 år 8 mån 2 dagar.
Stina var född vid Stora Metsjö i Vårdsberg socken. Endast 16 år ung blev hon gift med rusthållarsonen Peter Larsson från Mörtlösa. Med denne Peter fick hon två barn, en son och en dotter. Så hände något för den tiden mycket ovanligt, hon skildes från Peter 1781. 1783 gifte hon sig, för andra gången, med Carl Samuelsson. När Carl dog 1843 flyttade hon till sin dotter och måg i Norrberga Mellangård. Hon dog den 29 juni 1845 av ålderdoms bräcklighet 85 år gammal. 
 
1844-1876  Anders Persson
Hustru
Lovisa Nyander
Son Carl Johan Jakobsson
Son Per Wilhelm Jakobsson
Son Frans August
Son Anders Fredrik
Dotter Mathilda Wilhelmina
* 1794 + 1876
* 1808

* 1834
* 1836
* 1842
* 1845
* 1853
 Anders var född i Mumsmålen i Vist socken, hans föräldrar var brukare av detta torp under Säby. Han arbetade alltid hemma hos sina föräldrar och städslade sig aldrig som dräng hos andra bönder. Hans mor dog 1824 och fadern dog i slutet av 1830-talet. Under några år var Anders ensamtorpare på Mumsmålen. År 1841 gifte han sig med änkan Lovisa Nyander och de brukade Mumsmålen till 1844 varefter de bosatte sig i Löten. Anders led av bråck och slutade sina dagar som fattighjon år 1876, 82 år gammal. Lovisa var född i Törnsfall socken i Småland. Hon var gift första gången med Carl Jacobsson och bosatt i Västerby i Vårdnäs socken. Hon blev änka 1836 och gifte sig för andra gången 1841 med Anders Persson. När denne avled 1876 kom Lovisa till Källsäters fattighus.   
18761913Nils Axel Nilsson Torin
Hustru Anna Josefina Andersdotter

Son Per August
Dotter Johanna Charlotta
Dotter Anna Maria
* 1830 + 1905
* 1838

* 1872
* 1873 + 1877
* 1885
 

Nils Axel var född i Torpa Norrgård, hans föräldrar brukade denna gård. År 1842 flyttade Nils Axels föräldrar till Göttorp och brukade en av Göttorpsgårdarna till år 1851 då familjen flyttade till Lugnet. Samma år, 1851, tog Nils Axel drängtjänst i Bomanstorp. Åren 1854-1856 tjänade han dräng i Tjugmålen hos Johannes Andersson. På hösten 1856 flyttade han hem till föräldrarna i Lugnet och övertog brukningen av detta. År 1870 gifte han sig med Anna Josefina Andersdotter från Tomasbo i Åtvids socken. De brukade Lugnet till år 1876 då de flyttade till Löten. Nils Axel bodde sedan i Löten ända till sin död år 1905. 

Anna Josefina var född i Åtvids socken. Efter tjänst som piga på några platser gifte hon sig med Nils Axel 1870. Dottern Johanna Charlotta dog 1877 knappt fyra år gammal. Efter Nils Axels död bodde Anna kvar ensam i Löten till år 1913 då hon kom till Källsäters fattighus. Anna var den sist boende personen i Löten. Förfallet av Löten hade då pågått i många år. Således är antecknat i husförhörslängden som omfattar åren 1900-1908: -Skall rifvas-. I nästa husförhörslängd för åren 1909-1916 är antecknat: -Förfallet-. När godsägare Oscar Ekman beslöt att skapa fornhemmet vid Bjärka-Säby flyttades stugan och boden vid Löten till platsen för Fornhemmet och räddades därmed åt eftervärlden.

 
   
  
Bouppteckning efter Anders Persson

Hur såg det ut i Löten för knappt 200 år sedan? Under vilka förhållanden levde man?

  

Läs nedanstående bouppteckning och möblera i tankarna stugan med de då befintliga möblerna!

 
  

BOUPPTECKNING ÅR 1821 EFTER ANDERS PEHRSSON I LÖTEN

 
  

Källa: Hanekinds häradsrätt FII-13-1819-1826 sid. 713-715.

 
  

År 1821 den 16 Juli Infant Underteknade på Anmodan att förrätta Laga Bouptekning efter Afleden Enkemannen Anders Pehrsson i Torpet Löten på Säby Säteris Ägor i Wist Soken som med döden Afled den 8 Sistledene och efter sig Lemnat en Son Torpare Petter Andersson i Grinsugan och Dötter Inga 55 år gammal, Til Vilkens Rätt i Akttagande Infante sig des Morbroder Torparen Christian Ericsson i Backfall som hennes där under Beroende rätt bevakar. Egendommen Upgafs af Sonen Petter och Befants som Fölier Nämeligen

 
  
   

Riksgäld[1]

 
   

Rd

Sk

R

 

Contanta Pänningar Guld, Silfver, Koppar Then finnes icke.

      

Husgeråd Saker

      
 

1 st Bord

 

8

    

2 st Karm stolar

 

16

    

1 st skåp

1

    

1 st hörnskåp

 

24

    

1 Coffårh?

 

32

    

1 st Stån säng

 

32

    

1 st skrin

 

12

    

5 st gamla Stånnor

 

24

    

1 st Byk balja

 

24

    

2 st Äm bare

 

12

    

5 st Ståk böttor

 

16

    

1 st kiärna

 

4

    

1 st balja

 

24

    
   

5

36

 

Järn Sacker

      
 

? st Grytor

1

    

Transport

1

5

36

 
  
  
  
   

Riksgäld

 
   

Rd

Sk

R

 

Transport

1

 

5

36

 

2 st gamla Grytor

 

12

    

2 st Bråpannor

 

12

    

2 st gamla Låck

 

4

    

1 st Järn aln

 

4

    

1 st Järn Stång

1

    

2 st Skyr Yxor

 

24

    

2 st Hanyxor

 

24

    

3 st Sågar

 

32

    

1 st Hyfvel bänk med Snickare Reskap

      
   

4

 

2 st Eng Liar

1

    

2 st gamla Skäror

 

4

    

1 st årder

1

     

1 st Kiälke

 

16

    

1 st Drag kiära

2

    

1 st Spade

 

16

    

2 st gamla Grepor

 

12

    
   

13

16

 

Mans Kläder

      
 

1 st grå Råck

4

16

    

Transport

4

16

19

4

 
  
   

Riksgäld

 
   

Rd

Sk

R

 

Transport

4

16

19

4

 

1 st Över kläd Päls

2

    

1 st Lin klädning

2

     

1 st Blå Råck och Väst

3

16

    

1 st gammal Päls

 

32

    

1 st grå Råck och Väst

1

24

    

1 st gammal Dito

 

24

    

5 st Västar

1

12

    

1 par gamla Böxor

 

32

    

1 par Snösåckar

 

12

    

3 st Vinter mössor

 

12

    

1 st Hatt

 

16

    

4 par Strumpor

1

     

1 par skor

1

16

    

1 st Spansk Rör

 

12

    

1 st Hals duk

 

24

    

3 st Lärft Siortor

1

16

    

2 st Blångarns Dito

 

32

    

Glas Kiärl

 

16

22

24

 
       

Säng Kläder

 

     
 

1 st Fiär Bolster Otienlig

      
    

Til Vikt

4

16

 

1 st Lang Dyna 10 skålpund a 8 skilling per skålpund

      

1

32

 

1 st Dito 3 skålpund a 8 skilling per skålpund

      

24

 

1 st gammal Dito

 

8

    

1 st Säng Täcke

1

12

    

1 st Lakan

1

    

1 st Bock

 

24

9

20

 

Transport

  

51

 
  
  
  
   

Riksgäld

 
   

Rd

Sk

R

 

Transport

  

51

  
 

Kreatur

      
 

1 st Koo

20

    

1 st Fåra

4

     

1 st Lamm

1

24

25

24

  
       

Utestående Fodringar

      
 

af Bonden Daniel Larsson i Gasorp Enligt Förskrifning af den 26 januari 1821

      

Capital Stort

      
       

6 ½ månads ränta Uplupen

30

     
       
  

46:09:00

30

46

  

Af Johan Petter i Nybordet Torpa Enligt förskrifning af den 28 December 1820 Capital

      

1 år 6 ½ månads Upplupen Ränta

     
      
 

    
      
  

22:02

5

22:2 

 

Af afledne Arvid i Gatstugan Sterbhus för et Lån 22 Rd gör Rästerande 3 års Räntan

      
   

  3

  46

 

af Joakim i Risnäs Contant

  

5

  

af Bonden Carl Eric i Göttorp Cont.

      

11

24

 

af sonen Petter i Grinstugan

  

16

20

  

Summa Inventarier

  

149

38

  
  

Gäld och Skulder

 
  
 

Riksgäld

   
 

Rd

Sk

R

   

Till Säby för ¼ Tunna Wete a 12 Rdr Tunnan

3

   

Dito för 3 kappar[2] korn a 8 Rdr Tunnan giör

 

36

    

Dito för 7 ½ Kanna Brän vin a 36 skilling kannan

  5

  30

  –

   

? Bokhållaren Cederberg i Cedersberg Contant

  6

  –

  –

   

Til Petter i Milangården Torpa för 15 skålpund[3] Fläsk a 5 Rdr per Lispund

      

3

36

   

Til Härads Dommaren Nils Christophersson i Kringstorp för Auktions Inrop

      

29

   

För Bouptekning i 2ne Exempelar med Värderings arfvorde

      

1

24

   

1/8 Procent Til Vist Socken Fattig Cassa

 

9

   

Summa Gäld Riksdaler

21

20

   
  

Fattig Procenten Betalt

 

Qviteras

 

And. G Schelin[4]

 
  

Att alt sam mans Redeligen Upgifvit och Ingen Ting med Vet heller

 

Velje Undandölgt under Edelig Forbindelse Betygar

 

Petter Andersson

 

P.A.S

 
  

Med föregående Bouptekning Förklarar vi oss til alla delar Nöjde  

 

Christian Ericsson Inga Andersdotter

 

C.E.S. I.A.D.

 
  

Sålunda efter Upgift Upteknat och Wärderat Betygar 

 

Wiren Nils Christophersson

 

Uptekningsmann Häradsdommare

 
  
       
  

[1] 1 riksdaler (Rd) = 48 skillingar (Sk). 1 skilling = 12 runstycken (R).

 

[2] 1 kappe = 1/32 tunna

 

[3] 1 lispund = 20 skålpund

 

[4] Anders Gabriel Schelin, kyrkoherde och prost i Vist 1809-1831.

 

 

 

 

 

Denna sida bygger delvis på resultat av en studiecirkel om Fornhemmets byggnader våren 2015 och delvis på äldre material.