Bäck (Sturefors)

Bäck 2001-04-20

Läge: 
Byggt:
Koordinater RT90: X:6464524 Y:1497774
Koordinater WGS84: 58°18’15″N 15°46’2″E
Adress: Sturefors Bäck 1

Karta Lantmäteriet

För Whbf 2013-11-17 / L-OL & HH
 I Vist socken finns/fanns två torp med namnet Bäck, förutom det här aktuella Bäck under Sturefors fanns även torpet Bäck under Hovetorp.

Bäck under Sturefors finns kvar 2013 om än i mindre gott skick, Bäck under Hovetorp ”försvann” omkring 1864 vid tillkomsten av Kinda kanal. Risken för förväxling av de båda torpen är påtaglig.

Bäck är nämnt i Vists allra tidigaste kyrkoböcker, från 1600-talets mitt, men först långt senare går att entydigt tolka vilken av de aktuella platserna med nämnet Bäck som avses.

Torpet Bäck under Sturefors är utsatt och namngivet i utkanten på den geometriska kartan från 1703 över Skårppetorps ägor i Wist socken

Ur Sveriges bebyggelse.
Uppgifterna avser år 1945.

Postadr.: Sturefors. Tel. 52063 Linköping.
Areal: Total 13 ha åker. Taxeringsvärde, jordbruksvärde 11.100.
Jordart: Mullrik morän på moränmo.

Manbyggning av trä, reveterat, uppförd 1899 av Thure G. Bielke. Moderniserad 1944. 1 våning, 1 lägenhet, 2 rum, 1 kök, 1 hall. Bekvämligheter: Elektriskt ljus, vatten och avlopp. Ekonomibyggnad: Ladugård av trä, uppförd 1906. 2 hästar, 6 kor, 4 ungdjur, 3 svin. Gården ligger 5 km. från järnvägsstation.

Ägare: Greve Nils Bielke å Sturefors.

Arrendator: David Gustavsson född 1898 i S:t Lars församling, Linköping, son till K. W, och Hulda Gustafsson, gift med Elma f. Karlsson 1899 i Vists församling, dotter till Karl Johan och Adina Karlsson, barn: Lilly f. 1921, Ingvar f. 1925, Karin f. 1928, Martin f. 1931, Paul f. 1934.

Oxdragen slåttermaskin. ca 1910 i Bäck. Kvinnan med schalett på verandan är Victors farmor. Victors mamma (Adina) med Lilly i famnen. Framför verandan morbror Oskar. På slåttermaskinen drängen Kalle från Melskog.

Till vänster torparen och änkan Adina Carlsson med dottern Märta Eleonora i famnen. Kvinnan på verandan med schalett är Lovisa Danielsdotter, änka efter torparen Carl Gustav Olsson, död 1895. Framför verandan Oskar Carlsson, en bror till Adina. På slåttermaskinen drängen Kalle från Melskog.

Till höger i bilden Adina och Carl Johan Carlssons barn Hilma Paulina, Aina Elisabeth, Karl Viktor, Ture Emanuel och Elma Wilhelmina. Längst till höger ”pigan” (namn okänt).
Efter 140223 är inte pigans namn okänt längre! Kerstin Swärd skriver till Whbf och meddelar att ”Pigan längst till höger på bilden är min farmor Anna Wiberg, dotter till Albin och Karolina Wiberg som bodde i Hagsäter.”

Foto Johan Thorin, Åtvidaberg. Bild troligen tagen 1910, senast1912

Manne Gustafsson, David Gustavsson och Aina Karlsson 1920-talet
Ur kyrkböckerna

I Bäck har ättlingar till det första med säkerhet kända torparparet, Olof Jonsson och Gunilla Jonsdotter, utan avbrott brukat torpet från ca. 1735 till ca 1965, en period om ca. 230 år! Bäck tycks ha varit ett bra plats att leva på!

Ca. 1735-1765
Torparen Olof Jonsson*ca 1707 †1788-03-05. 81 år. Ålderdom.
h. Gunilla Jonsdotter*ca 1707. †1766-05-01. 59 år. Blodstörtning.

Barn:
d. Kjerstin (Stina) Olofsdotter*1733-03-18 i Vist <född i Dahla>.
s. Oluf*1735-11-15 i Vist <född i Bäck>. †1757-09-15
d. Brita *1738-11-19 i Vist.
s. Petter*1742-08-08 i Vist. †1742-11-14.
s. Jonas *1744-08-30 i Vist.
d. Maja *1748-06-10 i Vist.
s. Petter*1751-08-29 i Vist.

1765-1824
Torpare Olof Olofsson*1741-12-21 i Västerlösa. †1824-11-07.
h. Kjerstin (Stina) Olofsdotter*1733-03-18 i Vist. †1810-01-22.
Gifta 1765-10-13.

Barn:
s. Petter *1766-08-22 i Vist.

Inhyses Maria Lisa (Margareta) Månsdotter*1714 i Vist, sannolikt 1714-11-18. †1798-04-16. Ålderdomskrämpor.

 Maria Lisa var dotter till Måns Bengtsson i Tegneby och dennes hustru Ingeborg Swännsdotter. Hon hade sannolikt släktrelationer i Bäck, vilka framgår ej av kyrkoböckerna.

 Ur Vist död- och begravningsbok F:1 pag. 16:
Kiersti Olofsdotter död 1810-01-22. Född i Dahla 1733-03-18. Fadren Torparen Olof Jonsson, modren Gunilla Jonsdotter. Gift 1765 med sin efterlämnade man förra torparen Olof Olofsson på Bäck i Sturefors gods.Hafvit en son som nu är torpare därstädes. Begrofs 1810-01-28. Lungsot.

Ur Vist död- och begravningsbok F:1 pag. 49:
Olof Olofsson död 1824-11-07. En fattig änkling från Bäck under Sturefors. Född 1741-12-21 i Västerlösa. Fader korpralen Olof Linbom, moder Lena Svensdotter. 1765 flyttade till Vist, gifte sig då med Stina Olofsdotter, dotter från Bäck. Änkling 1810. Ålderdom. 82 ¾. Änkling.

 1796-1810
Torpare Petter Olofsson*1766-08-22 i Vist. †1819-12-29. Håll och styng.
h. Stina (Kristina) Olofsdotter*1766-07-31 i Vist. †1833-02-09. Hetsig feber.
Gifta 1796.

Barn:
d. Stina *1797-01-29 i Vist. †1810 [Uppgift i husförhörsbok som ej kunnat verifieras i död- och begravningsbok. /HH].
s. Olof*1801-05-01 i Vist.

Petter Olofsson var son till Olof Olofsson, den föregående torparen i Bäck.
Stina var född i Risnäs. Vid den här tiden antecknades ej faderns namn i födelse- och dopboken. Modern var Maja Hansdotter. Av Stina Olofsdotters partonymikon följer att fadern hette Olof med för oss okänt efternamn.

1828-1862
Torpare Olof Persson *1801-05-01 i Vist. †1862-11-25. Olyckshändelse.
h. Stina Månsdotter*1803-01-18 i Grebo. †1865-01-23. Inflammation.
Gifta 1824-10-24 (Grebo)

Barn:
s. Peter Magnus*1825-11-27 i Vist.
s. Carl Gustav *1829-04-16 i Vist.
s. Anders Fredrik *1831-04-08 i Vist.
s. Johan *1833-11-23 i Vist. †1834-02-18. Slag.
s. Nils *1834-11-19 i Vist. †1835-03-16. Slag.
s Johannes*1836-02-13 i Vist.
d. Carolina*1838-12-31 i Vist.
s. Frans August*1841-10-02 i Vist.
d. Christina Sophia *1843-11-15 i Vist.
s. Olof Victor *1846-05-24 i Vist.

Olof Persson var son till den tidigare torparen i Bäck Petter Olofsson.
Stina var dotter till torparen Måns Nilsson i Asketorp i Grebo socken och dennes hustru Stina Pehrsdotter.
Efter makens död bodde Stina kvar i Bäck hos sonen Carl Gustav som övertagit torpet.

1863-1895
Torpare Carl Gustav Olofsson *1829-04-16 i Vist. †1895-03-11. Blodförgiftning.
h. Lovisa Danielsdotter*1831-06-15 i Vårdnäs.
Gifta 1863-11-13.

Barn:
d. Clara Mathilda *1864-12-15 i Vist
d. Hilma Christina*1866-07-24 i Vist. †1867-09-06. Slag.
d. Hilma Lovisa*1868-06-19 i Vist. Till Nordamerika 1882-03-17.
s. Carl Johan *1870-05-10 i Vist.
s. Claes Victor*1872-07-07 i Vist. Till Nordamerika 1893-03-13.
d. Anna Victoria*1875-02-25 i Vist.

Carl Gustav var son till den tidigare torparen i Bäck Olof Persson.
Lovisa var dotter till bonden Daniel Persson i Kögenäs, Vårdnäs socken och dennes hustru Brita Cajsa Öfwedsdotter.
Dottern Anna Victoria planerade att emigrera till Nordamerika 1895 men planen fullföljdes ej.
Lovisa bodde kvar som inhyseshjon i Bäck efter makens död, se nedan.

1895-1913
Änkan , inhyseshjonet Lovisa Danielsdotter *1831-06-15 i Vårdnäs. †1913-03-18. Ålderdomsbräcklighet.

  1. Anna Victoria *1875-02-25 i Vist.

 Lovisa var änka efter Carl Gustav Olofsson, tidigare torpare i Bäck.

1877-1888
Till hus dräng Frans August Olofsson *1841-10-02 i Vist.
h. Johanna Christina Andersdotter*1851-05-12 i Vist.
Gifta 1877-08-18.

Barn:
s. Oscar Fredrik *1877-11-27 i Vist.
d. Anna Maria*1880-03-31 i Vist. †1886-04-12. Slag.
s. Carl Victor*1884-07-07 i Vist. †1885-10-12. Scharlakansfeber.
d. Jenny Maria*1888-01-15 i Vist.

 Frans August var bror till Carl Gustav Olofsson, tidigare torpare i Bäck.
Johanna Christina var dotter till torparen Anders Bengtsson i Lillsäter och dennes hustru Johanna Månsdotter.
Familjen flyttade 1888-11-05 till Risnäs.

1893-1908
Torpare Carl Johan Carlsson*1870-05-10 i Vist. †1908-12-16. Hjärnsjukdom.
h. Adina Paulina Carlsson*1877-08-09 i Svinstad (Bankekind).
Gifta 1898-11-26.

Barn:
d. Elma Wilhelmina*1899-05-01 i Vist.
d. Gunilla Elisabeth *1900-11-13 i Vist. †1900-12-05. Kikhosta.
s. Ture Emanuel*1902-01-29 i Vist.
s. Karl Viktor *1903-12-13 i Vist.
d. Aina Elisabeth*1906-07-25 i Vist
d. Hilma Paulina *1908-01-05 i Vist.

Carl Johan var son till Carl Gustav Olofsson, tidigare torpare i Bäck.
Adina Paulina var dotter till torparen Anders Fredrik Carlsson i Solhult grenadjärtorp i Svinstad socken och dennes hustru Charlotta Vilhelmina Johansdotter.
Efter makens död är Adina i husförhörsboken antecknad som torpare. Hon brukade Bäck med hjälp av en dräng och hemmavarande barn.

1908-1919
Torpare Adina Paulina Carlsson *1877-08-09 i Svinstad. †1919-12-04. Kräfta i bröstet.
d. Elma Wilhelmina*1899-05-01 i Vist.
s. Ture Emanuel*1902-01-29 i Vist.
s. Karl Viktor *1903-12-13 i Vist. [I Whbf arkiv finns ett videoinspelat besök 2005-01-03 hos den då 101-årige Karl Viktor Karlsson. Se även Östgöta Correspondenten 2001-12-22; Gammal kärlek rostar aldrig, Östgöta Correspondenten 2003-12-13; En allkonstnär fyller hundra år. Den senare artikeln är på Whbf hemsida något kompletterad av hemsideredaktören.]
d. Aina Elisabeth*1906-07-25 i Vist
d. Hilma Paulina *1908-01-05 i Vist†1916-12-09. Sviter efter scharlakansfeber.
d. Märta Eleonora*1909-05-30 i Vist.

Sonen Karl Viktor växte upp på Bäck. Han fyllde 100 år 2003 och berättar minnen från sitt långa liv i två reportage i Östgöta Correspondenten, ett när han var 98 år och ett när han fyllde 100 år.

1920-ca. 1965
Torpare John Einar David Gustavsson *1898-02-10 i S:t Lars.
h. Elma Wilhelmina Karlsson *1899-05-01 i Vist.
Gifta 1920-03-21.

Barn:
d. Lilly Vilhelmina *1921-03-29 i Vist.
s. Karl David Ingvar*1925-03-25 i Vist.
d. Karin Elisabet*1928-12-25 i Vist.
s. Olov Martin Emanuel *1931-07-14 i Vist.
s. Viktor John Paul *1934-03-12 i Vist.

Elma Wilhelmina var dotter till Carl Johan Carlsson, tidigare torpare i Bäck.
John Einar David inflyttade 1920 från granntorpet Kärr där hans far Karl Viktor Gustavsson var torpare.

 David och Elma Gustavsson var det siste torparparet i Bäck. De flyttade från Bäck i slutet av 1960-talet, jorden delades mellan Ringetorp och Kärr. Bäck blev sommarbostad.Elmas släkt hade brukat Bäck i 230 år! Källa: Ingegerd Drotth, brorsdotter till John Einar David Gustavsson.