Spjut

Läge: SSO om Mårstorp
Byggt:
Koordinater RT90: X:6461810  Y:1498572
Koordinater WGS84: 58°16’79″N 15°46’51″E
Rivet.

Karta Lantmäteriet

Spjuttorpet, även kallat Spjuthem, Spjutstugan eller Spjut, var beläget ca 450 m SSO om Mårdstorp. Torpet var omnämnt redan 1687 och fanns 1705 på kartan för ägomätning Göttorp nr 1 som ett dagsverkstorp. Namnet Spjut kan vara ett gammalt soldatnamn (källa: Natan Lindqvist, Bjärka-Säby ortnamn, 1926).
1995-05-16 finns, i en öppning i skogen, några gamla fruktträd och snöbärsbuskar samt rester av grunden och en kulle av murstocken kvar. Där finns också en igenrasad jordkällare och grundstenar för ett uthus. I omgivningen finns igenvuxna åkertegar och odlingsrösen.
Arvid Larsson i Sadelmakartorp kan berätta att han på hemväg från skolan ofta gick förbi torpet för att plocka äpplen och päron

-1805Torparen Bengt Carlsson
h. Maria Eriksd:r

s. Carl Erik
d. Christina
d. Lena
s. Anders
d. Anna Greta 1799
s. Lars
*1749
*1760
*1786
*1789
*1793
*Lena
*1796
*1803
 Bengt och Maria gifte sig 1785. 1805 flyttade familjen till Göttorp. 
1805 – 1829Torparen Anders Svensson
h. Inga Persson

s. Sven Anders
d. Inga Lisa
s. Anders Peter
d. Anna Greta . Inflyttad till Spjuttorpet 1823
oä. d. Cajsa Lisa född i Grebo .
d. Lena Sophia
*12/4 1752
*22/7 1770
*27/5 1803
*28/7 1806
*17/1 1812
*12/8 1797
*1822
*12/7 1824
 Anna Greta med sina två barn flyttade till Åkroken 1824 
 Anders Wiqvist född i Wist. Till Klint 1826.*6/7 1807
 Lena Cajsa Johansd:r 
oä. s. Anders Gabriel
Samuel Peter
Hela familjen flyttade till Grebo.
*16/3 1796
*21/1 1823
*1826
 Änkan Stina Persd:r
s. Johan Petter
d. Catrina
s. Carl Anders
s. Samuel
Hela familjen flyttar till Göttorp 1829.
*1779
*25/1 1810
*26/1 1813
*11/2 1815
*21/7 1818
1829-1846Peter Arvidsson
h. Eva Lotta

d. Christina
s. Anders Peter
s. Carl Magnus
*11/1 1795
*27/4 1790
*14/5 1817
*1/3 1820
*23/5 1831
 Peter Arvidsson med familj flyttade till Spjuttorpet 1829 eller 1830. Flyttade därifrån omkring 1846. 
1846-1860Torparen Peter Gustafsson
h . Stina Greta Pehrsson
född i Vårdnäs.
s. Per August
s. Carl Johan
d. Anna Stina
s. Anders Fredrik. Flyttat t. Grebo 1860.
s. Frans Wilhelm
*8/9 1799
*17/5 1807 +1860
*21/3 1836
*3/8 1839
*14/7 1830
*15/10 1843
*20/9 1846
1860-1891Torparen Carl Johan Larsson född i V.Eneby
h. Anna Stina Petersd:r
s. Lars Johan
*24/9 1828
*14/7 1830
*12/12 1861
      Anna Stina var dotter till förre torparen Peter Gustafsson. Carl Johan flyttade in från Hovetorp 1861 
1865-1869Dräng Anders Fredrik Persson.
Flyttat från Ringetorp 1865.
Flyttat till Sturefors 1869.
*5/10 1843

Till hus
Peter Gustafsson
s. Frans Wilhelm

Dräng Carl Oscar Johansson född i Skeda 25/1 1854 Flyttat. Från Skeda 15/2 1869.
Flyttat från Spjuttorpet 1869 igen.
Dräng Anders August Westerholm född i Tingstad 2/9 1853. Flyttat från Solberga 1869.
Flyttat till Hästemo 1870.
Dräng Carl Viktor Boman född i Wist 23/4 1853. Flyttat från Gatstugan 1870.
Flyttat till Gatstugan 1871.
Dräng Johan Alfred Hjelm född i Wist 17/6 1853. Flyttat från Soldattorp i Göttorp 1872.
Flyttat tillbaks till Göttorp 1873.
Dräng Carl August Bergström född i Grebo 6/7 1853. Flyttat från Hästemo 1873
Flyttat till Säby 1877.
Dräng Carl Lantz född i Linköping 23/5 1858. Flyttat från Grebo 1877.
Flyttat till Vårdnäs 1879.
Pigan Albertina Stark Johansd:r född i Skeda 30/9 1861. Flyttat från Norrberga 1876.
Flyttat till S:t Lars 1877.
Pigan Christina Sofia Stridbar född i Wist 3/9 1855 Flyttat från Sturefors 1879.
Flyttat till Landeryd 1880.
Sonen Lars Johan gift 1886 med
h. Clara Söderberg född i Grebo 2/10 1861. Flyttat från Grebo 1886.
Makarna flyttade frän Spjuttorpet 1887.

Till hus
Torparen Carl Johan Larsson fanns kvar på torpet 1891.
h. Anna Lena är död.