Kullen

Läge: sydväst om Gatan vid vägen till Storängen
Byggt: ca 1830
Övergivet: 1874
Koordinater RT90: X:6458798 Y:1496336
Koordinater WGS84: 58°15’10″N 15°44’34″E
Rivet.

Av Brita Petersson maj 2002

Torpet var ett så kallat trädgårdstorp, vilket innebar att dagsverksskyldigheterna utgjordes av arbete i herrgårdens trädgård

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1830

1856

Torpare

Zackrisson Sven

17851225

Vist, Hybbeln (Säby)

   
   

Olofsdotter Anna Stina

17750806

Grebo

1853

Ålderdoms-
svaghet

 
   

Sven var född i Hybbeln under Säby. På 1820-talet var han bosatt hos föräldrarna i Hybbeln. Han var då antecknad som torpare därstädes. Vid giftermålet 1829 var han dräng vid Storängen.
Anna Stina var dotter till snickaren Olof i Björketorpet på Redinge

1856

1867

Till hus

Salomonsson Lars

17930706

Vist, Tolemålen

18740410

Ålderdom

 
   

Jonsdotter  Katarina

18010306

Vårdnäs

18671217

Bröstsjuk-
dom

 
   

Larsdotter Lena Sofia

18390315

Vist, Landamäre

  

Lena Sofia var ett av Lars 5 barn från första äktenskapet.

   

Lars var född i Tolemålen och kom som nygift torpare till Landamäre, där han med sin familj blev bosatt resten av sitt yrkesverksamma liv. 1856 flyttade han med sin andra hustru och yngsta dottern från första äktenskapet till Kullen, där de bodde ”till hus”.
På 1860-talet står familjen antecknad som fattighjon.
Lena Sofia flyttade till Lilla Hagen 1957.

1859

1863

Till hus

Larsdotter Lena Sofia

18390315

Vist, Landamäre

   
   

Lena Sofia flyttade tillbaka från Lilla Hagen. 18610917 föddes dottern Brita Lena. 18631020 gifte sig Brita Lena med dotterns far, Karl Johan Andersson, och flyttade till Säby.

1867

1874

Till hus

Salomonsson Lars

17930706

Vist, Tolemålen

18740410

Ålderdom

 
   

Bodde kvar efter hustruns död.