Klockarängen

Läge: tillhör Nordanbacka, vägen mot Styvinge bergtäkt
Byggt:
Koordinater RT90: X:6468359 Y:1493984
Koordinater WGS84: 58°20’19″N 15°42’9″E
Adress: Vist Klockarängen 1

Karta Lantmäteriet