Källstugan

Läge: öster om Vreta by
Byggt: ca 1820
Koordinater RT90: X:6468684 Y:1496891
Koordinater WGS84: 58°20’29″N 15°45’8″E
Adress: Sturefors Källstugan 1

Karta Lantmäteriet

Boendelängd

Källstugan

 

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

 

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1820

1831

Inhyses

Fredriksson Sven

1761

Oppeby

18311021

Lungsot

Föräldrar: Smeden Fredric Persson och Anna Scanin

   

Widholm Maja Stina

17871118

 

18311101

Hetsig nervfeber

Föräldrar: Lifgrenadieren And. Widholm och Hustru Anna Jonsdotter

   

Svensdotter Johanna

18150324

Vist, Tacketorp

  

Johanna flyttade 1830 till Linköpings Domkyrkoförsamling.

   

Sven? ?

18190829

Vist, Buskstugan

   
   

Risell Anders Fredrik

18071230

Svinstad

  

Maja Stinas son från det tidigare äktenskapet flyttade 1823 till landeryd.

   

Swen Fredriksson med familj kom till Källstugan omkring 1820 från den närbelägna Buskstugan. Enligt husförhörslängderna är Swen Fredriksson med familj de första boende i Källstugan. Det kan antas att Källstugan uppfördes som ersättning för Buskstugan, som från omkring 1820 enligt husförhörslängderna ej längre beboddes.

1832

1832

Torpare

Jonsson Samuel

17980910

Svinstad

  

F: uä Stina Johansdotter, Linnebrga Svinstad

   

Fogelstrand Kajsa Greta

18000607

Linköping, S:t Lars

  

Cajsa Greta var dotter till Anders Fogelstrand och dennes hustru Catharina Svensdotter som vid tiden för äktenskapet med Samuel Jonsson bodde i det närbelägna Stohagen.

   

Samuelsson Anders

18211228

Svinstad

  

Från äktenskapet med Brita Stina Andersdotter född 3/7 1797 i Svinstad, död 28/12 1821 i barnsäng

   

Samuelsson Per Gustaf

18230301

Svinstad

  

Från äktenskapet med Anna Eliadotter, född 14/8 1792 i Svinstad, död 13/12 1829 i vattensot.

   

Samuel Jonsson och 2 barn inflyttade 1832 från Svinstad. Vid giftermålet med Cajsa Greta Fogelstrand var han änkling efter två tidigare äktenskap.

Familjen flyttade 1832 till Stohagen, varifrån den 1835 flyttade till Norrköpings S.F.

1832

1845

Torpare

Månsson Johan

17860210

Skeda

18450417

Bröstsjukdom

 
   

Jonsdotter Anna Maja

17861101

Kärna

   
   

Familjen inflyttade 1832 från Nyhagen under Norrberga.

Anna Maja Jonsdotter flyttade 1845 efter makens död till Penemünde fattigstuga.

1832

1845

Torpare

Johansson Johan

18200909

Vist, Nyhagen

   
   

Johansdotter Eva Lena

18230330

Vist, Nyhagen

  

F:Sjuderidrängen Joh. Månsson o Anna Maja Jonsdotter 36 år

   

Hagström Karolina

18260518

Vist, Nyhagen

   
   

Familjen inflyttade 1832 från Nyhagen under Norrberga.

Anna Maja Jonsdotter flyttade 1845 efter makens död till Penemünde fattigstuga.

1845

1892

Torpare

Risell Anders Fredrik

18071230

Svinstad

18920118

Ålderdomsbräckl.

Livgrenadjär, torpare

   

Månsdotter Maja Greta

18110826

Vist, Cedersberg

18900102

Ålderdomssvagh.

Hustru

   

Andersson Fredrik Reinhold

18341007

Vist, Risnäs Soldattorp

   
   

Andersdotter Matilda Charlotta

18360928

Vist, Risnäs Soldattorp

   
   

Andersdotter Lena Sofia

18381028

Vist, Risnäs Soldattorp

  

Flyttade 1854 till Linköpings Domkyrkoförsamling. Hon återinflyttade 1855 från samma församling. 1863 flyttade hon till Komministergården, återvände 1865 och nedkom med en o.ä. son Carl Ferdinand, född 15/4 1866 i Vist. Denna flyttades 22/11 1871 till Skeda, återkom 23/11 1877 från S:t Lars. Flyttades 12/12 1877 åter till S:t Lars.

   

Andersson Karl Gustaf

18400921

Vist, Risnäs Soldattorp

   
   

Risell Per August

18470430

Vist, Källstugan

  

Hans föräldrar var torparen Anders Fredrik Risell och Maja Greta Månsdotter.

   

Familjen inflyttade 1845 från Risnäs Soldattorp. Efter hustruns död bodde Anders Fredrik Risell kvar till hus. Dottern Lena Sofia 

1859

1860

Piga

Johansdotter Anna Lotta

18430921

Skeda

   
   

Pigan Anna Lotta Johansdotter, född 21/9 1843 i Skeda. Inflyttad 1859 från Skeda. Flyttade 1860 åter till Skeda.

1890

1892

Arbetare

Andersson Karl Gustaf

18401217

Vist, Labbenäs

18971228

Slag

Carl Gustaf Andersson var son till bonden Anders Gustavsson i Labbenäs och dennes hustru Anna Lena Samuelsdotter. 

   

Larsdotter Karolina Albertina

18370502

Vist, Dala

18920928

Slag

Carolina Albertina Larsdotter var dotter till Bonden Lars Larsson i Dala och dennes hustru Cajsa Olofsdotter.

   

Andersson Anna Karolina

18710516

Vist, Stohagen

  

Anna Carolina inflyttade 7/11 1892 från Linköpings Domkyrko

   

Andersson Karl August

18751121

Vist, Stohagen

  

Carl August flyttade 6/10 1892 till Östra Harg.

   

Familjen inflyttade 13/11 1890 från Sturefors gård.

1892

1898

Arbetare

Andersson Karl Gustaf

18401217

Vist, Labbenäs

18971228

Slag

 
   

Andersson Anna Karolina

18710516

Vist, Stohagen

  

Anna Carolina utflyttade 24/5 1898, några månader efter faderns död, till Landeryd.

   

Änkemannen Karl Gustaf bodde kvar efter hustruns död tillsammans med sin nyinflyttade dotter.

1898

1905C

Till hus

Karlsson Karl Johan

18340428

Linköping, S:t Lars

   
   

Persdotter Karolina

1838

    
   

Karlsson Emma Karolina

18690624

Vist, Norrberga

   
   

Karlsson Anna Matilda

18730207

Vist, Norrberga

   
   

Karlsson Anders Johan

18750916

Vist, Norrberga

18920506

Lungsot

Son Föräldrar: Statdräng Carl Johan och H Carolina Persd.r

   

Karlsson Elin Amalia

18790417

Vist, Norrberga

   
   

Inflyttade 1/11 1898 från Norrberga.

Carl Johan Carlsson och dottern Anna Mathilda bodde kvar i Källstugan 31/12 1899.

1910C

1910C

Till hus

Olofsson Anders Peter

18390130

Vist, Kottsätter

  

F. d. torpare

    

1920C

1920>

Jordbruks-

Andersson Karl Johan

1864

Linköping, S:t Lars

   

arbetare

   

Lätt Klara Johanna

1866

Grebo

   
   

Andersson Anna Linnea

1908

Grebo