Norrstugan (Fridhem)

Läge: längs vägen mot Skrinhult
Byggt:
Koordinater RT90: X:6468977 Y:1495146
Koordinater WGS84: 58°20’39″N 15°43’20″E
Nedbränd av Brandkåren 1993

Karta Lantmäteriet

F.d. Lifgrenadiären Johan Magnus Norr född i Vårdnäs 1/4 1823. Hitflyttade från Nyhagen 1879. Gift 1847.
h. Greta Lisa Andersd:r född i Wist 6/3 1823.
d. Hilda Sofia ” 22/6 1861
s. Carl Adolf ” 12/9 1868: Flyttat till Landeryd 1883.
Fildas
oä.d. Amalia Charlotta ” 13/11 1890. Utflyttad 26/10 1911.
Johan Magnus Norr död 1895. Har inget årtal när hustru Greta Lisa dog.

Till hus
Arb. Carl Gustaf Risell född i Wist 21/9 1840. Inflyttade från Nyhagen 1894.
h. Helena Margareta Jonsd:r född i V. Tollstad 1113 1824. Död 23/3 1907. Carl Gustaf Risell död 1934. Inhyseshjon.

Hilda Sofia Norr död 1937. Inhyseshjon.

Några år hyrdes Fridhem av skidfrämjandet.

Sista hyresgästen i Fridhem var Hildur Emerentia Viking född 23/1 1896. Utflyttat till Linköping 13/7 1972.

Trägolvet i Fridhem togs tillvara av Hembygdsföreningen, är nu golv i Bomtorpets kök.