Snarbygget

Läge:
Byggt: ca 1780
Koordinater RT90:
Koordinater WGS84:
Rivet.

Snarbygget var ett nu rivet torp under Skog. Första gången torpet nämns i kyrkoboken är 1785. Torpet finns på den karta som upprättades vid storskiftet 1783. Det forna torpet är 1810 upptaget som en av socknens befintliga backstugor.

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

????

1809

 

Andersdotter Stina

17420000

Gränna

1809

 

Stina Andersdotter hade varit gift med torparen Jonas Jansson och varit bosatt i Persbo i Skeda sn, därefter i Pirum under Stafsätter och sist i Snarbygget. Hon hade haft 9 barn, varav 5 levde vid hennes död. Stina dog i frossa vid 64 års ålder. En anmärkning i kyrkoboken: De två sönerna, som var över 10 år gamla, kunde inte tala rent.

????

1785

 

Jansson Petrus

17760000

 

1785

Svintjöre

 

1809

1813

 

Jansdotter Lena

17810000

Skeda

   
   

Efter 1813 ingen bosättning vid Snarbygget