Nysäter (Torpa)

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6460585 Y:1500910
Koordinater WGS84: 58°16’7″N 15°49’14″E
Rivet.

Nysäter var beläget ungefär mitt emellan Tjugmålen och Häradssveden, c:a 300-400 m i nordostlig riktning från vägen mellan dessa båda ställen. Den forna stigen som leder fram till platsen kan följas än i dag (2000), den är dock svårt demolerad av skogsmaskiner.

I augusti 1996 gjordes en undersökning av platsen av ett 10-tal medlemmar i Wist hembygdsförening. Vi kunde därvid fastställa läget för stuga, källare och vattenkälla. Enligt gamla ortsbor som var med vid detta tillfälle fanns endast mycket små åkerlappar vid Nysäter. Stället hade nog mer karaktär av backstuga. Nysäter tillhörde t.o.m. år 1887 Grebo socken, därefter Vist socken.

Familjer bosatta vid Nysäter

1834-1844    

Gottfrid Baas
Hustru Maja Cajsa Andersdotter
                     HustruJohanna Bergsten
                             
Son Gustaf Fredrik                                                                                   
Son Johannes                                                                                             
                     Dotter Brita Maria                                          
DotterJohanna
Son Anders Gottfrid                                                            

* 1797
* 1803 + 1842
* 1810
* 1825
* 1830
* 1832
* 1834
* 1840

 

 
Gottfrid Baas var född vid Cedersberg vid Bjärka-Säby, han var son till glashandlaren Gustaf Sundberg och hans hustru Catharina Apelgren. Baas blev antagen som livgrenadjär och var bosatt vid Göttorps soldattorp. Han blev dock efter några års tjänst avskedad på grund av bröstsjukdom. Han fick då bosätta sig med sin familj vid Nysäter och eftersom stället icke finns omnämnt i kyrkoarkivalier före år 1832 får man förmoda att Baas var den som grundade boplatsen. Baas blev änkling i april 1842 men ingick nytt äktenskap i november samma år med Johanna Bergsten. År 1844 flyttade han med familjen till Tjugmålen.
Maja Cajsa Andersdotter var född vid Tjugmålen (22:2), hon var dotter till torparen Anders Eriksson och hans hustru Eva Jonsdotter. Efter några års tjänst blev hon gift med Gottfrid Baas och fick med honom fem barn. Vid endast 38 års ålder dog Maja Cajsa den 17 april 1842. Dödsorsak slag. Anteckning i dödlängden: Gudfruktig, ärlig och arbetsam.  

 

1844-1850    

                      1847-1850

Jonas Persson
Dotter Brita Lena              
Dotter Carolina

Carl M Samuelsson
Hustru Anna Lovisa Persdotter

Dotter Hilda Margareta     

* 1794
* 1826
* 1828

* 1820
* 1818

* 1849

 
 


Jonas Persson var född i Vist socken. Han hade tidigare varit torpare vid Tjugmålen (22:1) 1830-1844. År 1842 blev Jonas änkling och 1844 flyttade han med sina två yngsta döttrar till Nysäter. Gottfrid Baas som då bodde vid Nysäter flyttade då till Tjugmålen (22: 1) och blev brukare av det torp som Jonas lämnade. Jonas bedrev inget jordbruk vid Nysäter, han blev backstugusittare.
Carl Samuelsson och Anna Lovisa Persdotter var båda födda i Vist. De kom till Nysäter 1847. År 1850 emigrerade familjen till Nordamerika.  

 

1850-1857    

Jonas Persson                     
Samuel Peter Bengtsson  
HustruHelena Sofia Andersdotter
       
Dotter Cherstin Sofia                              
Dotter Johanna Charlotta  

* 1794
* 1816
* 1820

* 1853
* 1856 + 1857

 
 


Jonas Persson fortsatte sitt backstugusittarliv. Till Nysäter kom år 1854 Samuel Peter Bengtsson med hustru och dotter. De hade tidigare varit bosatta i det närliggande Herrstorp, även kallat Kolbotten. Familjen tänkte lämna fattigeländet i Sverige och 1857 for familjen iväg till Nordamerika.  

 

                      1857-1873             

Jonas Persson
Gottfrid Baas
Hustru
Johanna Bergsten                     
Son Anders Gottfrid                               
Dotter Carolina                  
Dotter Augusta Charlotta                       
Son Herman 

* 1794 + 1862
* 1797 + 1873
*.1819

                      * 1840
* 1848
* 1849
* 1856

 
 


Den gamle f.d. tjugmålstorparen Jonas Persson dog 1862. De sista 18 åren framlevde han som backstugusittare.

Gottfrid Baas upphörde med brukningen (22:1) 1857. I husförhörslängden är antecknat att Baas är ”sjuklig”. Han flyttade nu tillbaka till Nysäter och avslutade sitt verksamma liv som backstugusittare. Han dog den 15 april 1873.

Johanna Bergsten var född vid Korsbäcken i Vist socken. Korsbäcken var ett litet torpställe under Markustorp. Efter några års tjänst som piga gifte hon sig 1842 med Gottfrid Baas och fick med honom tre barn. Åren 1844-1857 var Johanna torparmor vid Tjugmålen (22: 1) och kom sistnämnda året tillbaka till Nysäter. Hon blev änka år 1873.  

 

1873-1882    

Anders Peter Petersson
Hustru
Carolina Gottfridsdotter Baas
Dotter Johanna Charlotta

Johanna Baas f Bergsten

* 1841
* 1848

* 1879

* 1819

 
 


Anders Peter Petersson var född vid Olsmålen under Hedingstorp i Grebo socken. Han arbetade som dräng hemma hos föräldrarna ända till år 1873 då han flyttade till Nysäter, han var då gift sedan ett år tillbaka. Anders Peter var bosatt vid Nysäter i nio år, 1882 flyttade han med sin familj till Adolf Fredriks församling i Stockholm.
Carolina Gottfridsdotter Baas var född vid Tjugmålen (22: 1). Carolina kom till Olsmålen och tjänade piga där en tid. Hon gifte sig med sonen i huset den 3 februari 1872. De fick en dotter detta år som dog endast en dag gammal. År 1873 flyttade Carolina med Peter till Nysäter och blev boende där i nio år.  

 

1882-1899    

Johanna Baas f Bergsten

* 1819 + 1902

 
 


Johanna som blivit änka år 1873 bodde i Nysäter ända till 80-årsåldern. Den 1 november 1899 flyttade hon till fattighuset Källsäter i Vist socken. Hon dog där den 22 juni 1902, 83 år gammal. Johanna var den sist boende personen vid Nysäter. Alla öppna markytor vid stället planterades med skog.