Sörängen

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6462412 Y:1492148
Koordinater WGS84: 58°17’6″N 15°40’17″E
Rivet.

Enligt kyrkobokföringen, så är den först bosatta vid Sörängen upptagen som inhyse Carl Persson från 1809. Det här tyder på att torpet har en något äldre historia, för man uppförde säkert inte ett torp för en helt- eller delvis arbetsoförmögen person. Ur ekonomisk synvinkel var detta med inhyse, ingen bra affär för Stavsätter. Vad var då anledningen, jo innan fattigvården blev kommunens angelägenhet, så svarade de stora gårdarna för de gamlas sista dagar på jorden. Så är fallet för Bjärka-Säby, Sturefors och Stavsätter.

För de som inte var torpare så hade Stavsätter sin egen fattigstuga. Nämligen byggnaden vid den år 1672 inköpta Svartsätters gård. Ej att förväxla med Svartsätters skola som byggdes 1880 av byggmästare Nylander från Linköping.
Detta med inhyse, undantag och änkor återkommer på flera av torpen en form av social verksamhet.
När uppfördes då Sörängen. Årtalet går ej att fastställa från urkunderna, men torde vara ett av de sista torpen som uppfördes vid Stavsätter. I det äldsta kartmaterialet från början av 1700 talet, är alla Stavsätters torp upptagna utom Sörängen. Så en kvalificerad gissning är att torpet uppfördes under senare hälften av 1700 talet. Vad som styrker detta är att arkitekturen helt skiljer sig från övriga torp. Som framgår av planskissen så hade stugan sin entré från gaveln, med en öppen utbyggnad, försedd med avlastningsbänkar för mjölkkärl m.m. på båda sidor. Huset var försett med en trappa till övervåningen, som med tanke på husets höjd, kan ha varit försett med en kammare. ( det senare grundar sig på kursledarens minnesbild av huset)
Den brukbara jorden till torpet var belägen öster om torpet, och utgör i dag en kultiverad betesmark. Gärdena väster om torpet tillhörde Hässelkulla.

 

Boende i Sörängen

    

Familjen

Namn

Född

Verksam åren

Anm.

     

Inhyse

Carl Persson

?

1809 död 1815

Fattighjon

Hustru

Stina Månsdotter

1750

1809-1821

Fattighjon

     

Änkan

Cajsa L. Bergström

1782

1815-1821

Fattighjon

Son

Magnus

1808

 

Flyttade 1814

Son

Gustav

1813

 

Flyttade till Stavsäter 1818

Son

Fredrik

1815

 

Flyttade till Stavsäter 1818

Dotter

Lovisa

1817

 

Flyttade till Stavsäter 1818

Son

Lars Adolf

1819

  
     

Torparen

Johan Larsson

1786 död 1846

1820-1846

 

Hustru

Anna Jonsdotter

1786

1820-1870

Änka 1846

Son

Carl Johan

1841

  

Son

Anders Peter

1823 död 1830

  

Son

Lars Fredrik

1824

  

Son

Gustav Magnus

1827

  

Son

Anders

1830

  

Son

Per August Knut

1834

  
     

Torparen

Johannes Andersson

1815

1870-1874

Johannes Andersson flyttade med hela familjen till Amerika 1874

Hustru

Carolina Jonsdotter

1825

  

Dotter

Clara Christina

1859

  

Son

Carl Wilhelm

1860

  

Dotter

Anna Carolina

1863

  

Dotter

Hilma Wilhelmina

1869

  
     

Torparen

Nils Petter Johansson

1839

1874-1884

 

Hustru

Lena Sofia Andersdotter

1844

  

Dotter

Sofia Amalia

1875

  

Dotter

Jenny Matilda

1883

  
     

Torparen

Johan Malkus Petersson

1856

1884-1886

 

Hustru

Clara Charlotta Fredriksdotter

1858

  

Dotter

Anna Maria

1883

  

Dotter

Elin Margareta

1886

  
     

Torparen

Samuel Persson

1818

1886-1904

 

Hustru

Anna Carolina Kylander

1818

  

Dotter

Karolina Samuelsdotter

1856

 

Karolina blev torparänka frånLövudden 1904

Inhyse

Samuel Persson

1818 död 1909

  

Dotter

Karolina Samuelsdotter

1856

1904-1917

Karolina flyttade hem till fadern efter att hon blev änka

Karolinas barn

    

Son

David Konrad

1888

 

Förståndshandikappad (sinnessvag)

Son

Karl Ture

1895

  
     

Karolina (Lina Eriksson) blev den sista som kom att bo i Sörängen 1917 flyttade hon till Stavsäter