Hamralund

Läge: vid Hamra sluss
Byggt: 1890
Koordinater RT90: X:6465202 Y:1495221
Koordinater WGS84: 58°18’36″N 15°43’25″E
Adress: Skog Hamralund 1

Karta Lantmäteriet

Affären i Hamra startade i slutet av 1880-talet. En av de tidiga handlarna var Salomon Edvard Linde som hyrde Hamradal, där han bedrev handel. Han byggde sedan Hamralund och flyttade affären dit. Efter Linde hette ägaren Lindqvist. Denne sålde affären till Ornmark. På 1920-talet ägdes affären av Otto Olsson. Om honom berättas att han förvarade växelkassan i en plåtask, som det varit tobak av märket Tigerbrand i. För varje kund tömde han ut pengarna på disken och räknade igenom kassan. När han lämnade affären, gömde han lådan för springpojken, men glömde ofta var han gömt den och fick leta efter den bakom tygpackar och dylikt. Olsson, som var ogift, hade en hushållerska som hette Selma Johansson. Hon tog sig an en springpojke, Nils Svensson, som var fosterbarn i Östergården. Efter Olssons död ärvde Selma Johansson fastigheten och Nils Svensson blev föreståndare för affären, som senare bytte ägare ett flertal gånger. 1942 var innehavaren Karl Fant. 1943 var innehavaren Erik Gustavsson som drev affären till 1946, då den köptes av Erik Hilding Castegård. Senare ägare hette i tur och ordning Andrée, Karlén och Dalgren. Siste ägaren var Axel Johansson. Affären upphörde 1968. Många av kunderna var då bilägare och föredrog att göra sina inköp i tätortens varuhus. Hamralund finns kvar år 2003 som privatbostad.


Ovanstående är delvis hämtat från studiecirkeln ”Vad vi vet om Vist” som pågick vintern 1977-78.

Boendelängd

Hamralund

Boende

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1890

1898

Handlare

Linde Salomon Edvard

18650205

Vist, Skälstorp

19411193

Hjärtförlamning

 
   

Salomon Edvard Linde var son till bonden Johan Gustav Lind i Hållingstorp, Vist. Han flyttade till Hamradal 1889 och var då 24 år gammal. Hans yrke var handlarens. Vid denna tid hade han också en kompanjon.
1890 flyttade han in i det nybyggda Hamralund,

1894

1898

Hushållerska

Ström Emma Charlotta

18720205

Vist, Tomta

19360110

Cancer

 
   

Hushållerska åt Linde i fyra år innan de gifte sig 1898.

1894

1896

Skräddare

Pettersson Axel Gerhard

18710925

Vårdnäs

   
   

Eriksson Hulda

18730216

Vårdnäs

   
   

Pettersson Hellen Maria

18931103

Vårdnäs

   
   

Pettersson Folke Herbert

18951202

Vist, Hamralund

   
   

Familjen kom från Vårdnäs 1894 och flyttade åter till Vårdnäs 1896.

1895

????

Bokhållare

Grip Karl Viktor

18770322

Ringarum

   
   

Inflyttad från Ringarum.

1898

1902

Handlare

Linde Salomon Edvard

18650205

Vist, Skälstorp

19411193

Hjärtförlamning

 
   

Ström Emma Charlotta

18720205

Vist, Tomta

19360110

Cancer

 
   

Linde Tyra Charlotta Emerentia

19000612

Vist, Hamralund

   
   

Linde Gustaf Einar

19011228

Vist, Hamralund

   
   

Linde Bengt Edvard

19050505

Linköping

19980411

  
   

Linde Anna Maria Kristina

19170429

Linköping

   
   

Linde gifte sig 1898 med sin hushållerska Emma Ström.
Familjen flyttade till Linköping 20/10 1902.

1902

1904

Handlare

Lindqvist Lars Gustaf

18500506

Lilla Mellösa

   
   

Lindberg Emma Dorotea

18550521

Östra Vingåker

   
   

Inflyttade från Skärkind 18/10 1902. Utflyttade 5/10 1904 till Motala Landsförsamling.

1902

1902

Skräddare

Edman Gustaf Esaias

18771202

Törnevalla

   
   

Inflyttade 27/5 1902 från Gistad. Utflyttade 20/10 1902 till Gistad.

1903

1904

Bokhållare

Lindqvist Klas Oskar

18820315

Kettilstad

   
   

Inflyttade 20/2 1903 från Norrköping Norra. Klas Oskar var son till Lars Gustaf Lindqvist. Utflyttade Motala Landsförsamling 19041005?

1904

1908

Handlare

Ornmark Albert Servatius

18720513

Västerlösa

   
   

Tjärnström Karin

18661120

Arnäs, Västernorrland

   
   

Ornmark Nils Erik Baltzar

19040413

Juckasjärvi

   
   

Inflyttade från Juckasjärvi 18/11 1904. Flyttade till Vikingstad 5/10 1908.

1907

1909

F.d rättare

Olsson Karl Fredrik

18590718

V. Vingåker

   
   

Karlsdotter Josefina Elisabet

18581001

Kisa

   
   

Fosterdotter Ebba Gunhild Bjur, född 10/9 1894 i Törnevalla.
Inflyttade 1907 från Säby. Utflyttade 5/3 1909 till Kisa.

1908

1916

Sömmerska

Olsson Gustava Charlotta

18561004

Björsäter

19160926

  
   

Inflyttade från Risinge 14/9 1908.

1908

1913

Sömmerska

Olsson Emma Karolina

18590908

Gårdeby

19130223

  
   

Inflyttade från Risinge 14/9 1908.

1908

1932

Handlare

Olsson Otto Vilhelm

18600806

Gårdeby

19321210

  
   

Inflyttade från Risinge 14/9 1908.

1908

1941

Hushållerska

Johansson Selma Kristina

18700515

Vreta Kloster

   
   

Inflyttade från Risinge 14/9 1908 tillsammans med Handlaren Olsson som hon var hushållerska åt. Selma Kristina Johansson flyttade till Västerås Domk. Församling 14/10 1941.

1909

1910

Arbetare

Schwartz Axel Emil

18660814

Vikingstad

   
   

Linder Hilma Karolina

18650707

Vist

   
   

Inflyttade från Skärkind 18/3 1909. Utflyttade till Vårdnäs 12/4 1910.

1910

1912

Fabriksarbetare

Johansson Karl Albin

18820518

S:t Lars

   
   

Gustafsson Anna Lovisa

18890712

Vårdnäs

   
   

Johansson Aina Linnea

19100818

Vist

   
   

Johansson Axel Hilding

19120124

Vist, Hamralund

   
   

Karl Albin inflyttad 1910 från Lorstugan under Vässentorp.
Anna Lovisa inflyttad 1910 från Risnäs Nergård.
Familjen flyttade 1912 till Skälstorp, fabriksbostäderna för Skorpa.

1917

1918

Bodbiträde

Andersson Gustaf Erik

19030324

Skeda

   
   

Inflyttade 1917 från Skog Rusthåll, Mellangården. Utflyttade 1918 till Ö. Skrukeby.

1918

19??

Bodbiträde

Karlsson Ture Evert

19031108

S:t Lars

   
   

Inflyttade 1918 från Risnäs banvaktstuga nr 4. Flyttade 1920 åter till Risnäs banvaktstuga nr 4.

1922

1932

Bodbiträde

Svensson Nils Gustaf

19090217

Ekebyborna

  

Fosterson till Karl Johan Karlsson i Skog, Mellangården

   

Inflyttade 6/4 1922 från Skog Rusthåll Mellangården.

1932

1942

Handlare

Svensson Nils Gustaf

19090217

Ekebyborna

  

Fosterson till Karl Johan karlsson i Skog, Mellangården

   

Fager Karin Maria

19120611

Vårdnäs

   
   

Svensson Karin Monika Sofia

19360805

Vist, Hamralund

   
   

Svensson Nils Gillis

19380825

Vist, Hamralund

   
   

Svensson Gustaf Örjan

19410415

Vist, Hamralund

   
   

Karin Maria Fager inflyttade från Vårdnäs 3/11 1933.
Familjen flyttade till Örtomta 31/3 1942.

1942

1943

Handlare

Chemnitz Fant Bengt Karl

19040229

Kisa

   
   

Inflyttade 1942 från Norrberga, utflyttade 13/11 1943 till Landeryd.

1943

1946

Möbelsnickare/
Handlare

Gustafsson Erik Viktor

19100603

Vist

   
   

Danielsson Gunhild Maria Kristina

19181125

Link. Domkyrko

   
   

Gustafsson Birgitta Kristina

19420829

S:t Lars

   
   

Gustafsson Margareta Gunilla

19451123

Vist, Hamralund

   
   

Inflyttade från S:t Lars 17/4 1943.
Familjen utflyttade 11/4 1947 till Link. Domkyrkoförsamling.

1946

1947

Handlare

Kastegård Erik Hilding

18930817

Vreta Kloster

   
   

Inflyttade 24/5 1946 från Link. Domk. Församling, utflyttade 20/6 1947 till Kisa.