Åttingen

Läge: ?
Byggt: 1683
Övergivet: 1887
Koordinater RT90: ?
Koordinater WGS84: ?
Rivet.

Natan Lindqvists skrev i sin bok Bjärka-Säby ortnamn (1926) om Åttingen: 

Åttingen skall enligt traditionen i forna tider ha varit ett åttondels hemman i Skog, hvilket låg på den gamla Norrgårdens ägor, innan denna flyttades ut ur byn. Hemmanet kom senare som utjord under Bjärka-Säby, men skiftades åter till Skogs by och lades till Skattegården. Den gamla, för längesedan rifna stugan torde ha legat nära platsen för Skattegårdens nuvarande ladugård. Ställets karaktär tyder snarast på den hemmanstyp, hvars innehafvare enligt Thulin, Om mantalet, s.26, benämndes ottings bönder, och hvilka tyckas ha varit likvärdiga med torpare. 

Det var på 1500-talet, som man enligt Thulin började »jemväl urskilja fjerdings och någon gång äfven ottingsbönder». Ordet åttings ursprungliga betydelse är ännu icke fullt klarlagd. I Rosman, Bjärka-Säby och dess ägare I: 67 ff., framlägger författaren jämte en egen hypotes de viktigaste hittills publicerade meningarna i frågan. 

Torpet uppfördes som soldattorp för Skattegårdens och Norrgårdens grenadjärer. Som sådant tjänstgjorde det från början av 1830-talet till 1872, då torpet Paradis övertog denna funktion. 

Första gången Åttingen omnämnes i kyrkoboken var 1683. Torpet var då belägen på Vässentorps ägor. På1800-talet låg torpet på Skogs Norrgårds ägor. 

Under åren 1700-1745 omnämnes inte Åttingen i kyrkoboken. Det hör då till de torp på Skogs ägor som under denna tid och långt senare går under benämningen ”Vid Skog” eller på ”Skogs ägor”. 

Åttingen var först ett torp, men en tid under 1800-talet betecknades det som backstuga.

 

Erik Carlsson:

Åttingen, Skogs Skattegård, ovanför ladugården ligger en åkerlycka och har funnits grunder efter bebyggelse.
Finns ännu en lycka lite längre bortanför. Gränsar mot Norrgårds skog. En åkerlycka till Skattegården och en till Skogs Norrgård. Det finns tydliga tecken efter bebyggelse.
Vid Kranstorp, Adolfsberg mot Vässentorpsgränsen finns många lämningar efter bebyggelse. Jag har funnit minst 5 ställen där det finns stenfotar o.d. på kullarna där intill den s.k. Vässentorpsvägen. Likaså flera stensatta gropar efter jordkällare. Det kan ha funnits en hel liten by där.

Boendelängd

Åttingen

Boende

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1683

  

? Kerstin

16??0000

 

1683

  
   

Död. Hustru Kerstin i 8tingen.

1692

  

Svensdotter Susanna

16920211

Vist, Åttingen

   
    

1694

  

Moder till Svän i Åttingen.

16??0000

 

1694

  
   

Persson Sven

16??0000

Vist, Åttingen?

   
   

Död. Sväns moder i Ottingen.

1697

  

Johansdotter Ingrid

16??0000

    
   

Persson Sven

16??0000

Vist, Åttingen?

   
   

Svensdotter Maria

16970211

Vist, Åttingen

   
    

1745

1761

Torpare

Nilsson Sven

17??0000

    
   

Eriksdotter Annika

17110000C

Vist?

1761

Frossa

 
   

Svensson Nils

17460316

Vist, Åttingen

   
   

Svensdotter Anna

17471016

Vist, Åttingen

   
   

Svensson Petter

17501004

Vist, Åttingen

   
   

Svensdotter Anna Maja

17551007

Vist, Åttingen

   
    

1761

1762

Torpare

Nilsson Sven

17??0000

    
   

Ensamstående mellan sina två äktenskap.

1762

17??

Torpare

Nilsson Sven

17??0000

    
   

Olofsdotter Ingrid

17291227

Vist, Torpa

1810

  
   

Svensson Petrus

17630922

Vist, Åttingen

   
   

Svensson Karl

17691114

Vist, Åttingen

   
   

Wiqvist/Svensson Anders

17691114

Vist, Åttingen

1845

 

Anders Svensson tog namnet Wiqvist före sitt första giftermål. Hade det möjligen skett i samband med utnämningen till sockenskomakare? (Vid denna tid en fråga för länsstyrelsen och sockenstämman).

    

1802?

1806

 

Södergren Helena Katarina

17660000

Mjölby

1806

  
  

Socken-
skomakare

Wiqvist/Svensson Anders

17691114

Vist, Åttingen

1845

  
   

Haglund Karl Petter

18020515

    
   

Wiqvist/Svensson Anders

17691114

Vist, Åttingen

1845

  
    

1806

1845

 

Andersdotter Anna Greta

17780404

Björsäter

1849

Vattusot

 
  

Socken-
skomakare

Wiqvist Anders

18070706

Vist, Åttingen

   
   

Wiqvist Johannes

18091002

Vist, Åttingen

   
   

Wiqvist Magnus

18120201

Vist, Åttingen

   
   

Wiqvist Gustaf

18160129

Vist, Åttingen

  

Skomakare

   

Sonen Gustaf hade valt faderns yrke och var troligen fadern behjälplig i hans arbete.

1816?

1842

Skomakare

Wiqvist Gustaf

18160129

Vist, Åttingen

   
   

Flyttade till Linköping.

1841

1887

Dräng

Wiqvist Magnus

18120201

Vist, Åttingen

   
   

Johansdotter Maja Greta

18121212

Grebo, Mörtsveden

   
   

Wiqvist Kristina Lovisa

18410325

Vist, Åttingen

   
   

Wiqvist Maria Sofia

18430302

Vist, Åttingen

   
   

Wiqvist Karl Gustaf Vilhelm

18460213

Vist, Åttingen

   
   

Wiqvist Johan Fredrik

18481106

Vist, Åttingen

   
   

Wiqvist Anders

18510717

Vist, Åttingen

   
   

Wiqvist Johanna Matilda

18530327

Vist, Åttingen

   
   

1887 flyttade de båda till ålderdomshemmet Källsäter.
Efter 1887 ingen bosättning i Åttingen.

1845

1849

Änka

Andersdotter Anna Greta

17780404

Björsäter

1849

Vattusot