Skog Vallmo

Läge: strax söder om Skogs by
Byggt: ca 1860
Koordinater RT90: X:6465404 Y:1494473
Koordinater WGS84: 58°18’43″N 15°42’39″E
Adress: Skog Vallmo 1

Karta Lantmäteriet

På Skog Rusthålls ägor. Enligt Bjärka-Säby ortnamn, (Natan Lindqvists 1926), var Vallmo ett gammal soldattorp.
Stället omnämnes första gången 1860, då som bostad till den avgående soldaten Anders Peter Wessman. Har en ny bostad uppförts till den tillträdande soldaten och Wessman bott kvar i sitt gamla soldattorp?
Mycket tyder på att Vallmo var ett gammalt hus, som 1860 i varje fall i kyrkoboken fick ett nytt namn. Efter 1871 och framåt beboddes huset tillfälligt. Enligt Bjärka-Säby ortnamn fanns den gamla stugan kvar 1925 men var obebodd.

Erik Carlsson:

Vallmo, öster om Brahus, finns kvar fast ombyggt. I början av 1900-talet bodde där en som hette Lundbom. Stugan var som alla dylika, liten, låg och mörk. Jordkällare, vatten i en håla nedanför med uppflöde från någon bergåder. Där bodde en grå, argsint gubbe med förskinn och en liten gumma.

Boendelängd

Vallmo

Boende

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1860

1862

F.d. Grenadjär

Wessman Anders Peter

18030623

Rytterne

1862

 

Grenadjär för Skogs rusthåll i 35 år. Han hade 1860 begärt och fått avsked med läkarintyg. Han angavs där vara gammal och sjuklig och blev berättigad till underhåll omedelbart.
Enligt anteckningar i rullan var han 6 fot, 4½ tum lång. Han hade under sin t

   

Hagström Lena Kajsa

17980501

Sya

1860

Vattusot

 
    

1863

1871

Skomakare

Vetterberg Johan Gustaf

18160922

Vist, Cedersberg

1871

 

Ofärdig

   

Vestman Katarina Maria

18320210

Vist

1871

  
   

Familjen hade tidigare varit bosatt vid Carlsberg.

1890

1890

F.d trumslagaren

Lindström Karl Fredrik

18251022

Vist

   
   

Lindström bodde under en kort tid i flera av husen på Skog.

1901

1916

Hyresgäst

Lundbom Anders Petter

18421223

Vist, Storängen

19150624

 

Anders Petter föddes som oäkta barn i Storängen.

   

Niklasdotter Karolina Sofia

18441130

Grebo

19160322

  
   

Lundbom Anna Sophia

18720205

Landeryd

  

Antecknad som idiot

   

Familjen inflyttade 1901 från Grönlund.

1923

1927

Hyresgäst

Johansson Albin Konrad

18950601

Vist

   
   

Andersson Ester Eleonora

18960711

Risinge

   
   

Johansson Albin Arne

19200310

Vist, Vallmo

   
   

Johansson Sten Konrad

19210711

Vist, Vallmo

   
   

Inflyttade 1923 från Källsäter, utflyttade 1927 till Norrberga Krutsjudaregård.

1933

1936

Stalldräng

Karlsson Erik Julius

18950412

Tidersrum

  

Stalldräng

   

Johansson Elsa Emilia

18940527

Vist

   
   

Karlsson Sven Allan Tage

19210818

Klockrike

   
   

Karlsson Asta Gulli Ingegärd

19300323

Sya

   
   

Inflyttade 1933 från Styvinge, utflyttade 1936 till Kärna.

1939

1940

Ladugårdskarl

Larsson David Moselius

18880625

Vadstena

  

Ladugårdskarl

   

Eriksson Hilda

18750308

Undenäs

   
   

Larsson Tyra Linnea

19100307

Vadstena

   
   

Inflyttade 1939 från Västerlösa, utflyttade 1940 till Törnevalla. Bodde i huset med dotter och dotterdotter.

1941

1950

Jordbruksarbetare

Jakobsson Tage Emanuel

19141102

Vist

   
   

Andersson Alice Emerentia

19180721

Vist

   
   

Jakobsson Kurt Tage Roland

19411116

Vist, Vallmo

   
   

Tage Emanuel inflyttade från Skog Skattegård, Alice Emerentia från Bomtorpet.
Familjen utflyttade 1950 till Skogs Skattegård.