Flådra

Läge: i Skeda socken
Byggt: 1400-talet ?
Övergivet:
Koordinater RT90: X:6464024 Y:1491107
Koordinater WGS84: 58°17’58″N 15°39’13″E
Rivet.

Karta Lantmäteriet

Av Nils Sjöberth


Gården har fått sitt namn efter den omgivande terrängen ”flat stenhäll”. Det framgår även i dag, då den centrala bebyggelsen har varit uppförd på urberget. Enligt Ortsnamnsarkivet finns Flådra 1414 då Göte i Flaadhro omnämnes.
Flådra är en av de få gårdar som förekommer i reduktionshandlingarna. Den frågan fick sin slutgiltiga lösning, då Måns Ekegren friköpte gården från kronan 1647.
1670 pantsattes gården till kyrkoherden i Risinge församling, Erik Phoenix (Phoenex?). Denne överlät hypoteket till Jacob Spens, som förvärvade Flådra den 4 mars 1691.
Enligt 1858 års lagfartsbok ägde ägaren till Stavsäter även gården Lämbo. Flådra tillhörde således Stavsäter, men brukades under viss tid av arrendatorn till Lämbo. I husförhörslängderna kan man se att Flådra från den tiden och fram till 1886 anges som Lämbo utjord.
Från 1887 tillhör Flådra Stavsäter som bruksenhet. Delar av gården, nämligen skogen Humpen arrenderades av brukaren till Persbo.
Den delen utefter Persbovägen som i dag är skog, och är belägen öster om vägen, var tidigare öppen ängsmark och användes så sent som på 1930 talet av Persbo som betesmark. Den relativt öppna marken där bebyggelsen legat, uppläts till slåtter för torpet Stavsberg, senare även för torpet Myran då dessa slogs tillsammans och utgjorde en gemensam bruksenhet.
Med tanke på att Flådra benämns som Lämbo utjord, så är förmodligen folket som bodde här tjänstefolk till Lämbo, även om några är upptagna som bönder och torpare i kyrkobokföringen. Detta med tanke på att deras verksamhetsår sammanfaller. En del arbetade säkert även vid Stavsäter som daglönare eller dylikt.
Utav alla barn som föddes vid Flådra, så är det tre personer som kom att prägla Stavsäter med sin fortsatta närvaro i livet. Det är tre av Per Johan Wiströms söner.

  • Den första av sönerna var Adolf Fredrik. Som rättare var han den sista som kom att bo vid Flådra. Senare kom han att som mångsysslare bo på undantag vid torpet Andersbo. Under några år vistades han i Amerika tillsammans med brodern Frans Gustav.

  • Nästa i ålder var Frans Gustav. Efter hemkomsten från Amerika blev han torpare vid Stavsborg, senare vid Kalvsveden där han var verksam till sin pensionering. Mest känd blev han genom sina saftiga och väl tilltagna amerikahistorier. Sanningshalten i de berättelserna var minst sagt blygsamma.

  • Den tredje av bröderna var Axel Wictor. Han var torpare vid Sörhult. Han blev mest känd genom att han var bygdens byslaktare, där hans förtjänster kom väl till pass när bygdens julgrisar, tillsammans med två supar, skulle gå över gränsen till det okända

Familjen

Namn

Född

Verksam åren

Anm

Husbonden

Magnus Albom

?

1749-1750

 

Madam

Ingrid

1725

  

Dotter

Helena

?

  

Dräng

Daniel

1728

  
     

?

Erik Andersson

1728

  

Hustru

Ingrid

1723 död 1795

  

Dotter

Hedvig

?

  

Son

Anders

1761

  

Son

Gustav

1790

  
     

Bonden

Johannes Jönsson

1757 död 1810

1801-1805

Flyttade till Skinnarbo

Hustru

Brita Swensdotter

1764 död 1830

  
     

Bonden

Jöns Anders Eriksson

1761

  

Hustru

Maria Larsdotter

1771

  

Son

Gustav

1794

  

Son

Erik

1795

  
     

?

Petter Andersson

1776

1806-1816

 

Hustru

Sara Månsdotter

1771

  

Son

Magnus

1807

  

Dotter

Maja Stina

1809

  

Son

Anders Petter

1810

  

Dotter

Sara Greta

1812

  

Son

Karl Gustav

1816

  
     

?

Sven Fors

1774

1816?

Avskedad Sergeant

Hustru

Maria Jonsdotter

1776

  

Son

Carl Gustav

1800

  

Dotter

Inga

1802

  

Dotter

Maja Stina

1805

  
     

Torparen

Ivan Andersson

1763

1816-?

Utfattig

Hustru

Maja Stina Danielsdotter

1774

  

Son

Lars

1807

  

Dotter

Inga Lisa

1800

  
     
     

?

Johan Fredrik Wiström

1771 död 1836

1831-1836

 

Hustru 1

Maja Månsdotter

1770 död 1834

 

första giftet

Hustru 2

Stina Jonsdotter

1789

  

Son u.ä.

Gustav

1829

  
     
     

?

Jonas Andersson

1763 död 1836

1816-1836

 

Hustru

Maja Carlsdotter

1774 död 1833

  

Son

Lars

1807

  

Dotter

Ing Lisa

1810

  
     

?

Johan Jacob Wiström

1803

1834-1878

 

Hustru

Anna Greta Larsdotter

1813

  

Son

Anders Fredrik

1834

  

Dotter

Johanna Charlotta

1836

  

Dotter

Maja Stina

1839

  

Son

Per Johan

1841

  

Dotter

Fredrika

1843

  

Son

Carl Magnus

1845

  

Dotter

Anna Beata

1849

  

Son

Nils Gustav

1855

  
     

Torparen

Per Johan Wiström

1841 död 1914

1878-1891

Son till Johan Jacob Wiström

Hustru

Hedda Johanesdotter

1844

  

Son

Karl Johan

1865

  

Son

Adolf Fredrik

1867

  

Dotter

Hedda Sofia

1870

  

Son

Frans Gustav

1872

  

Son

Anders Petter

1874

  

Son

Axel Victor

1877

  

Dotter

Anna Carolina

1879

  

Son

Otto Herman

1882

  

Son

Oscar Hjalmar

1884

  

Son

Ture Albert

1891

  
     

Rättaren

Adolf Wilhelm Månsson

1850

1881-1894

 

Hustru

Hulda Alida Persson

1861

  

Son

Gustav Adolf

1886

  

Dotter

Anna Florentina

1889

         

Dotter

Helga Wiktoria

1891

  
            

Rättaren

Adolf Fredrik Wiström

1867

!894-1896

Son till Per Johan W.

       

Hustru

Kristina Matilda Lundgren

1863

         

Dotter

Agnes Wiktoria

1895

         

Adolf Fredrik var den sista boende vid Flådra. Efter diverse arbete på annan ort, återkommer han vid torpet Danielstorp.