Hagalund (Skog)

Läge: Strax söder om Skogs by
Byggt: ca 1889
Koordinater RT90: X:6465178 Y:1494557
Koordinater WGS84: 58°18’35″N 15°42’44″E
Adress: Skog Hagalund 1

Karta Lantmäteriet

Ersatte Kranstorpet.

Erik Carlsson:
Hagalund, vid Skog. Delvis flyttat från Kranstorp. En hel del är av gamla handskrädda plankor. Dörrarna kom därifrån. Vedbod, hönshus och utedass likaledes. Jordkällaren fick vi använda största delen av Fars tid vid Hagalund, från gamla, bebyggelsen vid Kranstorp. När Far kom till Skog 1903 bodde i Hagalund en som hette Johansson. Han hade byggt torpet. När Far övertog torpet 1912 fick han något mera jord till det, och betesmark i Hopsvedsängen, mot Karsnäsgränsen. Minst 3 a 4 km. gångväg för mamma som fick gå två gånger om dagen när hon skulle mjölka korna. Pappa gjorde ett s.k. bärok till henne för att underlätta. Under sommaren fick hon även bära vatten till dem ca. 2 km. (3 djur).

Hagalund, finns även ett vid Rudan under Sturefors, mitt för Östanskog på andra sidan Stångån.

Boendelängd

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

189?

1912

Torpare

Johansson Per Oskar

18490524

Vist

19151029

  
   

Bergsten Stridbar Clara Gustafa

18500208

Vist, Sjöberget

   
   

Persdotter Elin Augusta

18750805

S:t Lars

   
   

Persson Oskar Herman

18780204

S:t Lars

   
   

Persdotter Selma Sofia

18801104

S:t Lars

   
   

Persdotter Amanda Susanna

18891209

Vist, Hagalund

   
   

Familjen hade inflyttat i det gamla Kranstorpet 1887. De kom då från S:t Lars.

1901

1902

 

Persson Oskar Herman

18780204

S:t Lars

   
   

Oskar Herman inflyttade 1901 från Vässentorp till föräldrahemmet, utflyttade 1902 till Skog Södergård

1912

1954

Torpare

Karlsson Karl Gottfrid

18660720

Tjärstad

19350725

  
   

Karlsson Anna Charlotta

18781203

Herrberga

18460406

  
   

Karlsson Gustaf Ejnar

18970424

Björkeberg

   
   

Karlsson Johan Erik Valdemar

19060315

Vist

  

Johan Erik Valdemar utflyttade 15/12 1944 till Domkyrkoförs. Linköping.

   

Karlsson Johan Erik Valdemar

19060315

Vist

   
   

Karlsson Astrid Ingeberg

19190508

Vist

   
    

1919

19540723

Hushållerska

Karlsson Astrid Ingeberg

19190508

Vist

   
   

Astrid Ingeborg blev hushållerska, åt sin bror och bodde kvar i Hagalund till 23/7 1954 då de flyttade till Kvinneby i Landeryd.

1921

19540723

Torpare

Karlsson Gustaf Ejnar

18970424

Björkeberg

   
   

Gustav Einar, med systern Astrid Ingeborg som hushållerska, bodde kvar i Hagalund till 23/7 1954 då de flyttade till Kvinneby i Landeryd.