Sparrvik

Läge: vid Labbenäs
Byggt: ca 1700
Övergivet:
Koordinater RT90: ?
Koordinater WGS84: ?
Rivet.

Natan Lindqvists skrev i sin bok Bjärka-Säby ortnamn (1926) om Sparrvik:
Sparrvik, äfven kalladt Sparrvikstorpet. Numera rifvet torp på Labbenäs strax innanför Sparrviken. Torpet Sparrwijk SKK 1695, Sparrwijkztorpet Skkb 1695.
Sparrviken: Vik af Rängen sydost om Labbenäs, alltså södra delen af Labbenäsviken. Anledningen till namnet på viken är, att den i mannaminne tjänat till upplags- och utflottningsplats för allt timret från Skogs skogar, hvilket på vintern kördes ner på isen för att på våren flottas vidare till Säby och andra orter utefter Rängensjöarnas stränder.

Torpet finns angivet på en karta över Skog från 1695. I kyrkoboken förekommer torpets namn en kort tid omkring år 1700. Sparrvik var vid denna tid ett fiskartorp. I stället för att utföra dagsverken levererade torparen fisk till huvudgården.

 

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1698

1700C

 

Svensson Anders

16??

    
   

Jonsdotter Brita

16??

    
   

Andersdotter Karin

16980415

Vist, Sparrvik

   
   

Anders är vid dotterns födelse antecknad som fattighjon.

1700

1702C

 

Karlsson Anders

16??

    
   

Hansdotter Brita

16??

    
   

Andersdotter Maria

17000509

Vist, Sparrvik

   
    

1702

1703

 

Nilsson Hans

16??

    
   

Jonsdotter Ingeborg

16??

    
   

Hansson Hans

17021015

Vist, Sparrvik

17030300

  
   

Hans Nielsson var vid giftermålet salpetersjudare och hemmahörande i Häradshammars socken. Hustrun Ingeborg var bosatt i Sparrvik.

Efter 1703 finns inga uppgifter i kyrkoboken om Sparrvik, vilket inte behöver innebära att torpet var borta. Förmodligen fanns torpet kvar ännu en tid med adress ”Vid Skog”.