Lilla Tjugmålen

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6461040 Y:1500487
Koordinater WGS84: 58°17’16″N 15°48’48″E
Rivet.

Lilla Tjugmålen var beläget c:a 200 m NO om de båda tjugmålstorpen 22:1 och 22:2. Lilla Tjugmålen tillhörde tidigare Grebo socken, från 1 januari 1888 tillhör torpstället Vist socken på grund av ändrad sträckning av sockengränsen. Lilla Tjugmålen finns omnämnt i arkivhandlingar från 1651, torpet torde dock ha anlagts långt tidigare.

Av Lilla Tjugmålen finns år 1997 en del synliga rester. Platsen för stugan kan lätt identifieras. Grunden är uppmätt till c:a 5×6 m. Det som lättast kan återfinnas vid de flesta raserade torpställen, nämligen jordkällaren, påträffas även vid Lilla Tjugmålen. Endast enstaka odlingsrösen finns i omgivningen, många sådana torde ha raserats av senare tiders skogsmaskiner. Den väg som sträckte sig från gamla Tjugmålen förbi Lilla Tjugmålen och vidare mot Nysäter och Herrsveden är än i dag (1997) på vissa partier tämligen intakt.  

I Bjärka-Säby gårdsarkiv som finns tillgängligt i Riksarkivet i Vadstena kan man läsa att åkerlapparna som tillhört Lilla Tjugmålen var planterade med skog redan i slutet av 1800-talet. Husvirket användes till nyuppförande av byggnader vid andra ställen bl.a. Sjöberga.

Kända familjer som brukat och bebott Lilla Tjugmålen

1795-1813

Gustaf Samuelsson
Hustru Ingrid Jaensdotter

Son Jaen
Son Samuel
Dotter Lena 
Dotter Sara  
Dotter Anna
Gustafs moder Enkan Lena Jonsdotter
Drängen Nils Persson
Hustru Katarina Jonsdotter
Son Johannes

* 1768 +1813
* 1766 +1816

* 17900801
* 17920314
* 17940427
* 17960329
* 17980221
* 1734
*1770?
*1775?
17950406

 

 
Gustaf Samuelsson och Ingrid Jaensdotter var båda födda i Vist. När äldsta barnet, sonen Jaen, föddes var de bosatta i Lilla Tjugmålen. Gustaf dog hastigt i november 1813, han fick blodstörtning. Ingrid bodde efter detta som inhyses hos det nya torparfolket. Hon dog i februari 1816, dödsorsak lungsot.
 

1813-1824

Jaen Gustafsson               
HustruInga Persdotter
    
Dotter Inga Cajsa              
Dotter Sara

* 17900801 +1824
* 1794

* 1817

 

 
Jaen Gustafsson var född vid Lilla Tjugmålen. Han var son till förre Torparen Gustaf Samuelsson. Jaen drabbades av lungsot, han dog i december 1824 endast 35 år gammal. Inga Persdotter var född i Grebo av torparfolk. Hon kom till Lilla Tjugmålen 1816 och gifte sig detta år med Jaen. Dottern Sara dog vid 1 års ålder. Inga blev änka 1824 och gifte om sig 1826.
 

1825-1858

Johan Jaensson
Hustru Inga Persdotter

 
 

Johan Jaensson var född vid torpet Brink i Grebo socken. Han kom 1825 som dräng till Lilla Tjugmålen och gifte sig 1826 med änkan Inga Persdotter. Johan och Inga fick inga gemensamma barn men de tog 1840-41 till sig två barnhusbarn från barnhuset i Stockholm. Trots knapphet och fattigdom i torpet kan man dock förmoda att dessa barns tillvaro förbättrades avsevärt. Johan och Inga var verksamma i Lilla Tjugmålen i 33 år, 1858 flyttade de till Tjugmålen (22:2).

1858-1901

Anders Petter Pettersson
HustruBrita Maria Baas
 
Dotter Charlotta Alexandra                    
Son Carl Anders                
Dotter Johanna Matilda     
Dotter Emma Christina     
Son Herman Gottfrid        
Dotter Emma

* 1830 + 1906
* 1832 + 1896

* 1860
* 1863
* 1866
* 1869 + 1871
* 1872
* 1878

                       


Anders Petter Pettersson var född i torpet Herrstorp (=Kolbotten), beläget c:a 1 km söder om Lilla Tjugmålen. Efter diverse drängtjänster gifte han sig 1857 med Brita Maria Baas och brukade sedan torpet till omkring 1887. Familjen bodde sedan ”till hus” i torpstugan. Anders Petter dog 1/11 1906. Brita Maria Baas var född i Göttorps soldattorp. Hennes föräldrar var lifgrenadieren Gottfrid Baas och hans hustru Maja Cajsa Andersdotter. Brita Maria och Anders Petter fick tillsammans sex barn, när yngsta barnet Emma föddes var Brita Maria 46 år gammal. Hon dog år 1896 vid 64 års ålder.

1901-1908

Karl Gunnar Germanus Persson        
HustruEmma Pettersson

Dotter Ingrid Maria           
Son Karl Ivar                     
Son Algot Mattias             
Dotter Emma Susanna

* 1872
* 1878

* 1901
* 1903
* 1905
* 1907

 


Karl Gunnar Persson var född i torpet Ulriksdal under Vist Komministerboställe. Efter drängtjänster på olika platser kom han som nygift till Lilla Tjugmålen år 1901. Han var anställd som skogsarbetare vid Bjärka-Säby. Emma Pettersson var född vid Lilla Tjugmålen. Familjen flyttade därifrån år 1908 till Stora Fallemo.