Ringsnäs

Läge: vid St. Rengen strax söder om Labbenäs
Byggt:
Koordinater RT90: X:6463093 Y:1493781
Koordinater WGS84: 58°17’28″N 15°41’57″E
Adress: Ringsnäs Sjöstugan 1

Karta Lantmäteriet

Torp under Ringsnäs: Grindstugan

Jordbruket på Ringsnäs 2017

Ringsnäs, sammanfattning av namnets historia och härledning enligt Lindqvist (1926):

Rængsnæss 5/5 1379, Rægnsnæs 27/5 1404, Regnsnäs 23/4 1455, Ringzness 1544, Ringsnääs 1623, Ringsnäs 1677.

Namnet betyder ”Rängens näs”, vilket tyder på att vi här ha med det största näset i Rängen att göra. Detta styrkes också av terrängförhållandena. I äldre tider har Rängen gått ett långt stycke upp i den nuvarande Kindakanalleden och sedan med en vik sträckt sig i nordlig riktning över en del av Ringsnäs och Vässentorps nuvarande ägor, vilka ännu utgöras av lågt liggande sankmarker, som säkerligen vid högre vattenstånd varit helt överflutna. Det sålunda bildade näset har med all säkerhet varit större än alla andra av Rängens näs.

Ur Sveriges bebyggelse (ca. 1950)
Ringnäs 11
Postadress: Sturefors.
Areal: Total 27 ha, därav 20 åker, 7 betesmark. Taxeringsvärde, jordbruksvärde 28.000.
Jordart: Mullblandad lerjord.
Manbyggnad av trä, uppförd 1944 av Karl Gustaf Wistrand. 1 våning och vindsvåning, 1 lägenhet, 4 rum, 1 kök. Bekvämligheter: Centralvärme, varmvatten, elektriskt ljus, vatten och avlopp.
Ekonomibyggnader: Ladugård, stall, loge och vagnslider av trä, uppförda 1905, visthusbod, magasin samt svin- och hönshus uppförda av trä.
4 hästar, 12 kor, 8 ungdjur, 2 svin.
Gården ligger 4 km. från järnvägstation.
Nuvarande brukaren arrenderar gården sedan 1944.
Ägare: Oscar Ekmans barn.
Arrendator: Lantbrukare Nils Andersson född 1902 i Flistads församling, son till Karl Johan Drott och Anna Lovisa född Johansson, gift med Gulli född Pettersson 1906 i Grebo församling, dotter till Karl August Pettersson och Anna född Andersson, barn: John född 1924, Bertil född 1931, Gunnar född 1934, Iris född 1943.

Boendelängd

Ringsnäs

Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.

Boendeår 

Yrke

Namn

Född

Plats

Död

Dödsorsak

Övrigt

1725C

1730

Bonde

Andersson Jöns

1699

 

17291226

Aqva Suffoc.

 
   

Larsdotter Kerstin

1700C

    
   

Jönsson Lars

17270921

Vist, Ringsnäs

   
   

Jönsson Anders

17291015

Vist, Ringsnäs

   
    

1731

1779

Bonde

Jeremiasson Måns

1706

 

17790301

Watusot

 
   

Andersdotter Elisabet

1712

 

17910512

Fråss.

 
   

Månsdotter Katarina

17320823

Vist, Ringsnäs

   
   

Månsdotter Ingeborg

17350526

Vist, Ringsnäs

17750527?

Watnsot

 
   

Månsson Anders

17380423

Vist, Ringsnäs

   
   

Månsdotter Kristina

17410111

Vist, Ringsnäs

   
   

Månsson Germund

17430103

Vist, Ringsnäs

18070226

Bröstf.

Kyrkovärd 

   

Månsdotter Annika

17480720

Vist, Ringsnäs

   
   

Troligen var Måns och Lisken inflyttade till Ringsnäs i samband med giftermålet 1731 och var sedan bosatta där till sin död. Lisken Andersdotter var före sitt äktenskap bosatt i Skog. Som morgongåva till bruden skänkte Måns 20 lod silver.
År 1775 nämns Måns i bouppteckningen efter sin dotter, klockareänkan Brita Månsdotter. Han föreslås där, tillsammans med sin son Germund Månsson i Skog, som förmyndare till hennes efterlämnade barn. Brita Månsdotter kan ej hittas i födelseboken.

1777

1790C

Bonde

Karlsson Måns

1751

 

18201213

Brännsår

 
   

Månsdotter Greta

17561205

Vist, Ringsnäs

   
   

Månsson Andreas

17770915

Vist, Ringsnäs

17780106

Swullnad

 
   

Månsdotter Katarina

17790426

Vist, Ringsnäs

   
   

Månsson Magnus

17830717

Vist, Ringsnäs

   
   

Greta Månsdotter var dotter till föregående brukaren Måns Jeremiasson och hans hustru Lisken Andersdotter. Gift 1777 med Måns Carlsson. Hon var då bosatt vid Ringsnäs.

1792

1820

Bonde/Inhyses

Persson Jonas

17410614

 

18200629

Ålderdom

 
   

Jonsdotter Lisken

1741

Åtvid

   
   

Till familjen hörde Jonas barn från ett föreg. äktenskap:
d. Engla, född 1772.
s. Lorentz, styvson, född 1775. Flyttade 1796.
d. Caijsa, född 1778.
d. Stina, född 1780, död 3/6 1792 i magplågor.
d. Maji Stina, född 1783.

1798 övertogs jordbruket av mågen Anders Månsson men paret bodde kvar som inhyses till Jonas död 1820. Vad som därefter hände med Lisken är inte klarlagt.

1798

1799

Bonde

Månsson Anders

17740321

Vårdnäs

18461213

Maghosta

 
   

Jonsdotter Kajsa

1777

 

17990529

Watusot

 
   

Andersdotter Maria Lisa

17980702

Vist, Ringsnäs

18360713

Förkyln.

 
   

Anders hade kommit till Ringsnäs som dräng 1795.
Cajsa Jonsdotter var dotter till den tidigare brukaren Jonas Persson.

1800

1844

Bonde

Månsson Anders

17740321

Vårdnäs

18461213

Maghosta

 
   

Håkansdotter Maria

17721216

Slaka

18550203

Ålderdomsbräcklighet

Föräldrar: F Håkan Nilsson och Hustru Brita Johanst.r

   

Andersson Ringström Petter Magnus

18020504

Vist, Ringsnäs

   
   

Andersson Johan

18040208

Vist, Ringsnäs

   
   

Andersson Anders Fredrik

18050929

Vist, Ringsnäs

18370115

Förkylning

 
   

Andersson Nils

18070531

Vist, Ringsnäs

   
   

Andersdotter Johanna

18110913

Vist, Ringsnäs

   
   

Andersdotter Maja Kajsa

18140119

Vist, Ringsnäs

   
   

Andersdotter Lena Sofia

18160428

Vist, Ringsnäs

   
   

De sista två åren bodde makarna kvar till hus och utflyttade därefter till Stora Långnäs.

1800

1803

Till hus

Nilsdotter Kajsa

1738

Vist, Ringsnäs

   
   

Månsdotter Stina

17670131

Vist, Wässentorp

18001216

Vattusot

 
   

Kajsa Nilsdotter inflyttade från Bäck med sin sjukliga dotter Stina. Cajsa Nilsdotter var änka efter arrendatorn Måns Persson i Vässentorp och mor till Anders Månsson som nu brukade Ringsnäs.
Cajsa Nilsdotter flyttade 1803 till Grindstugan.

1831

1832

Till hus

Andersson Ringström Petter Magnus

18020504

Vist, Ringsnäs

   
   

Norrbom Margareta

17981208

    
   

Ringström Persdotter Augusta Emerentia

18320523

Vist, Ringsnäs

   
   

Petter Magnus, som var son till bonden Anders Månsson, hade lämnat föräldrahemmet 1826 men återvände dit 1831. Han hade då antagit namnet Ringström. Petter Magnus gifte sig med Margareta Norrbom. Familjen utflyttade till Lofta.

1842

1852

Brukare

Ljungqvist Erik Gustaf

18070524

Gärdserum

  

Rusthållare, nämndeman, kyrkvärd

   

Salomonsdotter Anna Greta

17971030

Tjärstad

   
   

Eriksdotter Ljungqvist Stina Greta

18250312

    
   

Eriksdotter Ljungqvist Matilda

18340726

    
   

Eriksdotter Anna Charlotta

18390419

Vist, Mörketorp

   
   

Utöver de egna barnen ingick i familjen tidvis ett antal fosterbarn.
Familjen inflyttade 1842 från Mörketorp och utflyttade dit 1852.

1858

1863

Brukare

Åbom Anders Johan

18290922

Kärna

   
   

Dalhjelm Lovisa Gustava

18350824

Grebo

   
   

Åbom Anna Maria Karolina

18601116

Vist, Ringsnäs

   
   

Anders Johan var son till bonden Sven Hindrik Åbom i Tift, Kärna socken, och dennes hustru Anna Maja Olofsdotter.
Lovisa Gustafva var dotter till f.d. sergeanten Carl Fredrik Dalhjelm i Tjusentorp, Grebo socken, och dennes hustru Gustava Maria Bengtsdotter.
Anders Johan inflyttade som ungkarl 1858 från Vårdsberg. Vigd den 29/7 år 1860 med Lovisa Gustafva Dalhjelm.
Från 1863 ”skriven på socknen”.

1863

1866

Arrendator

Jönsson Samuel

18300407

Skeda

  

F: Jöns Samuelsson Lena Samuelsdotter

   

Inflyttade 1863 från Vårdnäs.
Flyttade 18/5 1866 till Vårdnäs.

1865

1886

Arrendator

Hansson Niklas

18300709

Vårdnäs

   
   

Andersdotter Sara Charlotta

18290730

Vist, Skogs…

18860309

Nervslag

F: Anders Karlsson Lena Kajsa Månsdotter

   

Hansson Karl Anders August

18600417

Vist, Skogs Norrgård

   
   

Hansson Anna Matilda

18620805

Vist, Skogs Norrgård

   
   

Hansson Amelie Augusta

18640328

Vist, Skog Norrgård

   
   

Hansson Klara Olivia

18660805

Vist, Skogs Lifgr. Torp.

   
   

Hansson Emilia Charlotta

18680907

Vist, Ringsnäs

18690114

Kikhosta

 
   

Hansson Gustaf Albert

18700711

Vist, Ringsnäs

   
   

Hansson Sofia Vilhelmina

18720201

Vist, Ringsnäs

   
   

Inflyttade 1865 från Skogs Norrgård.
Flyttade 18/3 1886 till Skeda.

1887

1896

Arrendator

Lindqvist Karl Fredrik

18570217

Vist, L:a Långnäs

   
   

Carl Fredrik Lindqvist var son till torparen Per Gustav Lindqvist i torpet Solbacken under Hovetorp.

1896

1899

Arrendator

Lindqvist Karl Fredrik

18570217

Vist, L:a Långnäs

   
   

Nilsson Augusta Elisabet

18601121

Askeby

   
   

Augusta Elisabeth Nilsson var dotter till rusthållaren Nils Nilsson i Juby, Askeby socken, och dennes hustru Lena Sophia Larsdotter.
Bodde kvar 1899.

1887

1899

Till hus

Larsdotter Anna Charlotta

18310228

    
   

Anna Charlotta Lindqvist var änka efter torparen Per Gustav Lindqvist i torpet Solbacken under Hovetorp och mor till Ringsnäs brukare, Carl Fredrik Lindqvist.
Inflyttade 1887 från torpet Solbacken under Hovetorp.
Bodde kvar vid Ringsnäs 1899.