Ringsnäs gård

Katarina och Nils-Erik Lind, 2017

Historik – Bakgrund – Gårdsfakta

Ringsnäs ligger vackert vid sjön Rengens strand. Där bor Katarina och Nils-Erik Lind som brukar denna gård och föder upp mjölkkor i dess lagård. Detta gör de som arrendatorer då gården och marken ägs av Hovetorp och Gustaf Ekman (förgrening av det stora godset Bjärka-Säby).

Föregångare här var Nils-Eriks far Erik Drott med familj och innan det dennes föräldrar. Gården lever vidare genom generationer. Det underlättar för de yngre att ta över. Att starta ett jordbruk helt från noll idag är nästintill omöjligt.

Katarina och Nils-Erik startade 2011, väl förberedda, då de arbetade i flera år på gården innan dess och lärde sig det mesta. De förstod vad som var möjligt att göra.

Nu är detta de yngsta utövande jordbrukarna i socknen. De har ett tufft utgångsläge men de har ambitioner. Nyligen har arrendet på gården Wessentorp övertagits efter Anders Ekdahl och enheten växte därmed rejält.

Storleken på Ringsnäs är 61 hektar åker och ungefär 40 hektar betesmark. Till det kommer då Wessentorp med 68 hektar åker och 40 hektar betesmark. Utöver detta arrenderar paret Lind den lilla gården Östanskog på 12 hektar och har även 12 hektar på Sjöberga utgård vid Brokind. Dessutom 17 hektar åker på Svartsätter (under Stafsäter).

Runt Ringsnäs (och Wessentorp) finns många beten i vackra hagar med lövträd som ek. Att hålla sådan mark öppen ger särskilt stöd från Länsstyrelsen. Men det är samtidigt ett ganska magert bete så det måste till rejält med odlad vall också för att föda ett par hundra nötkreatur.

Ungefär 2/3 av enhetens odlingar är vall och växlande med detta är 1/3 spannmål som vete, havre och rågvete. Av säden går den största delen till foder som man framställer själva. Även lite raps odlas och med egen maskin har Ringsnäs börjat framställa sin egen rapsolja(!)

Det är runt 45 mjölkkor och dessutom drygt 40 köttkor och till det alla ungdjur och kalvar, som är ungefär lika många som korna. Kalvar föds upp till slakt men en del säljs vidare och en del kvigor betäcks för att kunna bli kor.

I Ringsnäs finns också ett hundpensionat som framförallt Katarina arbetar med. Det går ganska bra att kombinera med gårdens övriga sysslor. Med två barn att ta hänsyn till och många grannar som vill ha hjälp så har paret Lind valt att även ha ett par anställda till jordbruksarbetet.

Totalt i enhetens arbete ingår även ganska mycket av utbyte med andra gårdar. Framförallt Styvinge där Katarina hjälper till regelbundet. Samarbetet är delvis inom ramen för det omtalade maskinsamarbetet mellan gårdarna (Vist Maskinkontakt). Men som nämnts här på annan plats har Ringsnäs även bildat ett aktiebolag under 2016 tillsammans med familjen Alexis i Styvinge och Erik Drott i Sätra. Bolaget har bland annat köpt in en tröska tillsammans. Aktiebolaget innebär möjlighet att frigöra mer kapital och resurser, och en större säkerhet.

Utdrag ur intervjuer med Nils-Erik och Katarina:

Bilder från arbetet på gården, 2017

samtliga foton: Lars Jonsson