Fiskvik

Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6462927 Y:1491786
Koordinater WGS84: 58°17’23″N 15°39’55″E
Adress: Stavsätter Fiskvik 1

Karta Lantmäteriet

Fiskvik är ett av Stavsäters äldsta torp. På 1720 års karta anges Fiskvik som ett gammalt soldattorp och utgjorde gränspunkt på kartan mellan Farsbo och Stavsäter. Som soldattorp måste torpet ha mycket gamla anor eftersom torpet inte förekommer i 1682 års generalmönstringsrulla från indelningsverket. Enligt samma källa är för övrigt Aspebråten upptaget som Stavsäters ryttartorp. I Bjärka-Säby böckerna antyder Bror Schnittger att uthusen här på bilden vid Fiskvik samt vid Västerås kan ha anor från 1500-talet. Däremot får man nog ställa sig lite tveksam till Schnittgers tolkning av namnet. I samma källa vill han göra gällande att terrängen öster om torpet skulle ha utgjort en sjövik av St. Rängen och att namnet skulle kunna härledas hit. Ser man till jordart och höjdskillnad så förefaller det mera sannolikt att strandlinjen i det gamla sjösystemet var belägen i närheten av bäckbron, således ytterliga ca. 400 meter öster om torpet. Den sista torparen på Fiskvik blev Enok Sjöö. Efter Sjöö blev Fiskvik pensionärsbostad för torparen Gustav Wiström. Torpet är fortfarande åretruntbostad, och bebos nu av Birger Roos, som för övrigt poserar på bilden. Släkten Roos har gamla Stavsätersanor.

Huset genomgick en större renovering i slutet av 1930 talet. Tidigare var den vänstra delen utformad som förråds- och drängstuga. Efter renovering är hela huset utformat som bostadsdel. Enligt en dunkel sägen så hade mörkrets makter förskansat sig på en viss plats i logen på Fiskvik. Den platsen fick icke beträdas på kvällen efter mörkrets inbrott, för då blev man sjuk. Sjöö lär vid något tillfälle ha förbisett detta, varför han helt plötsligt blev dålig. Nu fanns det i gamla tider huskurer för att lösa ondskans inflytande på människors välfärd. I det här fallet skulle den som drabbas äta eller dricka något avkok på aska från spisen. I Sjöös fall, när han fick känning av det onda, så rusade han in i köket, blek som en oskuld inför elddopet, rev ut lite aska som förtärdes, och se, Sjöö blev frisk. Mörkrets makter vid Fiskvik har numera fått uppsöka annan uppehållsort för loge och ladugård är rivna