Myran (soldattorp nr 1 Vifolka komp)

Läge:
Byggt: efter 1720
Koordinater RT90: X:6464601 Y:1491548
Koordinater WGS84: 58°18’17″N 15°39’40″E
Adress: Stavsätter Myran 1

Karta Lantmäteriet

Torpet Myran uppfördes som ryttartorp till Stavsäter. Torpet finns icke men på 1720 års karta, men bör ha blivit uppfört något av de närmaste åren efter 1720. På nämnda karta är i stället Aspebråten upptaget som ryttartorp till gården. Den första ryttaren anställdes 1699, hans namn var Olof Andersson Staf. Under åren 1699 – 1901 kom 17 ryttare att upprätthålla soldattjänsten vid Stavsäter. Den sista soldaten som anställdes var Gustaf Ferdinand Seth. Han antogs som soldat 1884. Det går att läsa mer om Stavsäters soldater i Hembygdsföreningens skrift ”Från bondeuppbåd till indelningsverk”. Stavsäter inlemmades som synes i indelningsverkets Östgöta rytteri. Men det ”frälse” som var förbundet med rusthållet erhöll inte Stavsäter förrän 1705, då Jakob Spens köpte rätten till skatterusthåll (frälse). Torpet har genom tiderna genomgått en märkbar förändring, med bl.a. en tillbyggd övervåning. Soldattorpen uppfördes från begynnelsen som en timrad sjuvarvsstuga. Den sista torpare på Myra blev Evert Lindh. Jorden brukas numera av sätesgården Stavsäter. Numera är Myran uthyrt som sommarbostad.

 

Bakom stugan vid Myran finns en något märklig sten, flathälla. Stenhällen är upp-pallad på fyra klotstenar. Liknande hällar är kända sen tidigare i Vist, och är klassade som offerplatser från forntiden. Nog föds tanken att även denna häll är en offerplats från asatiden.

På vintern, när skötseln av det egna torpet Myran, inte krävde så stora arbetsinsatser, arbetade Evert Lindh som skogskörare, med egna dragare (hästar). I arrendet för torpen ingick fri vedbrand, som torparen själv fick avverka, forsla hem och hugga. För det mesta utgjordes den här avverkningen av gallringsved från skog och utmarker. Följden blev att det blev ganska klena stammar som fälldes, och som kvistades upp för hemforsling, så kallad ”långved”. Här Evert och sonen Hans Lindh under hemtransport av långved.

Herta Lindh i färd med städningsbestyr. Man kan lätt förstå att Hertas arbetsuppgifter, inte alltid var av det bekvämaste slaget. Nio barn, sex flickor och tre pojkar berikades familjen Lindh med, i till synes allt för små bostadsutrymmen. Att dels passa barn och samtidigt vara maken behjälplig med sysslor i ladugård och på åker, gav med all sannolikhet långa och tröttsamma arbetsdagar. Läget för Herta förbättrades heller inte av att Evert, liksom många andra blev inkallad till beredskapstjänstgöring under krigsåren på 40-talet. I praktiskt taget varje hem, bland arbetare och torpare uppfödde man en hushållsgris, som ”byslaktare” fungerade i äldre tider Axel Wiström, torpare från Söderhult. När Axel av åldersskäl drog sig tillbaka, övertogs slaktarsysslan av Evert Lindh. En kuriositet i sammanhanget, när vi nutidsmänniskor är så försiktiga med fett är att då, fram till 1940-talet, förekom en tävlan över vem som uppfött den tyngsta grisen. Den som inte fått sin gris att väga minst 100 kilo, gick från slakten med en viss skamkänsla. Som framgår av den nyhuggna vedhögen i bakgrunden, så gick det åt en ansenlig mängd ved för att klara årsbehovet.

En förutsättning för att få det lilla jordbruket att ge ekonomisk avkastning, eller att få ekonomin att gå runt, var att lära barnen arbeta. Här håller Hans Lindh på med att köra in av den huggna veden från den stora vedhögen från bilden med Herta. Förmodligen så har Hans och hans bröder även hjälpt till med att klyva vedhögen tidigare under året.

Ryttare boende i Myran
Myran
 
Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga. 
 
Boendeår YrkeNamnFöddPlatsDödDödsorsakÖvrigt
16991699?RyttareAndersson Staf Olof1675C    
    
1703?1703?RyttareStaf Elan1680C   1703: Ny häst med stjärna och stor fläck på överläppen.
    
1710?1710?RyttareStaf Hans1675CSkeda  Blev soldat vid 35 år.
    
17131719RyttareStaf Jonas1666   Soldat vid 47 år.
1716 är Jonas 50 år gammal. Han rider då en grå valack utan ”tadhel”, 6 år gammal.
1719: ”Karlen gammal och siuk och anhåller om afskied som bevillas.”
    
17201722RyttareStaf Bengt1700C 17220831  
    
17221743RyttareStaf Kristoffer1700   Har ”en ljusfärgad vallack med tecknad stjärna, 12 åhr”.
Interimsafsked 12 maj 1743.
   Larsdotter Anna1700C    
   Kristoffersson Johan17240724Vist, Myran   
   Kristoffersdotter Kerstin17270523Vist, Myran   
   Kristoffersdotter Maria17290427Vist, Myran   
   Kristoffersdotter Annika17311201Vist, Myran   
   Kristoffersson Lars17330930Vist, Myran   
    
17431749RyttareStaf Johan1718Småland17570729  
   Nilsdotter Katarina1722Vist, Stafsäter?1749?  
   Johansdotter Katarina17450206Vist, Myran   
   Johansdotter Lena17470323Vist, Myran   
   Med första hustrun.
17491757RyttareStaf Johan1718Småland17570729  
   Jonsdotter Margareta1725C    
   Johansdotter Maja17520801Vist, Myran   
   Johansdotter Stina17540325Vist, Myran   
   Med andra hustrun
17571759RyttareStaf Lars1735? 17591217 Soldat vid 22 år,
Ur generalmönstringsrullan 1759: ”Blesserad vidh Lysson (?) 23 september 1759 och afförd som död i Stralsund 17 december 1759.”
    
17621763RyttareStaf Anders1730C   Fått avsked vid generalmönstringen 27 januari 1763 ”för dess svag- och siuklighets skull.”
   Persdotter Annika1740C    
   Andersdotter Stina17600918Vist, Myran   
   Andersdotter Lisa1762105Vist, Myran   
    
17651784RyttareLundbom Erik1735   Längd 6 fot 2 tum. Hittransporterad från Nr 118 den 20 oktober 1765 och är då 30 år gammal och har 12 tjänsteår.
”Undfått den 12 maj 1768 ett mörkt castaniebrunt sto utan tecken, 11 år.”
Interimsavskedat 7 juni 1784.
   Johansdotter Ingrid1740C    
   Eriksdotter Katarina17670609Vist, Myran   
   Eriksdotter Ingrid17691111Vist, Myran   
   Eriksson Samuel17730530Vist, Myran   
   Eriksson Lars17750731Vist, Myran   
   Eriksson Jöns17800402Vist, Myran   
    
17851810RyttareStaf Anders17640412Vårdnäs, Vadstorp18320303LungsotLifgrenadier F: Ryttaren Petter Kempe och Hustru Ingird Persdotter. Bevistat finska kriget 1789 och vid sjöslaget vid Svensksund erhöll han medalj för sin tapperhet.
Vid kriget i Pommern 1805 har han varit med, även under slaget vid Lübeck, där han tillfångatos och var såsom fånge i Frankrike i tre år. 
Under krigen och möten gjort Corpraltjenst
   Danielsdotter Anna1766 18100611LungsotFöräldrar: Daniel Nyquist och Cath. Nilsdtr.
   Andersson Daniel17870327Vist, Myran   
   Andersdotter Ingrid17900116Vist, Myran   
   Andersson Petter17930124Vist, Myra På Stavsätters Ägor18200417  
   Andersdotter Anna Katarina17980101Vist, Myran   
   Andersson Anders18001109Vist, Myran   
   Pettersdotter Kristina Katarina18040419Vist, L. Fallemo   
   Anders gifte efter hustruns död om sig med Stina Persdotter.
18091814RyttareKullman Karl17880414Vårdnäs18340125DrunknadKarl Kullman anställdes under Anders Stafs fångenskap. Han deltog i 1813 och 1814 års fälttåg.
   Berglund Kristina Ulrika1791    
   Karlsdotter Karolina …18150228Vist, Stavsätter   
   Kullmansson Karl Johan18171117Vist, Stavsätter   
   Karlsson Anders Fredrik18200420Vist, Stavsätter   
   Karlsson Gustaf Magnus18230603Vist, Stavsätter   
   Karlsdotter Kristina Karolina18251019Vist, Stavsätter   
    
18121815RyttareStaf Anders17900416Skeda1815?  
   Olofsdotter Maja Stina17850824Vist, Sanden   
   Ur Vist vigselbok 1818 citeras:
”När regementet 1814 kom hem från Tyska Campagnen, kom Anders Staf inte med. Trenne gånger lystes efter honom i allmenna tidningar och förelades honom att inom natt och år efter tredje infinna sig.
Som han intet hördes af (förmodl. Död) så dömde Hanekinds häradsrätt till äkenskapskillnad och Consistorium derpå utfärdade skiljebref.
18151820RyttareAndersson Staf Petter17930124Vist, Myra På Stavsätters Ägor18200417 Ur Vist kyrkobok 1820 om Peter Staf:
”Var ute 1813 både åt Tyskland och 1814 åt Norje såsom förstärkning”
   Olofsdotter Maja Stina17850824Vist, Sanden   
    
18201847RyttareAndersson Staf Anders18001109Vist, Myran  Son till förre ryttaren Anders Staf (f. 1764) och dennes hustru Anna Danielsdotter.
   Falk Charlotta Constantia1800 18660629Lungsot 
   Andersson Anders Gustaf18240111Vist, Myran   
   Andersson Johan Peter18260820Vist, Myran   
   Andersdotter Eva Lotta18290426Vist, Myran   
   Andersdotter Karolina Constantia18350216Vist, Myran   
   Andersson Adolf Viktor18380728Vist, Myran   
   Familjen flyttade till Andersbo.
18481883RyttareKilberg Stolt Sven Gustaf18290421Kisa   
   Egnell Matilda Karolina1827Kisa   
   Stolt Hedvig Helena18510115Vist, Myran   
   Stolt Gustaf Edvard18520730Vist, Myran   
   Stolt Sven Jakob18540413Vist, Myran   
   Stolt Matilda Vilhelmina18560131Vist, Myran   
   Stolt Fredrika Karolina18571129Vist, Myran   
   Stolt Karl Israel18591222Vist, Myran   
   Stolt Anna Lovisa18611114Vist, Myran   
   Stolt Frans Ture18631207Vist, Myran   
   Stolt Gustaf Herman18651121Vist, Myran   
   Stolt Klara Elisabet18671126Vist, Myran Stavsätter   
   Stolt Hilda Sofia18700501Vist, Myran Stavsätter   
   Stolt Axel Tolf18720616Vist, Myran U Stavsätter   
   Familjen avflyttade till Linköping 1884.
1884?RyttareKarlsson Seth Gustaf Ferdinand18611205    
   Johansdotter Emma Charlotta1861Örtomta   
   Karlsson Sten Gustaf18911128Vist, Myran   
   Karlsson Knut Leopold18931114Vist, Myran